Home Kiến Thức Kinh Tế Học Enterprise Multiple là gì?

Enterprise Multiple là gì?

0

Nhiều doanh nghiệp là gì?

Bội số doanh nghiệp, còn được gọi là bội số EV, là một tỷ lệ được sử dụng để xác định giá trị của một công ty. Bội số doanh nghiệp, là giá trị doanh nghiệp chia cho thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA), xem xét một công ty theo cách mà một người mua tiềm năng sẽ xem xét các khoản nợ của công ty. Những gì được coi là bội số doanh nghiệp “tốt” hay “xấu” sẽ phụ thuộc vào ngành.

1:25

Nhiều doanh nghiệp

Công thức và tính toán của nhiều doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp = EV EBITDA ở đâu: EV = Giá trị doanh nghiệp = Vốn hóa thị trường + tổng nợ Tiền và các khoản tương đương tiền EBITDA = Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao begin {align} & text {Enterprise Multiple} = frac { text {EV}} { text {EBITDA}} & textbf {where:} & text {EV} = text { Giá trị Doanh nghiệp} = text {Vốn hóa thị trường} + & text {tổng nợ} – text {tiền và các khoản tương đương tiền} & text {EBITDA} = text {Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao} & text {and amortization} end {align}

Nhiều doanh nghiệp = EBITDA EV trong đó : EV = Giá trị doanh nghiệp = Vốn hóa thị trường + tổng nợ tiền và các khoản tương đương tiền EBITDA = Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao

Tóm tắt ý kiến chính

  • Bội số doanh nghiệp, còn được gọi là bội số EV trên EBITDA, là một tỷ lệ được sử dụng để xác định giá trị của một công ty.
  • Nó được tính bằng cách chia giá trị doanh nghiệp cho EBITDA.
  • Hệ số doanh nghiệp tính đến mức nợ và tiền mặt của một công ty cùng với giá cổ phiếu và liên hệ giá trị đó với khả năng sinh lời bằng tiền của công ty.
  • Bội số doanh nghiệp có thể thay đổi tùy theo ngành.
  • Dự kiến sẽ có bội số doanh nghiệp cao hơn ở những ngành tăng trưởng cao và bội số thấp hơn ở những ngành có tốc độ tăng trưởng chậm.
1:12

Nhiều doanh nghiệp: Điều khoản tài chính yêu thích của tôi

Nhiều doanh nghiệp có thể cho bạn biết điều gì

Các nhà đầu tư chủ yếu sử dụng bội số doanh nghiệp của một công ty để xác định xem một công ty đang được định giá thấp hay được định giá quá cao. Một tỷ lệ thấp so với các công ty cùng ngành hoặc trung bình lịch sử cho thấy rằng một công ty có thể bị định giá thấp và tỷ lệ cao cho thấy rằng công ty có thể bị định giá quá cao.

Bội số doanh nghiệp rất hữu ích cho việc so sánh xuyên quốc gia vì nó bỏ qua tác động bóp méo của chính sách thuế của từng quốc gia. Nó cũng được sử dụng để tìm các ứng cử viên tiếp quản hấp dẫn vì giá trị doanh nghiệp bao gồm nợ và là thước đo tốt hơn giá trị vốn hóa thị trường cho các mục đích mua bán và sáp nhập (M&A).

Bội số doanh nghiệp có thể thay đổi tùy theo ngành. Sẽ là hợp lý khi kỳ vọng bội số doanh nghiệp cao hơn trong các ngành tăng trưởng cao (ví dụ công nghệ sinh học) và bội số thấp hơn trong các ngành có tốc độ tăng trưởng chậm (ví dụ đường sắt).

Giá trị doanh nghiệp (EV) là thước đo giá trị kinh tế của một công ty. Nó thường được sử dụng để xác định giá trị của doanh nghiệp nếu nó được mua lại. Đây được coi là thước đo định giá tốt hơn cho M&A so với giá trị vốn hóa thị trường vì nó bao gồm khoản nợ mà người mua sẽ phải giả nhận và số tiền họ nhận được.

Ví dụ về cách sử dụng nhiều doanh nghiệp

Dollar General (DG) đã tạo ra 3,86 tỷ đô la EBITDA cho 12 tháng cuối năm (TTM) tính đến năm kết thúc vào ngày 28 tháng 1 năm 2022. Công ty có 344,8 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương tiền và 14,25 tỷ đô la tổng nợ cho cùng năm kết thúc .

Vốn hóa thị trường của công ty là 56,2 tỷ đô la vào ngày 8 tháng 4 năm 2022. Bội số doanh nghiệp của Dollar General là 18,2 [(56,2 tỷ đô la + 14,25 tỷ đô la – 344 triệu đô la) / 3,86 tỷ đô la]. Cùng thời điểm này năm ngoái, bội số doanh nghiệp của Dollar General là 17,4. Sự gia tăng bội số doanh nghiệp phần lớn là do tiền mặt trên bảng cân đối kế toán của họ giảm gần 1 tỷ đô la, trong khi EBITDA chỉ giảm khoảng 300 triệu đô la. Trong ví dụ này, bạn có thể thấy cách tính toán Nhiều doanh nghiệp tính đến cả tiền mặt của công ty và khoản nợ mà công ty phải chịu.

Hạn chế của việc sử dụng nhiều doanh nghiệp

Bội số doanh nghiệp là một số liệu được sử dụng để tìm kiếm các mục tiêu mua lại hấp dẫn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những cái bẫy giá trị – những cổ phiếu có bội số thấp vì chúng xứng đáng được hưởng (ví dụ: công ty đang gặp khó khăn và sẽ không phục hồi). Điều này tạo ra ảo tưởng về một khoản đầu tư giá trị, nhưng các nguyên tắc cơ bản của ngành hoặc công ty hướng đến lợi nhuận âm.

Các nhà đầu tư giả định rằng hiệu suất trong quá khứ của một cổ phiếu là dấu hiệu của lợi nhuận trong tương lai và khi tỷ số này giảm xuống, họ thường chớp lấy cơ hội mua nó với giá “rẻ”. Kiến thức về ngành và các nguyên tắc cơ bản của công ty có thể giúp đánh giá giá trị thực tế của cổ phiếu.

Một cách dễ dàng để làm điều này là xem xét khả năng sinh lời kỳ vọng (tương lai) và xác định xem liệu các dự báo có vượt qua bài kiểm tra hay không. Bội số chuyển tiếp phải thấp hơn bội số TTM. Bẫy giá trị xảy ra khi các bội số kỳ hạn này trông quá rẻ, nhưng thực tế là EBITDA dự kiến quá cao và giá cổ phiếu đã giảm, có thể phản ánh sự thận trọng của thị trường. Do đó, điều quan trọng là phải biết các chất xúc tác cho công ty và ngành.

Nguồn tham khảo: investmentopedia