Home Kiến Thức Kinh Tế Học Engagement Letter là gì?

Engagement Letter là gì?

0

Thư đính hôn là gì?

Thư cam kết là một thỏa thuận bằng văn bản mô tả mối quan hệ kinh doanh giữa khách hàng và công ty. Bức thư nêu chi tiết phạm vi của thỏa thuận, các điều khoản và chi phí của thỏa thuận. Mục đích của thư cam kết là đặt ra những kỳ vọng cho cả hai bên trong thỏa thuận.

Thư cam kết là một hình thức ít trang trọng hơn một hợp đồng, nhưng vẫn là một tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý có thể được sử dụng trước tòa án luật.

Cách thức hoạt động của một bức thư đính hôn

Thư cam kết phục vụ mục đích tương tự như hợp đồng giữa hai bên. Định dạng của nó ít trang trọng hơn hợp đồng và thường tránh các biệt ngữ pháp lý. Bức thư nhằm mục đích mô tả ngắn gọn nhưng chính xác các dịch vụ sẽ được cung cấp, các điều khoản và điều kiện, thời hạn hoặc thời hạn, và khoản bồi thường. Thư cam kết là một tài liệu pháp lý và ràng buộc trong một giao dịch kinh doanh.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thư cam kết xác định mối quan hệ kinh doanh giữa hai bên.
  • Thư cam kết hạn chế trách nhiệm của công ty, trực tiếp hoặc bằng suy luận.
  • Một loạt các doanh nghiệp bao gồm luật sư, kiểm toán viên, kế toán và nhà tư vấn sử dụng thư cam kết thường xuyên, cho dù khách hàng của họ là cá nhân hay tập đoàn lớn.

Thư cam kết cũng dùng để giới hạn phạm vi dịch vụ của công ty. Ví dụ, khi một cá nhân hoặc doanh nghiệp đảm bảo các dịch vụ của một luật sư, thì bức thư có thể mô tả mục đích hoặc lĩnh vực chuyên môn cụ thể mà dịch vụ của họ có thể được sử dụng.

Một nhà thầu thuê luật sư để lập hồ sơ mua bán đất không thể gọi cho luật sư đó để hỏi ý kiến về việc ly hôn của mình. Thư đính hôn sẽ không nói rõ sự thật đó, nhưng ý nghĩa sẽ rất rõ ràng.

Ưu điểm của Thư đính hôn

Đặt kỳ vọng là quan trọng. Khách hàng có được sự yên tâm khi biết khi nào một dịch vụ sẽ được hoàn thành và chi phí là bao nhiêu. Thư cũng nêu rõ nếu các chi phí khác liên quan đến không được đề cập trong thỏa thuận, chẳng hạn như phần mềm bắt buộc phải được khách hàng mua riêng.

Doanh nghiệp đã thiết lập các ranh giới về công việc dự kiến sẽ được thực hiện. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn “phạm vi leo thang”, điều mà mọi kế toán thuế và luật sư đều sợ. Thư cũng có thể trích dẫn các dịch vụ nằm ngoài thỏa thuận hiện tại nhưng có thể được bổ sung trong tương lai nếu cần, với ước tính chi phí của những bổ sung này.

Thư cam kết có thể bao gồm một điều khoản liên quan đến hòa giải hoặc trọng tài ràng buộc đối với mối quan hệ. Điều khoản này cung cấp hướng dẫn để quản lý mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên.

Nếu mối quan hệ là lâu dài, nhiều công ty yêu cầu thư đính hôn của họ phải được khách hàng cập nhật và ký lại hàng năm. Điều này cho phép mọi thay đổi trong mối quan hệ kinh doanh theo thời gian và củng cố vị thế pháp lý của tài liệu. Nó cũng nhắc nhở khách hàng về phạm vi của thỏa thuận, có lẽ là cảnh báo “phạm vi hạn chế”.

Nguồn tham khảo: investmentopedia