Home Kiến Thức Kinh Tế Học Energy Return on Investment (EROI) là gì?

Energy Return on Investment (EROI) là gì?

0

Năng lượng hoàn vốn đầu tư (EROI) là gì?

Tỷ lệ hoàn vốn trên đầu tư (EROI) là một tỷ lệ để mô tả một thước đo năng lượng được sản xuất trong mối quan hệ với năng lượng được sử dụng để tạo ra nó. Ví dụ, tỷ lệ sẽ minh họa lượng năng lượng được sử dụng để xác định vị trí, chiết xuất, phân phối và tinh chế dầu thô so với lượng năng lượng có thể sử dụng được tạo ra.

Năng lượng hoàn vốn đầu tư (EROI) là yếu tố quyết định chính đối với giá năng lượng vì các nguồn năng lượng có thể được khai thác tương đối rẻ sẽ cho phép giá duy trì ở mức thấp.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Năng lượng hoàn vốn đầu tư (EROI) là lượng năng lượng sử dụng để tạo ra một lượng năng lượng ròng nhất định.
  • EROI là một yếu tố quyết định quan trọng trong việc định giá hàng hóa năng lượng và điện.
  • EROI giảm khi năng lượng trở nên khan hiếm hơn và khó khai thác hoặc sản xuất hơn.

Hiểu lợi tức đầu tư về năng lượng

EROI rất quan trọng bởi vì nếu chi phí của một nhà máy năng lượng nhiều hơn doanh thu từ việc bán điện, thì nhà máy đó không có hiệu quả kinh tế. EROI cũng có thể giúp các tổ chức và chính phủ so sánh các nguồn năng lượng khác nhau để thu lợi nhuận, chẳng hạn như năng lượng hạt nhân và năng lượng mặt trời.

Khi EROI lớn, điều đó có nghĩa là việc sản xuất năng lượng từ nguồn đó tương đối dễ dàng và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, khi số lượng ít, việc lấy năng lượng từ nguồn đó rất khó khăn và tốn kém. Ví dụ, khi tỷ lệ là 1, không có lợi tức về năng lượng đã đầu tư. Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, con số hòa vốn là 7.

Ở dạng đơn giản nhất, EROI được tính như sau:

EROI = Năng lượng đầu ra / Đầu vào năng lượng

Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể trong cách đo lường các bước nhất định của quy trình đầu vào. Phép đo này phức tạp vì các đầu vào rất đa dạng và có sự không chắc chắn về việc chúng nên được quay lại bao xa trong phân tích. Ngoài chi phí năng lượng, có những chi phí bên ngoài khác cần được xem xét liên quan đến sản xuất năng lượng như những chi phí liên quan đến môi trường và sức khỏe của con người.

Nói chung, chúng ta có thể mong đợi rằng các nguồn năng lượng EROI sẵn có cao nhất sẽ được sử dụng đầu tiên vì những nguồn này cung cấp nhiều năng lượng nhất mà ít tốn công sức nhất. Năng lượng thuần đạt được bằng cách tiêu tốn ít năng lượng hơn khi cố gắng thu nhận và sử dụng một nguồn năng lượng. Phân tích EROI được coi là một phần của phân tích vòng đời.

Các loại nguồn năng lượng mà EROI được đo lường

Có một số nguồn năng lượng tiêu hao mà EROI được xác định để phân tích hiệu quả và chi phí. Các nguồn năng lượng này bao gồm dầu mỏ, nhiên liệu sinh học, năng lượng địa nhiệt, nhiên liệu hạt nhân, than đá, năng lượng mặt trời, gió và thủy điện.

EROI trung bình trên tất cả các công nghệ tạo ra của Hoa Kỳ là khoảng 40 đối với Hoa Kỳ, theo các trang của Hiệp hội Hạt nhân Thế giới đã trích dẫn ở trên. Hiệp hội trích dẫn một nghiên cứu của Weissback et al. (2013), trong đó nói rằng “Các kết quả cho thấy rằng các hệ thống điện hạt nhân, thủy điện, than đá và khí đốt tự nhiên (theo thứ tự này) hiệu quả hơn một bậc so với quang điện và năng lượng gió.”

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, là những nguồn năng lượng chính kể từ cuối những năm 1800. Cho đến những năm 1990, thủy điện và sinh khối rắn là những nguồn năng lượng tái tạo được sử dụng nhiều nhất. Kể từ đó, lượng năng lượng đến từ nhiên liệu sinh học, năng lượng mặt trời và năng lượng gió đã tăng lên.

EROI đối với dầu đã giảm đáng kể trong một trăm năm qua. Lượng năng lượng cần thiết để sản xuất một thùng dầu đã giảm xuống khi các phương pháp hiệu quả hơn, chẳng hạn như fracking, đã được đưa ra.

Nguồn tham khảo: investmentopedia