Home Kiến Thức Kinh Tế Học Envelope là gì?

Envelope là gì?

0

Phong bì là gì?

Đường bao là các chỉ báo kỹ thuật thường được vẽ trên biểu đồ giá với các giới hạn trên và dưới. Ví dụ phổ biến nhất về đường bao là đường bao trung bình động, được tạo ra bằng cách sử dụng hai đường trung bình động xác định các mức giá trên và dưới.

Phong bì thường được sử dụng để giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư xác định các điều kiện quá mua và quá bán cũng như phạm vi giao dịch.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Một đường bao, trong phân tích kỹ thuật, đề cập đến các đường xu hướng được vẽ ở cả trên và dưới mức giá hiện tại.
  • Các dải trên và dưới của đường bao thường được tạo bởi đường trung bình đơn giản và khoảng cách được xác định trước ở trên và dưới đường trung bình — nhưng có thể được tạo bằng bất kỳ kỹ thuật nào khác.
  • Nhiều nhà giao dịch phản ứng với tín hiệu bán khi giá đạt hoặc vượt qua dải trên và tín hiệu mua khi giá đạt hoặc vượt qua dải dưới của kênh bao.

Cách hoạt động của phong bì

Các nhà giao dịch có thể giải thích các phong bì theo nhiều cách khác nhau, nhưng hầu hết sử dụng chúng để xác định phạm vi giao dịch. Khi giá đạt đến giới hạn trên, chứng khoán được coi là mua quá mức và tín hiệu bán được tạo ra. Ngược lại, khi giá chạm đến giới hạn dưới, chứng khoán được coi là quá bán và tín hiệu mua được tạo ra. Các chiến lược này dựa trên nguyên tắc đảo ngược giá trị trung bình.

Giới hạn trên và giới hạn dưới thường được xác định sao cho giá có xu hướng duy trì trong ngưỡng trên và ngưỡng dưới trong điều kiện bình thường. Đối với chứng khoán dễ bay hơi, các nhà giao dịch có thể sử dụng tỷ lệ phần trăm cao hơn khi tạo đường bao để tránh các tín hiệu giao dịch bị cắt xén. Trong khi đó, chứng khoán ít biến động hơn có thể yêu cầu tỷ lệ phần trăm thấp hơn để tạo ra đủ số lượng tín hiệu giao dịch.

Phong bì thường được sử dụng cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để nâng cao khả năng thành công. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể xác định các cơ hội tiềm năng khi giá di chuyển ra ngoài đường bao và sau đó xem xét các mẫu biểu đồ hoặc chỉ số khối lượng để xác định thời điểm sắp xảy ra điểm giới hạn. Rốt cuộc, chứng khoán có thể giao dịch ở các điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá mức trong một thời gian dài.

Ví dụ về phong bì

Đường trung bình động là loại chỉ báo phong bì phổ biến nhất. Sử dụng đường trung bình động đơn giản hoặc theo hàm mũ, đường bao được tạo bằng cách xác định tỷ lệ phần trăm cố định để tạo giới hạn trên và giới hạn dưới.

Hãy cùng xem xét đường trung bình động đơn giản năm phần trăm cho S&P 500 SPDR (SPY):

Hình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Các phép tính cho phong bì này là:

Giới hạn trên = SMA 50 + SMA 50 0,05 Chặn dưới = SMA 50 SMA 50 0,05 Điểm giữa = SMA 50 ở đâu: SMA 50 = Đường trung bình động đơn giản trong 50 ngày begin {align} & text {Upper Bound} = text {SMA} _ {50} + text {SMA} _ {50} * 0.05 & text {Lower Bound} = text {SMA} _ {50} – text {SMA} _ {50} * 0,05 & text {Midpoint} = text {SMA} _ {50} textbf {where:} & & text { SMA} _ {50} = text {Đường trung bình trượt đơn giản trong 50 ngày} end {align}

ở đâu :Giới hạn trên = SMA 5 0 + SMA 5 0 0 . 0 5Giới hạn dưới = SMA 5 0 SMA 5 0 0 . 0 5Điểm giữa = SMA 5 0SMA 5 0 = Trung bình Động Đơn giản trong 50 ngày

Các nhà giao dịch có thể đã thực hiện một vị thế bán trong quỹ giao dịch hối đoái khi giá vượt ra khỏi phạm vi trên và vị thế mua khi giá di chuyển xuống dưới phạm vi thấp hơn. Trong những trường hợp này, nhà giao dịch sẽ được hưởng lợi từ việc đảo chiều về giá trị trung bình trong các khoảng thời gian tiếp theo.

Các nhà giao dịch có thể đặt điểm cắt lỗ ở một tỷ lệ phần trăm cố định ngoài giới hạn trên và dưới, trong khi điểm chốt lời thường được đặt ở đường trung điểm.

Nguồn tham khảo: investmentopedia