Home Kiến Thức Kinh Tế Học Equity Financing là gì?

Equity Financing là gì?

0

Tài trợ vốn cổ phần là gì?

Tài trợ vốn cổ phần là quá trình huy động vốn thông qua việc bán cổ phần. Các công ty huy động tiền bởi vì họ có thể có nhu cầu ngắn hạn để thanh toán các hóa đơn hoặc có mục tiêu dài hạn và yêu cầu quỹ đầu tư vào sự phát triển của họ. Bằng cách bán cổ phiếu, một công ty đang bán một cách hiệu quả quyền sở hữu trong công ty của họ để đổi lại tiền mặt.

Nguồn vốn chủ sở hữu đến từ nhiều nguồn: ví dụ, bạn bè và gia đình của một doanh nhân, các nhà đầu tư, hoặc đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). IPO là một quá trình mà các công ty tư nhân trải qua để chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp họ ra công chúng trong một đợt phát hành cổ phiếu mới. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho phép một công ty huy động vốn từ các nhà đầu tư đại chúng. Những gã khổng lồ trong ngành, chẳng hạn như Google và Meta (trước đây là Facebook), đã huy động vốn hàng tỷ USD thông qua các đợt IPO.

Trong khi thuật ngữ tài trợ vốn cổ phần đề cập đến việc tài trợ cho các công ty đại chúng được niêm yết trên sàn giao dịch, thuật ngữ này cũng áp dụng cho việc tài trợ cho các công ty tư nhân.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Tài trợ bằng vốn chủ sở hữu được sử dụng khi các công ty, thường là các công ty mới thành lập, có nhu cầu ngắn hạn về tiền mặt.
 • Thông thường, các công ty sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu nhiều lần trong quá trình đến kỳ hạn thanh toán.
 • Có hai phương pháp tài trợ vốn cổ phần: phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nhà đầu tư và chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 • Tài trợ bằng vốn chủ sở hữu khác với tài trợ bằng nợ: đầu tiên liên quan đến việc bán một phần vốn chủ sở hữu trong công ty trong khi tài trợ sau liên quan đến việc vay tiền.
 • Các chính quyền địa phương và quốc gia theo dõi chặt chẽ việc tài trợ vốn cổ phần để đảm bảo rằng mọi thứ được thực hiện đều tuân theo các quy định.
1:37

Vốn chủ sở hữu

Cách thức hoạt động của tài trợ vốn cổ phần

Tài trợ vốn chủ sở hữu liên quan đến việc bán vốn cổ phần phổ thông và bán các công cụ vốn cổ phần hoặc gần như vốn chủ sở hữu khác như cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi và các đơn vị vốn chủ sở hữu bao gồm cổ phiếu phổ thông và chứng quyền.

Một công ty khởi nghiệp phát triển thành một công ty thành công sẽ có nhiều vòng tài trợ vốn cổ phần khi nó phát triển. Vì một công ty khởi nghiệp thường thu hút các loại nhà đầu tư khác nhau ở các giai đoạn phát triển khác nhau, nên nó có thể sử dụng các công cụ vốn chủ sở hữu khác nhau cho các nhu cầu tài chính của mình.

Tài trợ bằng vốn chủ sở hữu khác với tài trợ bằng nợ; trong tài trợ bằng nợ, một công ty giả định một khoản vay và trả lại khoản vay theo thời gian với lãi suất, trong khi trong tài trợ vốn cổ phần, một công ty bán một phần sở hữu để đổi lấy tiền.

Ví dụ, các nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm – thường là những nhà đầu tư đầu tiên vào một công ty khởi nghiệp – ưa chuộng cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi hơn là vốn cổ phần phổ thông để đổi lấy vốn cho các công ty mới bởi vì cổ phiếu cũ có tiềm năng tăng giá đáng kể hơn và một số biện pháp bảo vệ giảm giá trị. Một khi công ty đã phát triển đủ lớn để xem xét việc niêm yết cổ phiếu, công ty có thể xem xét bán cổ phần phổ thông cho các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ.

Sau đó, nếu công ty cần thêm vốn, công ty có thể chọn các phương án tài trợ vốn cổ phần thứ cấp, chẳng hạn như chào bán quyền hoặc chào bán các đơn vị vốn chủ sở hữu bao gồm chứng quyền như một chất tạo ngọt.

Tài trợ vốn chủ sở hữu so với Tài trợ nợ

Các doanh nghiệp thường có hai lựa chọn tài chính để xem xét khi họ muốn huy động vốn cho các nhu cầu kinh doanh: tài trợ bằng vốn chủ sở hữu và tài trợ bằng nợ. Tài trợ bằng nợ liên quan đến việc vay tiền; tài trợ vốn chủ sở hữu liên quan đến việc bán một phần vốn chủ sở hữu trong công ty. Mặc dù có những lợi thế riêng biệt đối với cả hai hình thức tài trợ, nhưng hầu hết các công ty đều sử dụng kết hợp tài chính vốn chủ sở hữu và tài trợ bằng nợ.

Hình thức vay nợ phổ biến nhất là cho vay. Không giống như tài trợ bằng vốn cổ phần, không có nghĩa vụ trả nợ, tài trợ bằng nợ đòi hỏi một công ty phải trả lại số tiền mà họ nhận được, cộng với lãi suất. Tuy nhiên, một ưu điểm của khoản vay (và tài trợ bằng nợ nói chung) là nó không yêu cầu một công ty phải từ bỏ một phần quyền sở hữu của mình cho các cổ đông.

Với tài trợ bằng nợ, người cho vay không có quyền kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp. Khi bạn hoàn trả khoản vay, mối quan hệ của bạn với tổ chức tài chính sẽ chấm dứt. (Khi các công ty quyết định huy động vốn bằng cách bán cổ phần cho các nhà đầu tư, họ phải chia sẻ lợi nhuận của mình và tham khảo ý kiến của các nhà đầu tư này bất cứ khi nào họ đưa ra quyết định có ảnh hưởng đến toàn bộ công ty.)

Tài trợ bằng nợ cũng có thể đặt ra những hạn chế đối với hoạt động của một công ty để nó có thể không có nhiều đòn bẩy để tận dụng các cơ hội bên ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Nhìn chung, các công ty muốn có một tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tương đối thấp; các chủ nợ sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về điều này và sẽ cho phép họ tiếp cận nguồn tài chính nợ bổ sung trong tương lai nếu phát sinh nhu cầu cấp bách. Cuối cùng, lãi trả cho các khoản vay được khấu trừ thuế đối với một công ty, và các khoản thanh toán cho vay giúp cho việc dự báo chi phí trong tương lai trở nên dễ dàng vì số tiền không biến động.

Các yếu tố cần xem xét

Khi quyết định xem nên vay nợ hay tài trợ vốn cổ phần, các công ty thường cân nhắc ba yếu tố sau:

 • Công ty có thể dễ dàng tiếp cận nguồn tài trợ nào nhất?
 • Dòng tiền của công ty là gì?
 • Chủ sở hữu chính có tầm quan trọng như thế nào trong việc duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn công ty?

Nếu một công ty đã cho các nhà đầu tư một tỷ lệ phần trăm trong công ty của họ thông qua việc bán vốn cổ phần, thì cách duy nhất để loại bỏ họ (và cổ phần của họ trong doanh nghiệp) là mua lại cổ phần của họ, đây là một quá trình được gọi là mua đứt. Tuy nhiên, chi phí để mua lại cổ phiếu có thể sẽ đắt hơn số tiền mà họ đã đưa cho bạn ban đầu.

Ưu và Nhược điểm của Tài trợ Cổ phần là gì?

Tài trợ bằng vốn chủ sở hữu cho phép không có thêm gánh nặng tài chính nào đối với công ty và với việc tài trợ bằng vốn chủ sở hữu, chủ sở hữu không có nghĩa vụ phải trả lại tiền. Tuy nhiên, bạn phải chia sẻ lợi nhuận của mình với các nhà đầu tư bằng cách chia cho họ một tỷ lệ phần trăm trong công ty của bạn, ngoài ra, các nhà đầu tư phải được hỏi ý kiến bất cứ khi nào bạn đưa ra quyết định có ảnh hưởng đến công ty.

Ưu điểm của tài trợ vốn cổ phần

 • Không có nghĩa vụ trả lại tiền

 • Không có thêm gánh nặng tài chính cho công ty

Nhược điểm của tài trợ vốn cổ phần

 • Bạn phải cung cấp cho các nhà đầu tư một tỷ lệ phần trăm trong công ty của bạn

 • Bạn phải chia sẻ lợi nhuận của mình với các nhà đầu tư

 • Bạn phải tham khảo ý kiến của các nhà đầu tư bất cứ khi nào bạn đưa ra quyết định có ảnh hưởng đến công ty

Cân nhắc đặc biệt

Quá trình tài trợ vốn chủ sở hữu được điều chỉnh bởi các quy tắc do cơ quan chứng khoán địa phương hoặc quốc gia áp dụng ở hầu hết các khu vực pháp lý. Quy định như vậy chủ yếu được thiết kế để bảo vệ công chúng đầu tư khỏi những nhà điều hành vô đạo đức, những người có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư không nghi ngờ và biến mất cùng với số tiền thu được.

Do đó, tài trợ vốn cổ phần thường đi kèm với một bản ghi nhớ chào bán hoặc bản cáo bạch, trong đó có thông tin phong phú giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về giá trị của khoản tài trợ. Bản ghi nhớ hoặc bản cáo bạch sẽ nêu rõ các hoạt động của công ty, thông tin về các cán bộ và giám đốc của công ty, cách sử dụng tiền tài trợ, các yếu tố rủi ro và báo cáo tài chính.

Sự thèm muốn của nhà đầu tư đối với việc tài trợ vốn cổ phần phụ thuộc đáng kể vào trạng thái của thị trường tài chính nói chung và thị trường vốn cổ phần nói riêng. Trong khi tốc độ ổn định của nguồn tài trợ vốn cổ phần là một dấu hiệu của niềm tin của nhà đầu tư, thì dòng chảy tài chính có thể cho thấy sự lạc quan quá mức và một thị trường thấp nhất.

Ví dụ, các đợt IPO của dot-com và các công ty công nghệ đã đạt mức kỷ lục vào cuối những năm 1990, trước khi “đống đổ nát công nghệ” nhấn chìm Nasdaq từ năm 2000 đến 2002. Tốc độ tài trợ vốn cổ phần thường giảm mạnh sau khi thị trường điều chỉnh liên tục do nhà đầu tư không thích rủi ro trong những giai đoạn như vậy.

Điểm mấu chốt

Các công ty thường yêu cầu đầu tư bên ngoài để duy trì hoạt động và đầu tư vào sự tăng trưởng trong tương lai. Bất kỳ chiến lược kinh doanh thông minh nào cũng sẽ bao gồm việc xem xét cân bằng nợ và tài trợ vốn chủ sở hữu sao cho hiệu quả nhất về chi phí.

Nguồn vốn chủ sở hữu có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Bất kể nguồn nào, lợi thế lớn nhất của tài trợ vốn cổ phần là nó không có nghĩa vụ hoàn trả và nó cung cấp thêm vốn mà một công ty có thể sử dụng để mở rộng hoạt động của mình.

Tài trợ vốn chủ sở hữu hoạt động như thế nào?

Tài trợ vốn chủ sở hữu bao gồm việc bán một phần vốn chủ sở hữu của công ty để đổi lấy vốn. Bằng cách bán cổ phiếu, một công ty đang bán một cách hiệu quả quyền sở hữu trong công ty của họ để đổi lại tiền mặt.

Các loại tài trợ vốn cổ phần khác nhau là gì?

Các công ty sử dụng hai phương pháp chính để có được tài trợ vốn cổ phần: phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nhà đầu tư hoặc các công ty đầu tư mạo hiểm và chào bán cổ phiếu ra công chúng. Các công ty trẻ và công ty khởi nghiệp thường lựa chọn phát hành riêng lẻ hơn vì nó đơn giản hơn.

Tài trợ bằng vốn chủ sở hữu có tốt hơn vay nợ không?

Lợi ích quan trọng nhất của tài trợ vốn cổ phần là tiền không cần phải hoàn trả. Tuy nhiên, tài trợ vốn cổ phần có một số hạn chế.

Khi các nhà đầu tư mua cổ phiếu, điều này được hiểu rằng họ sẽ sở hữu một phần nhỏ cổ phần của doanh nghiệp trong tương lai. Một công ty phải tạo ra lợi nhuận nhất quán để có thể duy trì mức định giá cổ phiếu lành mạnh và trả cổ tức cho các cổ đông của mình. Vì tài trợ bằng vốn chủ sở hữu là rủi ro lớn hơn đối với nhà đầu tư so với tài trợ bằng nợ đối với người cho vay, chi phí vốn chủ sở hữu thường cao hơn chi phí nợ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia