Home Kiến Thức Kinh Tế Học Enterprise Value (EV) là gì?

Enterprise Value (EV) là gì?

0

Giá trị Doanh nghiệp (EV) là gì?

Giá trị doanh nghiệp (EV) là thước đo tổng giá trị của một công ty, thường được sử dụng như một sự thay thế toàn diện hơn cho vốn hóa thị trường cổ phiếu. EV bao gồm trong tính toán vốn hóa thị trường của một công ty cũng như nợ ngắn hạn và dài hạn cũng như bất kỳ khoản tiền mặt nào trên bảng cân đối kế toán của công ty. Giá trị doanh nghiệp là một số liệu phổ biến được sử dụng để đánh giá một công ty cho khả năng tiếp quản.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Giá trị doanh nghiệp (EV) là thước đo tổng giá trị của một công ty, thường được sử dụng như một sự thay thế toàn diện hơn cho vốn hóa thị trường cổ phiếu.
 • Giá trị doanh nghiệp bao gồm giá trị vốn hóa thị trường của một công ty, cũng như nợ ngắn hạn và dài hạn cũng như bất kỳ khoản tiền mặt nào trên bảng cân đối kế toán của công ty.
 • Giá trị doanh nghiệp được sử dụng làm cơ sở cho nhiều tỷ số tài chính đo lường hiệu quả hoạt động của một công ty.
2:01

Giới thiệu về Giá trị Doanh nghiệp

Công thức và tính toán cho giá trị doanh nghiệp (EV)

E V = M C + T o t một l D e b t Cở đâu:M C = M một r k e t c một P tôi t một l tôi z một t tôi o N ; e q u một l t o t h e c u r r e N t S t o c kP r tôi c e m u l t tôi P l tôi e d b y t h e N u m b e r o f o u t S t một N d tôi N g S t o c k S h một r e ST o t một l d e b t = E q u một l t o t h e S u m o f S h o r t t e r m một N dl o N g t e r m d e b tC = C một S h một N d c một S h e q u tôi v một l e N t S ; t h e l tôi q u tôi d một S S e t S o fmột c o m P một N y , b u t m một y N o t tôi N c l u d e m một r k e t một b l e S e c u r tôi t tôi e S begin {align} & EV = MC + Total ~ Debt-C & textbf {where:} & MC = text { small Vốn hóa thị trường; bằng số cổ phiếu hiện tại} & text { giá nhỏ nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành} & Tổng ~ nợ = text { small Bằng tổng của ngắn hạn và} & text { khoản nợ dài hạn nhỏ} & C = text { small Tiền và các khoản tương đương tiền; tài sản lưu động của} & text { một công ty nhỏ, nhưng không được bao gồm chứng khoán có thể thị trường} end {align}

E V = M C + T o t a l D e b t Cở đâu:M C = Vốn hóa thị trường; bằng cổ phiếu hiện tạigiá nhân với số lượng cổ phiếu cổ phiếu đang lưu hànhT o t a l d e b t = Bằng tổng của ngắn hạn vànợ dài hạnC = Tiền và các khoản tương đương tiền; tài sản lưu động củamột công ty, nhưng có thể không bao gồm chứng khoán thị trường

Để tính toán vốn hóa thị trường nếu không có sẵn, bạn sẽ nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá cổ phiếu hiện tại. Tiếp theo, tổng tất cả các khoản nợ trên bảng cân đối kế toán của công ty bao gồm cả nợ ngắn hạn và dài hạn. Cuối cùng, cộng giá trị vốn hóa thị trường vào tổng số nợ và trừ đi bất kỳ khoản tiền và các khoản tương đương tiền nào trong kết quả.

EV cho bạn biết điều gì?

Giá trị doanh nghiệp (EV) có thể được coi như giá tiếp quản lý thuyết nếu một công ty được mua. EV khác đáng kể so với vốn hóa thị trường đơn giản theo một số cách và nhiều người coi nó là sự thể hiện chính xác hơn giá trị của một công ty. Ví dụ, giá trị khoản nợ của một công ty sẽ được người mua thanh toán khi tiếp quản một công ty. Kết quả là, giá trị doanh nghiệp cung cấp một định giá tiếp quản chính xác hơn nhiều vì nó bao gồm cả nợ trong tính toán giá trị của nó.

Tại sao vốn hóa thị trường không thể hiện đúng giá trị của một công ty? Nó loại bỏ rất nhiều yếu tố quan trọng, chẳng hạn như một mặt là nợ của công ty và mặt khác là dự trữ tiền mặt của nó. Giá trị doanh nghiệp về cơ bản là một sự điều chỉnh của vốn hóa thị trường, vì nó kết hợp nợ và tiền mặt để xác định giá trị của một công ty.

Giá trị vốn hóa thị trường không nhằm thể hiện giá trị sổ sách của công ty. Thay vào đó, nó đại diện cho giá trị của một công ty do những người tham gia thị trường xác định.

EV dưới dạng nhiều định giá

Giá trị doanh nghiệp được sử dụng làm cơ sở cho nhiều tỷ số tài chính đo lường hiệu quả hoạt động của một công ty. Bội số doanh nghiệp chứa giá trị doanh nghiệp liên quan đến tổng giá trị của một công ty được phản ánh trong giá trị thị trường của vốn từ tất cả các nguồn với thước đo thu nhập hoạt động được tạo ra, chẳng hạn như thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA).

EBITDA là thước đo khả năng tạo ra doanh thu của một công ty và được sử dụng như một biện pháp thay thế cho thu nhập đơn giản hoặc thu nhập ròng trong một số trường hợp. Tuy nhiên, EBITDA có thể gây hiểu nhầm vì nó loại bỏ chi phí đầu tư vốn như tài sản, nhà máy và thiết bị. Một con số khác, EBIT, có thể được sử dụng như một thước đo tài chính tương tự mà không có nhược điểm là loại bỏ chi phí khấu hao và khấu hao liên quan đến tài sản, nhà máy và thiết bị (PP&E). EBITDA được tính theo công thức sau:

EBITDA = thu nhập định kỳ từ hoạt động tiếp tục + lãi vay + thuế + khấu hao + khấu hao

Chỉ số giá trị doanh nghiệp / EBITDA được sử dụng như một công cụ định giá để so sánh giá trị của một công ty, bao gồm cả nợ, với thu nhập bằng tiền của công ty trừ đi các chi phí không dùng tiền mặt. Nó lý tưởng cho các nhà phân tích và nhà đầu tư muốn so sánh các công ty trong cùng một ngành.

EV / EBITDA hữu ích trong một số trường hợp:

 • Tỷ số này có thể hữu ích hơn tỷ lệ P / E khi so sánh các công ty có mức độ đòn bẩy tài chính (DFL) khác nhau.
 • EBITDA hữu ích để định giá các doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn với mức khấu hao và khấu hao cao.
 • EBITDA thường là dương ngay cả khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thì không.

Tuy nhiên, EV / EBITDA cũng có một số hạn chế:

 • Nếu vốn lưu động ngày càng tăng, EBITDA sẽ phóng đại dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO hoặc OCF). Hơn nữa, biện pháp này bỏ qua các chính sách ghi nhận doanh thu khác nhau có thể ảnh hưởng như thế nào đến OCF của một công ty.
 • Bởi vì dòng tiền tự do đến công ty nắm bắt được số lượng chi tiêu vốn (CapEx), nên nó có mối liên hệ chặt chẽ với lý thuyết định giá hơn là EBITDA. EBITDA sẽ là một thước đo thích hợp nói chung nếu chi phí vốn bằng với chi phí khấu hao.

Một bội số khác thường được sử dụng để xác định giá trị tương đối của các công ty là giá trị doanh nghiệp trên tỷ lệ bán hàng hoặc EV / doanh số bán hàng. EV / doanh số được coi là thước đo chính xác hơn tỷ lệ giá / doanh số vì nó tính đến giá trị và số nợ mà một công ty phải trả vào một thời điểm nào đó.

Nói chung, EV / bội số bán hàng càng thấp, thì công ty đó càng hấp dẫn hoặc được định giá thấp hơn được cho là có giá trị. Tỷ lệ EV / doanh số bán hàng thực sự có thể âm vào những thời điểm khi lượng tiền mặt mà một công ty nắm giữ nhiều hơn giá trị vốn hóa thị trường và giá trị nợ, ngụ ý rằng công ty về cơ bản có thể tự thân bằng tiền mặt của chính mình.

Tỷ lệ P / E so với EV

Tỷ lệ giá trên thu nhập (tỷ lệ P / E) là tỷ số để định giá một công ty đo lường giá cổ phiếu hiện tại của nó so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Tỷ lệ giá trên thu nhập đôi khi còn được gọi là bội số giá hoặc bội số thu nhập. Tỷ lệ P / E không xem xét số nợ mà một công ty có trên bảng cân đối kế toán.

Tuy nhiên, EV bao gồm cả nợ khi định giá công ty và thường được sử dụng song song với tỷ lệ P / E để đạt được mức định giá toàn diện.

Hạn chế của việc sử dụng EV

Như đã nêu trước đó, EV bao gồm tổng nợ, nhưng điều quan trọng là phải xem xét cách quản lý của công ty sử dụng khoản nợ. Ví dụ, các ngành sử dụng nhiều vốn như ngành dầu khí thường mang một lượng nợ đáng kể, được sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng. Khoản nợ có thể được sử dụng để mua nhà máy và thiết bị. Kết quả là, EV sẽ bị lệch đối với các công ty có số nợ lớn so với các ngành có ít hoặc không có nợ.

Như với bất kỳ số liệu tài chính nào, tốt nhất bạn nên so sánh các công ty trong cùng ngành để hiểu rõ hơn về cách công ty được đánh giá cao so với các công ty cùng ngành.

Ví dụ về EV

Như đã nêu trước đó, công thức cho EV về cơ bản là tổng giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu (vốn hóa thị trường) và giá trị thị trường của nợ của một công ty, trừ đi tiền mặt. Giá trị vốn hóa thị trường của một công ty được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nợ ròng là giá trị thị trường của khoản nợ trừ đi tiền mặt. Một công ty mua lại một công ty khác giữ tiền mặt của công ty mục tiêu, đó là lý do tại sao tiền mặt cần phải được khấu trừ khỏi giá của công ty được thể hiện bằng giá trị vốn hóa thị trường.

Hãy tính giá trị doanh nghiệp cho Macy’s (M). Đối với năm tài chính 2020, Macy’s đã ghi lại những điều sau:

Dữ liệu của Macy được lấy từ Tuyên bố 10-K năm 2020
1 # Cổ phiếu đang lưu hành 308,5 triệu
2 Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 29/01/21 $ 20,22
3 Vốn hóa thị trường 7,79 tỷ USD Mặt hàng 1 x 2
4 Nợ ngắn hạn $ 452 triệu
5 Nợ dài hạn 4,41 tỷ USD
6 Tổng nợ 4,86 tỷ USD Mặt hàng 4+ 5
7 Tiền và các khoản tương đương tiền 1,58 tỷ đô la
Giá trị doanh nghiệp 8,086 tỷ USD Mục 3 + 6 – 7

Chúng ta có thể tính toán vốn hóa thị trường của Macy từ thông tin trên. Macy’s có 308,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành trị giá 20,22 USD / cổ phiếu:

 • Vốn hóa thị trường của Macy là 7,79 tỷ đô la (308,5 triệu x 20,22 đô la).
 • Macy’s có khoản nợ ngắn hạn là 452 triệu đô la và nợ dài hạn là 4,41 tỷ đô la với tổng số nợ là 4,86 tỷ đô la.
 • Macy’s có 1,58 tỷ USD tiền và các khoản tương đương tiền.

Giá trị doanh nghiệp của Macy được tính là 4,806 tỷ USD (vốn hóa thị trường) + 4,86 tỷ USD (nợ) – 1,58 tỷ USD (tiền mặt).

Macy’s EV = 8,086 tỷ USD

Giá trị doanh nghiệp được coi là toàn diện khi định giá một công ty vì nếu một công ty mua số cổ phiếu đang lưu hành của Macy với giá 4,8 tỷ đô la, thì công ty đó cũng sẽ phải giải quyết các khoản nợ chưa thanh toán của Macy.

Tổng cộng, công ty mua lại sẽ chi gần 10 tỷ USD để mua Macy’s. Tuy nhiên, do Macy’s có 1,3 tỷ USD tiền mặt nên số tiền này có thể được thêm vào để trả nợ.

Giá trị doanh nghiệp là gì và nó khác với giá trị vốn hóa thị trường như thế nào?

Giá trị doanh nghiệp là một phép đo phổ biến về tổng giá trị của một công ty. Nó có thể được coi là cái giá lý thuyết cần phải trả để có được hoàn toàn một công ty trong một giao dịch riêng tư. Không giống như vốn hóa thị trường, chỉ phản ánh giá trị vốn chủ sở hữu của công ty, giá trị doanh nghiệp phản ánh quy mô các khoản nợ của công ty cũng như dự trữ tiền mặt của công ty. Đây là một con số phổ biến trong giới đầu tư và các nhà phân tích và thường được sử dụng trong các tỷ số tài chính.

Tại sao tiền mặt được khấu trừ từ giá trị doanh nghiệp?

Để hiểu lý do tại sao tiền mặt được khấu trừ khỏi giá trị doanh nghiệp, giả sử rằng bạn là một nhà đầu tư tư nhân muốn mua 100% cổ phần của một công ty được giao dịch công khai. Khi lập kế hoạch mua, bạn lưu ý rằng giá trị vốn hóa thị trường của công ty là 100 triệu đô la, có nghĩa là bạn sẽ cần 100 triệu đô la để mua tất cả cổ phiếu từ các cổ đông hiện tại của công ty. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu công ty cũng có 20 triệu đô la tiền mặt? Trong trường hợp đó, “chi phí” thực sự của bạn để mua công ty sẽ chỉ là 80 triệu đô la, vì mua công ty sẽ ngay lập tức cho bạn quyền truy cập vào 20 triệu đô la tiền mặt. Tất cả những điều khác bằng nhau, số dư tiền mặt cao hơn dẫn đến giá trị doanh nghiệp thấp hơn và ngược lại.

Tại sao Nợ được Gia tăng vào Giá trị Doanh nghiệp?

Nợ cao hơn dẫn đến giá trị doanh nghiệp cao hơn vì nó đại diện cho một khoản chi phí tăng thêm mà bất kỳ bên mua nào sẽ phải trả. Ví dụ, trong ví dụ trước của chúng tôi, giả sử rằng công ty có khoản nợ 10 triệu đô la. Với suy nghĩ đó, bây giờ bạn biết rằng ngoài 100 triệu đô la bạn cần để mua cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của công ty, bạn cũng cần thêm 10 triệu đô la để trả các khoản nợ của công ty. Kết hợp các số liệu này lại với nhau, tổng giá trị doanh nghiệp của bạn sẽ là 100 triệu đô la vốn hóa thị trường, cộng với 10 triệu đô la nợ, trừ đi 20 triệu đô la tiền mặt, tổng cộng là 90 triệu đô la.

Đính chính — ngày 12 tháng 3 năm 2022: Phiên bản trước của bài báo này đã trích dẫn các con số không chính xác từ hồ sơ 10-K của Macy.

Nguồn tham khảo: investmentopedia