Erosion là gì?

0

Xói mòn là gì?

Xói mòn có thể bao gồm bất kỳ tác động tiêu cực nào đến tài sản hoặc quỹ liên quan của công ty. Xói mòn có thể xảy ra liên quan đến lợi nhuận, doanh số bán hàng hoặc tài sản hữu hình, chẳng hạn như thiết bị sản xuất. Xói mòn thường được coi là một yếu tố rủi ro chung trong hệ thống quản lý tiền mặt của tổ chức, vì tổn thất có thể chậm và xảy ra theo thời gian.

Xói mòn cũng có thể xảy ra với một số tài sản tài chính nhất định, chẳng hạn như hợp đồng quyền chọn hoặc chứng quyền giảm giá trị khi thời gian trôi qua — được gọi là phân rã theo thời gian.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Xói mòn thường áp dụng cho các xu hướng đi xuống dài hạn trong hoạt động kinh doanh của công ty; tổn thất ngắn hạn thường không được coi là xói mòn.
  • Sự xói mòn lợi nhuận có thể xảy ra khi lợi nhuận được chuyển hướng đến nơi khác trong doanh nghiệp hoặc chi phí tăng lên.
  • Ví dụ, sự xói mòn tài sản không mong muốn do cải tiến kỹ thuật, có thể làm giảm giá trị cảm nhận — hoặc giá trị sổ sách — của một doanh nghiệp.
  • Sự xói mòn doanh số xảy ra khi doanh số bán hàng sụt giảm trong thời gian dài, có thể do sự cạnh tranh mới hoặc do giảm giá.

Hiểu các loại xói mòn

Xói mòn thường áp dụng cho các xu hướng giảm dài hạn, đặc biệt là những xu hướng dường như đang tăng tốc. Nói cách khác, xói mòn bao hàm sự thay đổi vĩnh viễn trong các điều kiện kinh doanh. Tổn thất ngắn hạn không được phân loại là xói mòn mà được liệt kê là tổn thất một lần hoặc tổn thất không liên tục. Khấu hao dự kiến tiêu chuẩn, hoặc tính chất chu kỳ của việc bán sản phẩm nhất định, thường được coi là một phần bình thường của các chức năng kinh doanh. Đây có nhiều khả năng được gọi là xu hướng giảm.

Xói mòn lợi nhuận

Xói mòn lợi nhuận có thể đề cập đến việc chuyển hướng dần vốn từ các phân khúc hoặc dự án sinh lời trong một doanh nghiệp sang các dự án và khu vực mới. Mặc dù các nhà quản lý hầu như luôn coi tiền chảy vào các dự án mới là khoản đầu tư cho tăng trưởng dài hạn, nhưng hậu quả ngắn hạn là dòng tiền bị xói mòn chậm. Dòng tiền là lượng tiền mặt chảy vào và ra khỏi công ty do kết quả của hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.

Rủi ro liên quan đến việc xói mòn lợi nhuận thường được phản ánh trong tỷ suất lợi nhuận của công ty, vì số tiền này được sử dụng để tài trợ cho các lĩnh vực có thể có hoặc có thể không sinh lời trong tương lai. Tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ phần trăm doanh số bán hàng đã tạo ra lợi nhuận.

Ngoài ra, sự xói mòn lợi nhuận có thể xảy ra ngay cả khi doanh số bán hàng tương đương với mức trước đó. Điều này có thể xảy ra khi chi phí sản xuất một sản phẩm cụ thể tăng lên, có thể do chi phí nguyên vật liệu hoặc nhân công tăng, nhưng giá bán của sản phẩm không được nâng lên để bù đắp.

Xói mòn tài sản

Một số tài sản mất giá trị theo thời gian; một quá trình thường được gọi là khấu hao. Mặc dù nhiều khoản khấu hao tài sản được tính trong số liệu của doanh nghiệp, nhưng tình trạng xói mòn tài sản không mong muốn vẫn có thể xảy ra. Những tổn thất này có thể thành hiện thực do việc sử dụng chung thiết bị hoặc tiến bộ công nghệ làm cho tài sản lưu động trở nên kém giá trị hoặc lỗi thời.

Sự xói mòn tài sản có thể làm giảm giá trị cảm nhận của toàn bộ doanh nghiệp, vì nó làm giảm giá trị ghi sổ của các tài sản liên quan đến công ty. Các tài sản vô hình như bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu có ngày hết hạn cũng bị xói mòn giá trị theo thời gian, đặc biệt là khi ngày đó gần đến. Đối với các công ty dược phẩm, các nhà sản xuất nói chung tham gia vào thị trường có thể dẫn đến xói mòn dịch vụ của họ và là một vấn đề thực sự cần quan tâm. Phân bổ khấu hao là một quá trình kế toán thông thường, theo đó giá trị của tài sản vô hình bị giảm theo thời gian.

Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng phái sinh, có nghĩa là giá trị của chúng được xác định bởi một tài sản cơ bản. Quyền chọn mua cổ phiếu đã được phát hành cho người quản lý công ty hoặc nhân viên có thể bị xói mòn giá trị theo thời gian. Các hợp đồng quyền chọn thường đi kèm với ngày hết hạn, trong đó các quyền được gắn trong các hợp đồng đó phải được thực hiện trước khi hết hạn. Khi ngày hết hạn đến gần, giá trị thời gian trong các hợp đồng đó sẽ bị xói mòn trong một quá trình được gọi là giảm dần theo thời gian. Nói cách khác, khi thời gian trôi qua, sẽ có ít cơ hội kiếm được lợi nhuận từ quyền chọn hơn – nếu nó chưa có lãi. Kết quả là giá trị của quyền chọn giảm hoặc bị xói mòn theo thời gian.

Quyền chọn mua cổ phiếu của nhân viên đã trở thành một khoản mục lớn trong bảng cân đối kế toán đối với nhiều công ty lớn, và do đó hình thức tổn thất giá trị này rất quan trọng trong việc phân tích báo cáo tài chính.

Xói mòn doanh số

Sự xói mòn doanh số đề cập đến quá trình sụt giảm đều đặn, trong thời gian dài về số lượng bán hàng tổng thể. Những điều này khác với sự sụt giảm doanh thu tạm thời vì những khoản lỗ này thường được coi là khá phổ biến, có thể coi là một xu hướng dài hạn trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Sự xói mòn doanh số có thể xảy ra do một số yếu tố, bao gồm cả việc gia nhập mới vào thị trường của sản phẩm cụ thể đó hoặc giảm giá thay mặt cho đối thủ cạnh tranh. Những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực này cũng có thể dẫn đến xói mòn doanh số bán hàng nếu những phát triển sản phẩm mới hơn khiến công ty hiện tại đang cung cấp có vẻ lỗi thời.

Nguồn tham khảo: investmentopedia