Home Kiến Thức Kinh Tế Học Enterprise Value-to-Sales (EV/Sales) là gì?

Enterprise Value-to-Sales (EV/Sales) là gì?

0

Giá trị doanh thu của doanh nghiệp (EV / Doanh số) là gì?

Giá trị doanh nghiệp trên doanh số (EV / sales) là một thước đo định giá tài chính so sánh giá trị doanh nghiệp (EV) của một công ty với doanh số hàng năm của công ty đó. Hệ số EV / doanh số cung cấp cho các nhà đầu tư một thước đo có thể định lượng được về cách định giá một công ty dựa trên doanh số bán hàng của công ty đó trong khi tính đến cả vốn chủ sở hữu và nợ của công ty.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Giá trị doanh nghiệp trên doanh số bán hàng (EV / sales) là một tỷ lệ tài chính đo lường mức chi phí bỏ ra để mua giá trị của một công ty xét theo doanh số bán hàng của công ty đó.
  • EV / bội số bán hàng thấp hơn cho thấy rằng một công ty là một khoản đầu tư hấp dẫn hơn vì nó có thể được định giá tương đối thấp.
  • Phép đo này được coi là chính xác hơn so với giá trên doanh số liên quan vì EV / doanh số bán hàng có tính đến khoản nợ của công ty.

Công thức tạo giá trị doanh thu cho doanh nghiệp

EV / Bán hàng = MC + D CC Doanh thu hàng năm ở đâu: MC = Vốn hóa thị trường D = Nợ nần CC = Tiền và các khoản tương đương tiền begin {align} & text {EV / Sales} = frac { text {MC} + text {D} – text {CC}} { text {Hàng năm Bán hàng}} & textbf {ở đâu :} & text {MC} = text {Vốn hóa thị trường} & text {D} = text {Nợ} & text {CC} = text {Tiền và các khoản tương đương tiền} end {căn chỉnh}

EV / Doanh số = Doanh số hàng năm MC + D CC trong đó : MC = Vốn hóa thị trường D = CC Nợ = Tiền và các khoản tương đương tiền

Cách tính giá trị doanh nghiệp của doanh nghiệp

Giá trị doanh thu của doanh nghiệp được tính bằng:

  1. Cộng tổng số nợ vào vốn hóa thị trường của một công ty
  2. Trừ tiền và các khoản tương đương tiền
  3. Và sau đó chia kết quả cho doanh thu hàng năm của công ty

Đôi khi, một phiên bản phức tạp hơn của giá trị doanh nghiệp với một vài biến số khác được sử dụng. Công thức phức tạp hơn cho EV là:

EV = MC + D + PS + MI CC ở đâu: PS = Cổ phiếu ưu đãi MI = Lợi ích thiểu số begin {align} & text {EV} = text {MC} + text {D} + text {PS} + text {MI} – text {CC} & textbf {where:} & text {PS} = text {Chia sẻ ưu tiên} & text {MI} = text {Sở thích của người thiểu số} end {align}

EV = MC + D + PS + MI CC trong đó: PS = Cổ phiếu ưu đãi MI = Lợi ích cổ đông thiểu số

Giá trị doanh thu của doanh nghiệp cho bạn biết điều gì?

Giá trị trên doanh số của doanh nghiệp là sự mở rộng của định giá theo giá trên doanh số (P / S), định giá này sử dụng giá trị vốn hóa thị trường thay vì giá trị doanh nghiệp. EV / Doanh số được cho là chính xác hơn P / S, một phần là do chỉ tính riêng giá trị vốn hóa thị trường không tính đến khoản nợ của công ty khi định giá công ty, trong khi giá trị doanh nghiệp thì có.

Các bội số EV trên doanh số thường nằm trong khoảng từ 1x đến 3x. Nói chung, EV / bội số bán hàng thấp hơn sẽ cho thấy rằng một công ty có thể hấp dẫn hơn hoặc bị định giá thấp hơn trên thị trường. Chỉ số EV / doanh số bán hàng cũng có thể âm khi số dư tiền mặt của công ty lớn hơn giá trị vốn hóa thị trường và cơ cấu nợ, báo hiệu rằng công ty về cơ bản có thể được mua bằng tiền mặt của chính mình.

Tuy nhiên, thước đo EV trên doanh số có thể hơi lừa dối ở chỗ bội số cao hơn không phải lúc nào cũng là tín hiệu của việc định giá quá cao. EV trên doanh số bán hàng cao có thể là một dấu hiệu tích cực cho thấy các nhà đầu tư tin rằng doanh số bán hàng trong tương lai sẽ tăng lên rất nhiều. EV trên doanh số bán hàng thấp hơn cũng có thể báo hiệu rằng triển vọng bán hàng trong tương lai không hấp dẫn lắm.

Để tận dụng tối đa số liệu này, hãy so sánh EV trên doanh số bán hàng của các công ty khác trong cùng ngành và tìm hiểu sâu hơn về công ty bạn đang phân tích.

Ví dụ về Cách sử dụng Giá trị để Bán hàng của Doanh nghiệp

Giả sử rằng một công ty báo cáo doanh số bán hàng trong năm là 70 triệu đô la. Công ty có 10 triệu đô la nợ ngắn hạn trên sổ sách và 25 triệu đô la nợ dài hạn. Nó có tài sản trị giá 90 triệu đô la, với 20% trong số đó là tiền mặt. Cuối cùng, công ty có 5 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành và giá hiện tại của cổ phiếu là 25 USD / cổ phiếu. Sử dụng kịch bản này, giá trị doanh nghiệp của công ty là:

EV = Vốn hóa thị trường (5 triệu cổ phiếu × Giá cổ phiếu $ 25) + Tổng nợ (10 triệu đô la + 25 triệu đô la) Tiền mặt (90 triệu đô la × 20 % ) = $ 125 Triệu + $ 35 Triệu $ 18 Triệu = $ 142 Triệu begin {align} text {EV} & = text {Vốn hóa thị trường (5 triệu cổ phiếu} times text { $ 25 Giá cổ phiếu)} & quad + text {Tổng nợ ( $ 10 triệu} + text { $ 25 Triệu)} & quad – text {Tiền mặt ( $ 90 Triệu} times 20 %) & = $ 125 text {Triệu} + $ 35 text {Triệu} – $ 18 text {Million} & = $ 142 text {Million} end {align}

EV= Vốn hóa thị trường (5 triệu cổ phiếu × giá cổ phiếu 25 đô la) + Tổng nợ (10 triệu đô la + 25 triệu đô la) Tiền mặt (90 triệu đô la × 2 0 % ) = 1 2 5 triệu đô la + 3 5 triệu đô la 1 8 triệu đô la = đô la 1 4 2 Triệu

Tiếp theo, để tìm EV trên doanh số, chỉ cần chia giá trị doanh nghiệp đã tính cho doanh số bán hàng. Trong ví dụ này, EV-to-sales là:

EV / Bán hàng = $ 142 Triệu $ 70 Triệu = 2,03 begin {align} & text {EV / Sales} = frac { $ 142 text {Million}} { $ 70 text {Million}} = 2.03 end {align}

EV / Doanh số = $ 7 0 Triệu $ 1 4 2 Triệu = 2 . 0 3

Hãy xem xét đến Coca-Cola để nâng cao tỷ lệ EV / doanh số bán hàng. Công ty có vốn hóa thị trường là 237 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.

  • Tổng nợ của nó tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, là 42,8 tỷ đô la.
  • Tiền và các khoản tương đương tiền là 6,5 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.
  • Doanh số bán hàng trong 12 tháng qua của Coca-Cola là 37,2 tỷ USD.
  • EV đối với Coca-Cola là 273,3 tỷ đô la, hay 237 tỷ đô la + 42,8 tỷ đô la – 6,5 tỷ đô la.

EV / doanh số = 7,3 lần, hay 273,3 tỷ USD / 37,2 tỷ USD.

Giá trị doanh số của doanh nghiệp so với Giá trên doanh số bán hàng

Tỷ lệ EV trên doanh số bán hàng có tính đến nợ và tiền mặt mà một công ty có. Trong khi đó, tỷ lệ giá trên doanh thu thì không. Tỷ lệ giá trên doanh số được tính toán nhanh hơn, chỉ sử dụng giá trị vốn hóa thị trường của một công ty làm tử số. Tuy nhiên, những người khai hoang có yêu cầu về doanh số bán và về mặt lý thuyết nên được đưa vào định giá.

Hạn chế của việc sử dụng giá trị để bán hàng của doanh nghiệp

Tỷ lệ EV / doanh số yêu cầu tính toán giá trị doanh nghiệp, liên quan đến việc đào sâu hơn một chút vào báo cáo tài chính. EV thường được sử dụng để định giá các thương vụ mua lại, trong đó bên mua sẽ gánh khoản nợ của công ty nhưng cũng nhận được tiền mặt. Một hạn chế khác cần lưu ý là doanh số bán hàng không tính đến chi phí hoặc thuế của công ty.

Nguồn tham khảo: investmentopedia