Home Kiến Thức Kinh Tế Học Equilibrium Quantity là gì?

Equilibrium Quantity là gì?

0

Số lượng cân bằng là gì?

Lượng cân bằng là khi thị trường không thiếu hoặc dư một sản phẩm. Cung và cầu giao nhau, có nghĩa là số lượng một mặt hàng mà người tiêu dùng muốn mua bằng với số lượng được cung cấp bởi những người sản xuất nó. Nói cách khác, thị trường đã đạt đến trạng thái cân bằng hoàn hảo khi giá cả ổn định để phù hợp với tất cả các bên.

Lý thuyết kinh tế vi mô cơ bản cung cấp một mô hình để xác định số lượng và giá cả tối ưu của một hàng hóa hoặc dịch vụ. Lý thuyết này dựa trên mô hình cung và cầu, là cơ sở nền tảng cho chủ nghĩa tư bản thị trường. Nó giả định rằng người sản xuất và người tiêu dùng hành xử một cách có thể đoán trước và nhất quán và không có yếu tố nào khác ảnh hưởng đến quyết định của họ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Số lượng cân bằng là khi cung bằng cầu về một sản phẩm.
  • Đường cung và đường cầu có quỹ đạo ngược nhau và cuối cùng cắt nhau, tạo ra trạng thái cân bằng kinh tế và lượng cân bằng.
  • Về mặt giả thuyết, đây là trạng thái hiệu quả nhất mà thị trường có thể đạt tới và trạng thái mà nó hấp dẫn một cách tự nhiên.

Hiểu số lượng cân bằng

Trong biểu đồ cung và cầu có hai đường cong, một đường biểu diễn cung và đường kia đại diện cho cầu. Những đường cong này được vẽ dựa trên giá (trục y) và số lượng (trục x). Nếu nhìn từ trái sang phải, đường cung dốc lên trên. Điều này là do có mối quan hệ trực tiếp giữa giá và cung. Người sản xuất có động cơ lớn hơn để cung cấp một mặt hàng nếu giá cao hơn. Do đó, khi giá của một sản phẩm tăng lên, thì số lượng cung ứng cũng vậy.

Trong khi đó, đường cầu, đại diện cho người mua, dốc xuống. Điều này là do có mối quan hệ nghịch đảo giữa giá và lượng cầu. Người tiêu dùng sẵn sàng mua hàng hơn nếu chúng không đắt; do đó, khi giá tăng, lượng cầu giảm.

Số lượng cân bằng
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2019

Khi các đường cong có quỹ đạo ngược nhau, cuối cùng chúng sẽ cắt nhau trên biểu đồ cung và cầu. Đây là điểm cân bằng kinh tế, cũng đại diện cho lượng cân bằng và giá cân bằng của một hàng hóa hoặc dịch vụ.

Vì giao điểm xảy ra tại một điểm trên cả đường cung và đường cầu, nên việc sản xuất / mua số lượng cân bằng của hàng hóa hoặc dịch vụ ở mức giá cân bằng sẽ được cả người sản xuất và người tiêu dùng đồng ý. Về mặt giả thuyết, đây là trạng thái hiệu quả nhất mà thị trường có thể đạt tới và trạng thái mà nó hấp dẫn một cách tự nhiên.

Cân nhắc đặc biệt

Lý thuyết cung và cầu làm nền tảng cho hầu hết các phân tích kinh tế, nhưng các nhà kinh tế học thận trọng không nên coi nó quá theo nghĩa đen. Biểu đồ cung và cầu chỉ thể hiện, trong môi trường chân không, thị trường cho một hàng hóa hoặc dịch vụ. Trên thực tế, luôn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định như hạn chế về hậu cần, sức mua và sự thay đổi công nghệ hoặc các phát triển khác của ngành.

Lý thuyết này không tính đến các yếu tố ngoại ứng tiềm ẩn có thể dẫn đến sự thất bại của thị trường. Ví dụ, trong nạn đói khoai tây ở Ireland vào giữa thế kỷ 19, khoai tây Ireland vẫn được xuất khẩu sang Anh. Thị trường khoai tây ở trạng thái cân bằng – các nhà sản xuất Ailen và người tiêu dùng Anh hài lòng với giá cả và số lượng khoai tây trên thị trường. Tuy nhiên, người Ailen, những người không phải là nhân tố đạt được mức giá và số lượng tối ưu của các mặt hàng, đã chết đói.

Các biện pháp phúc lợi xã hội điều chỉnh để khắc phục tình trạng đó, hoặc trợ cấp của chính phủ để hỗ trợ một ngành cụ thể, cũng có thể tác động đến giá và số lượng cân bằng của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia