Home Kiến Thức Kinh Tế Học Encroachment là gì?

Encroachment là gì?

0

Lấn chiếm là gì?

Thuật ngữ lấn chiếm dùng để chỉ một tình huống trong bất động sản mà chủ sở hữu bất động sản vi phạm quyền sở hữu tài sản của người hàng xóm của mình bằng cách cố ý xây dựng hoặc cơi nới cấu trúc đối với đất đai hoặc tài sản của người hàng xóm. Lấn chiếm thường là một vấn đề dọc theo các đường bất động sản đang tranh chấp khi một người cố tình chọn để xâm phạm ranh giới của hàng xóm của mình, hoặc khi chủ sở hữu bất động sản không biết về ranh giới của họ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Lấn chiếm đất xảy ra khi chủ sở hữu bất động sản xâm phạm tài sản của hàng xóm bằng cách xây dựng hoặc cơi nới các công trình bên ngoài phạm vi tài sản của họ.
  • Chủ sở hữu tài sản có thể lấn chiếm đất hàng xóm của họ một cách cố ý hoặc vô ý.
  • Xâm lấn cấu trúc xảy ra khi chủ sở hữu bất động sản xây dựng hoặc mở rộng cấu trúc trên các không gian công cộng.
  • Ranh giới và đường bất động sản có thể được làm rõ bằng cách khảo sát đất đai.
  • Mặc dù tương tự nhau, các thỏa thuận là nhất trí và đền bù công bằng cho chủ sở hữu tài sản hợp pháp.

Hiểu được sự xâm lấn

Khảo sát tài sản và đất đai là một phần quan trọng của quyền sở hữu nhà. Chúng không chỉ giúp xác định giá trị tài sản mà còn giúp thiết lập các đường ranh giới và ranh giới tài sản. Các nhà khảo sát chuyên nghiệp có trách nhiệm hoàn thành các khảo sát này. Nhiều chủ nhà nhận được cuộc khảo sát đầu tiên khi họ đăng ký thế chấp vì những người cho vay yêu cầu họ phải đảm bảo khoản vay phù hợp với giá trị tài sản. Chủ sở hữu bất động sản có thể hoàn thành bản khảo sát bất cứ lúc nào — đặc biệt là khi ai đó tranh chấp hoặc xâm phạm đường ranh giới bất động sản.

Hầu hết các công ty cho vay thế chấp yêu cầu khảo sát đất đai như một phần của quá trình phê duyệt để đảm bảo khoản vay phù hợp với giá trị tài sản.

Lấn chiếm xảy ra khi ai đó vượt qua ranh giới được vạch ra trong cuộc khảo sát, vi phạm quyền sở hữu tài sản của chủ sở hữu bất động sản khác. Lấn chiếm tài sản của người khác cũng giống như xâm phạm — nghĩa là xâm nhập vào khu đất của người khác mà không được sự cho phép rõ ràng của họ. Chủ nhà lấn chiếm tài sản của hàng xóm nếu họ xây dựng một cấu trúc mới, thêm vào cấu trúc hiện có hoặc mở rộng hàng rào của họ ra ngoài ranh giới hợp pháp ngăn cách cả hai tài sản.

Một số chủ sở hữu tài sản lấn chiếm hàng xóm của họ bằng cách cố ý vượt ra ngoài ranh giới tài sản của họ. Một người nào đó xây dựng hàng rào hoặc trang trí thêm cho ngôi nhà của họ mặc dù biết về các đường tài sản cố tình làm như vậy. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, việc lấn chiếm là vô tình – khi chủ sở hữu bất động sản không biết hoặc có thông tin sai về ranh giới pháp lý. Ví dụ, chủ sở hữu bất động sản có thể vô ý xâm phạm tài sản của hàng xóm bằng cách để hàng rào hoặc cành cây mọc vượt quá giới hạn tài sản.

Xâm lấn công trình xảy ra khi chủ sở hữu bất động sản xây dựng hoặc mở rộng công trình trên phạm vi công cộng như vỉa hè hoặc đường. Trong hầu hết các trường hợp, vỉa hè và đường dân cư nói chung là tài sản công thuộc sở hữu của chính quyền thành phố. Điều này có nghĩa là chủ sở hữu bất động sản xây dựng đường lái xe hoặc dựng các thành phần cảnh quan — cây cối, bụi rậm và hoa — xâm phạm tài sản công, có thể bị chính phủ dỡ bỏ công trình kiến trúc. Hơn nữa, chủ sở hữu tài sản có thể không được bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do phá dỡ công trình của họ.

Cân nhắc đặc biệt

Vì một cuộc khảo sát bất động sản phác thảo bố cục thực tế của một bất động sản bao gồm cả việc đo lường metes và giới hạn, thông tin sai trong cuộc khảo sát có thể dẫn đến sự xâm nhập thực tế vào đất của hàng xóm. Các vấn đề xâm phạm không chủ ý đôi khi được giải quyết bằng một cuộc trò chuyện đơn giản giữa hai bên. Tuy nhiên, nếu sự bất đồng về việc quyền tài sản của ai đó có bị vi phạm hay không vẫn còn, vấn đề có thể được đưa ra tòa án để giải quyết.

Trong khi việc lấn chiếm có thể xảy ra mà người vi phạm không biết, chủ sở hữu bất động sản nên tiến hành thẩm định trước khi xây dựng bất kỳ cấu trúc nào có thể rơi vào gần ranh giới ngăn cách tài sản của họ với tài sản khác. Chủ sở hữu bất động sản muốn thực hiện thay đổi gần đường tài sản của họ có thể muốn nói chuyện với hàng xóm của họ hoặc thực hiện khảo sát đất đai để đảm bảo công việc nằm trong ranh giới tài sản của họ.

Sự lấn chiếm so với Sự dễ dàng

Mọi người thường nhầm lẫn giữa lấn cấn đôi khi bị nhầm lẫn với dễ dãi. Cả hai đều liên quan đến việc một chủ sở hữu bất động sản thực hiện mở rộng đối với tài sản của hàng xóm của họ. Mặc dù lấn chiếm là sử dụng trái phép tài sản của hàng xóm, nhưng việc giải quyết thuận lợi do hai bên tự thỏa thuận. Trong nhiều trường hợp, bên có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên kia. Có thể thấy một ví dụ về sự dễ dãi khi chủ sở hữu bất động sản cho phép người hàng xóm được phép tiếp cận bãi biển gần đó thông qua tài sản của mình một cách rõ ràng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia