Home Kiến Thức Kinh Tế Học Energy Sector là gì?

Energy Sector là gì?

0

Lĩnh vực năng lượng là gì?

Ngành năng lượng là một loại cổ phiếu liên quan đến sản xuất hoặc cung cấp năng lượng. Ngành hoặc lĩnh vực năng lượng bao gồm các công ty tham gia vào việc thăm dò và phát triển trữ lượng dầu khí, khoan dầu khí và lọc dầu. Ngành năng lượng cũng bao gồm các công ty điện năng tích hợp như năng lượng tái tạo và than đá.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Lĩnh vực năng lượng bao gồm các tập đoàn chủ yếu kinh doanh sản xuất hoặc cung cấp năng lượng như nhiên liệu hóa thạch hoặc năng lượng tái tạo.
 • Ngành năng lượng là một động lực quan trọng của tăng trưởng công nghiệp trong thế kỷ qua, cung cấp nhiên liệu để cung cấp năng lượng cho phần còn lại của nền kinh tế.
 • Các công ty trong ngành năng lượng được phân loại dựa trên cách nguồn năng lượng như năng lượng không tái tạo hoặc nhiên liệu hóa thạch và năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời.

Hiểu về lĩnh vực năng lượng

Ngành năng lượng là một thuật ngữ bao trùm và rộng lớn, mô tả một mạng lưới phức tạp và liên quan đến nhau của các công ty, trực tiếp và gián tiếp, tham gia vào việc sản xuất và phân phối năng lượng cần thiết để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện sản xuất và vận chuyển.

Các công ty trong lĩnh vực năng lượng tham gia vào nhiều loại năng lượng khác nhau. Phần lớn, các công ty năng lượng thường được phân loại dựa trên nguồn năng lượng mà họ sản xuất ra và thường sẽ thuộc một trong hai loại:

Không tái tạo được

 • Các sản phẩm dầu mỏ và dầu mỏ
 • Khí tự nhiên
 • Xăng
 • Dầu đi-e-zel
 • Dầu nóng
 • Hạt nhân

Tái tạo

 • Năng lượng Hidro
 • Nhiên liệu sinh học như etanol
 • Năng lượng gió
 • Năng lượng mặt trời

Ngành công nghiệp năng lượng cũng bao gồm các nguồn thứ cấp như điện. Giá năng lượng cùng với hiệu suất thu nhập của các nhà sản xuất năng lượng phần lớn được thúc đẩy bởi cung và cầu năng lượng trên toàn thế giới.

Các nhà sản xuất dầu khí có xu hướng hoạt động tốt trong thời kỳ giá dầu và khí đốt tăng cao. Tuy nhiên, các công ty năng lượng kiếm được ít hơn khi giá hàng hóa năng lượng giảm. Mặt khác, các nhà lọc dầu được hưởng lợi từ việc giảm giá nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm dầu mỏ như xăng khi giá dầu thô giảm. Hơn nữa, ngành công nghiệp năng lượng rất nhạy cảm với các sự kiện chính trị, mà trong lịch sử đã dẫn đến sự biến động hoặc biến động dữ dội về giá dầu.

Một số công ty lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng của Hoa Kỳ bao gồm Exxon Mobil (XOM) và Chevron (CVX), cả hai đều là những công ty dầu khí tổng hợp quốc tế lớn. Vào năm 2020, Peabody Energy (BTU) là nhà sản xuất than lớn nhất của Mỹ được tính bằng tấn sản lượng.

Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm năm 2021 sẽ hỗ trợ các bộ phận của ngành năng lượng. Đặc biệt, một phần của khoản tài trợ 550 tỷ USD sẽ được phân bổ cho cơ sở hạ tầng lưới điện và đường dây điện, cũng như mở rộng năng lượng sạch.

Các loại hình công ty trong lĩnh vực năng lượng

Dưới đây là một số loại hình công ty được tìm thấy trong ngành năng lượng. Mỗi loại có một vai trò riêng biệt trong việc mang lại năng lượng cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Khoan và sản xuất dầu khí

Đây là những công ty khoan, bơm và sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên. Sản xuất thường bao gồm việc kéo dầu ra khỏi mặt đất.

Đường ống và tinh chế

Dầu và khí tự nhiên phải được đưa từ nơi sản xuất đến nhà máy lọc dầu để được tinh chế thành sản phẩm cuối cùng như xăng. Các công ty trong phần này của lĩnh vực năng lượng được gọi là các nhà cung cấp trung bình.

Các công ty khai thác

Các công ty than có thể được phân loại là công ty năng lượng vì than được sử dụng cho các nhà máy điện, bao gồm cả hạt nhân.

Năng lượng tái tạo

Năng lượng sạch đã đạt được sức hút và đô la đầu tư trong những năm qua và có khả năng trở thành một phần ngày càng tăng của ngành năng lượng trong tương lai. Ví dụ về năng lượng tái tạo bao gồm gió và mặt trời.

Hóa chất

Một số công ty chuyên lọc dầu và khí đốt thành các hóa chất đặc biệt, mặc dù nhiều nhà sản xuất dầu lớn hơn như Exxon Mobil là nhà sản xuất năng lượng tổng hợp, có nghĩa là họ sản xuất nhiều loại năng lượng và kiểm soát toàn bộ quá trình.

Ví dụ về đầu tư vào lĩnh vực năng lượng

Các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn về cơ hội đầu tư trong ngành năng lượng, bao gồm cổ phiếu của các công ty năng lượng, quỹ tương hỗ, ETF cũng như khả năng mua hàng hóa.

Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là một rổ đầu tư, chẳng hạn như cổ phiếu, theo dõi một chỉ số cơ bản. Mặt khác, quỹ tương hỗ là một danh mục cổ phiếu hoặc đầu tư được lựa chọn và quản lý bởi người quản lý danh mục đầu tư.

Có một số ETF liên quan đến năng lượng mà các nhà đầu tư bán lẻ có thể tiếp cận trong ngành năng lượng. Các nhà đầu tư có thể chọn phần nào của chuỗi giá trị mà họ muốn tiếp xúc với bất kỳ số tiền nào. Dưới đây là một số ví dụ về ETF năng lượng:

 • SPDR ETF cho lĩnh vực năng lượng (XLE) là một quỹ ETF trên phạm vi rộng cung cấp khả năng tiếp xúc với các công ty năng lượng trong toàn ngành. Các nhà sản xuất dầu như Exxon Mobil và Chevron nằm trong XLE cũng như các nhà cung cấp công nghệ như Schlumberger (SLB).
 • SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc với các công ty thăm dò dầu khí.
 • Invesco Solar ETF (TAN) cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận các khoản đầu tư vào năng lượng thay thế.

Cách các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng có thể sẽ phụ thuộc vào sở thích và quan điểm cụ thể của họ về triển vọng tăng trưởng và thu nhập của các công ty khác nhau. Ngành công nghiệp năng lượng mở rộng và đa dạng hơn là chỉ đơn thuần là ngành dầu khí. Nhiều nhà đầu tư tin rằng các nguồn năng lượng tái tạo và thay thế sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai, đặc biệt là khi nhu cầu về ô tô điện tiếp tục tăng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia