Escrow Agent là gì?

29

Đại lý ký quỹ là gì?

Đại lý ký quỹ là một cá nhân hoặc tổ chức giữ tài sản ủy thác cho bên thứ ba trong khi giao dịch được hoàn tất hoặc bất đồng được giải quyết. Vai trò của đại lý ký quỹ thường do một luật sư (hoặc công chứng viên trong các khu vực pháp luật dân sự) đảm nhiệm. Đại lý ký quỹ có trách nhiệm ủy thác cho cả hai bên trong hợp đồng ký quỹ.

những điều quan trọng

  • Đại lý ký quỹ là một bên thứ ba, một cá nhân hoặc tổ chức, nắm giữ tài sản hoặc tiền trước khi chúng được chuyển từ bên này sang bên khác.
  • Đại lý ký quỹ giữ tiền hoặc tài sản cho đến khi cả hai bên đã hoàn thành các yêu cầu trong hợp đồng.
  • Các đại lý ký quỹ thường được kết hợp với các giao dịch bất động sản, nhưng chúng có thể được sử dụng trong bất kỳ tình huống nào mà tiền sẽ được chuyển từ bên này sang bên khác.

Đại lý ký quỹ được giải thích

Một đại lý ký quỹ về cơ bản hoạt động như một người trung gian trung lập trong bối cảnh của một thỏa thuận ký quỹ. Thỏa thuận ký quỹ là hợp đồng giữa hai bên, theo đó mỗi bên đồng ý rằng bên thứ ba phải thay mặt họ giữ một tài sản cho đến khi giao dịch của họ được hoàn thành. Các quỹ hoặc tài sản do đại lý ký quỹ nắm giữ cho đến khi nhận được chỉ dẫn thích hợp hoặc cho đến khi các nghĩa vụ hợp đồng xác định trước đã được hoàn thành. Tiền, chứng khoán, quỹ và quyền sở hữu bất động sản đều có thể được giữ trong tài sản ký quỹ.

Đại lý ký quỹ so với Người được ủy thác

Có những điểm tương đồng giữa vai trò của người được ủy thác và vai trò của người đại lý ký quỹ, nhưng cũng có những điểm khác biệt đáng kể. Hai vai trò tương tự nhau ở chỗ trong mỗi trường hợp bên thứ ba giữ tài sản “ủy thác” cho người khác và có nghĩa vụ ủy thác. Tuy nhiên, một người được ủy thác có nghĩa vụ đối với người thụ hưởng (hoặc những người thụ hưởng) của ủy thác và phải hành động vì lợi ích cao nhất của họ. Ngược lại, nhiệm vụ của đại lý ký quỹ là đối với cả hai bên của giao dịch và họ bị ràng buộc chặt chẽ bởi các điều khoản của thỏa thuận ký quỹ.

Đại lý ký quỹ trong các giao dịch bất động sản

Các đại lý ký quỹ thường liên quan đến việc bán hoặc mua nhà hoặc bất động sản khác. Ở một số khu vực pháp lý, bao gồm cả Hoa Kỳ, họ có thể được gọi là đại lý quyền sở hữu. Trong những trường hợp này, đại lý ký quỹ bảo đảm tài sản và kiểm tra các tài liệu để đảm bảo các điều khoản bán hàng được đáp ứng ở mỗi đầu, do đó phục vụ cả người mua và người bán trong giao dịch.

Khi nói đến việc mua và bán một ngôi nhà, một đại lý ký quỹ có thể là một công ty đứng tên. Trong những trường hợp như vậy, công ty chủ quản giữ chứng thư đối với tài sản dưới hình thức ký quỹ cho đến khi tất cả các điều khoản của cả người mua và người bán được đáp ứng. Người mua có thể đặt cọc tiền để mua hàng, hoặc ít nhất là khoản thanh toán trước, với đại lý ký quỹ, để xác thực giao dịch và trấn an người bán cho đến khi các điều khoản chốt vào phút cuối được đáp ứng. Sau đó, số tiền ký quỹ được chuyển cho người bán và chứng thư tài sản cho người mua, khi tất cả các điều kiện mua bán được thỏa mãn.

Tóm lại, cho dù đại lý ký quỹ là một doanh nghiệp hay một cá nhân, mục đích mà họ phục vụ là của một bên thứ ba trung lập, đáng tin cậy đối với các giao dịch có thể liên quan đến những người không bao giờ gặp nhau.

Nguồn tham khảo: investmentopedia