Home Kiến Thức Kinh Tế Học Electronic Fund Transfer Act (EFTA) là gì?

Electronic Fund Transfer Act (EFTA) là gì?

0

Đạo luật chuyển tiền điện tử (EFTA) là gì?

Đạo luật chuyển tiền điện tử (EFTA) là luật liên bang bảo vệ người tiêu dùng khi họ chuyển tiền điện tử, bao gồm thông qua việc sử dụng thẻ ghi nợ, máy rút tiền tự động (ATM) và rút tiền tự động từ tài khoản ngân hàng. Trong số các biện pháp bảo vệ khác, EFTA cung cấp cách sửa lỗi giao dịch và giới hạn trách nhiệm pháp lý do thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Đạo luật chuyển tiền điện tử (EFTA) bảo vệ người tiêu dùng khi chuyển tiền điện tử.
 • EFTA được ban hành vào năm 1978 do việc sử dụng máy ATM ngày càng nhiều.
 • Bảo vệ theo EFTA bao gồm chuyển khoản được thực hiện qua máy ATM, thẻ ghi nợ, tiền gửi trực tiếp, điểm bán hàng và điện thoại.

Hiểu Luật chuyển tiền điện tử (EFTA)

Chuyển khoản điện tử là các giao dịch sử dụng máy tính, điện thoại hoặc dải từ tính để cho phép một tổ chức tài chính ghi có hoặc ghi nợ tài khoản của khách hàng. Chuyển khoản điện tử bao gồm việc sử dụng máy ATM, thẻ ghi nợ, tiền gửi trực tiếp, giao dịch tại điểm bán hàng (POS), chuyển khoản được thực hiện bằng điện thoại, hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH) và rút tiền được ủy quyền trước từ tài khoản séc hoặc tài khoản tiết kiệm.

EFTA đưa ra các yêu cầu đối với các tổ chức ngân hàng và người tiêu dùng phải tuân theo khi có sai sót. Theo đạo luật này, người tiêu dùng có thể xác nhận lỗi, yêu cầu sửa chữa và nhận các khoản phạt tài chính hạn chế. EFTA cũng yêu cầu các ngân hàng cung cấp một số thông tin nhất định cho người tiêu dùng và xác định cách họ có thể giới hạn trách nhiệm pháp lý trong trường hợp thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

Việc sử dụng séc giấy đã giảm dần kể từ khi EFTA được thông qua, nhưng séc vẫn tiếp tục được coi là bằng chứng thanh toán khó. Sự bùng nổ của các giao dịch tài chính điện tử tạo ra nhu cầu về các quy tắc mới có thể mang lại cho người tiêu dùng mức độ tin cậy tương tự như họ có vào hệ thống kiểm tra. Điều này bao gồm khả năng kiểm tra lỗi, sửa chúng trong thời hạn 60 ngày và giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với thẻ bị mất là $ 50 nếu nó được báo cáo là bị mất trong vòng hai ngày làm việc.

Nếu tổ chức được thông báo trong vòng ba đến 59 ngày kể từ ngày mất thẻ, trách nhiệm pháp lý có thể lên tới $ 500. Và nếu nó không được báo cáo trong vòng 60 ngày, người tiêu dùng không được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý, có nghĩa là họ có thể mất tất cả tiền trong tài khoản được liên kết và chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí thấu chi.

Lịch sử của Đạo luật chuyển tiền điện tử (EFTA)

Quốc hội đã thông qua EFTA vào năm 1978 để đáp ứng sự phát triển của máy ATM và ngân hàng điện tử, và Cục Dự trữ Liên bang (FRB) đã thực hiện nó như Quy định E. quỹ điện tử.

Cơ quan ra quy tắc của EFTA cuối cùng đã chuyển từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sang Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) vào năm 2011, sau khi Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng và Cải cách Phố Wall của Dodd-Frank được ban hành.

Thẻ quà tặng, thẻ có giá trị được lưu trữ, thẻ tín dụng và thẻ điện thoại trả trước được loại trừ khỏi EFTA.

Các dịch vụ được bảo vệ theo Đạo luật chuyển tiền điện tử (EFTA)

Các dịch vụ cơ bản được bảo vệ theo EFTA bao gồm:

 • Máy ATM : EFTA cho phép truy cập 24 giờ vào các máy ATM.
 • Gửi tiền trực tiếp : Hầu hết các ngân hàng cung cấp hình thức gửi tiền trực tiếp, cho phép bạn ủy quyền trước các khoản tiền gửi, bao gồm séc bảng lương và phúc lợi của chính phủ, và các khoản thanh toán hóa đơn định kỳ, chẳng hạn như thế chấp, thanh toán bảo hiểm hoặc hóa đơn điện nước.
 • Thanh toán qua điện thoại : Bạn có thể ủy quyền cho tổ chức tài chính của mình thực hiện thanh toán hoặc chuyển tiền qua điện thoại. Các ngân hàng được yêu cầu xác nhận danh tính của bạn bằng cách hỏi các câu hỏi dành riêng cho tài khoản.
 • Internet : Bạn có thể truy cập tài khoản của mình qua cổng trực tuyến của các tổ chức tài chính để theo dõi hoạt động, kiểm tra số dư, chuyển tiền và thanh toán hóa đơn.
 • Thẻ ghi nợ : Thẻ ghi nợ do các tổ chức tài chính phát hành cho phép người tiêu dùng mua hàng trực tuyến hoặc tại cửa hàng bán lẻ hoặc doanh nghiệp.
 • Chuyển đổi séc điện tử : Tính năng này cho phép doanh nghiệp chuyển séc giấy thành thanh toán điện tử bằng cách quét séc và ghi lại tên ngân hàng, địa chỉ, số tài khoản và số định tuyến. Sau khi séc giấy được quét thành một khoản thanh toán điện tử, séc sẽ trở nên vô hiệu.

Bạn có quyền ngừng chuyển tiền trái phép bất kỳ lúc nào, bất kể điều khoản hợp đồng đối lập nào.

Yêu cầu của Đạo luật chuyển tiền điện tử (EFTA) đối với nhà cung cấp dịch vụ

EFTA yêu cầu các tổ chức tài chính và bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến dịch vụ chuyển tiền điện tử phải tiết lộ thông tin sau cho người tiêu dùng:

 • Tóm tắt trách nhiệm pháp lý liên quan đến các giao dịch và chuyển nhượng trái phép
 • Thông tin liên hệ của (những) người cần được thông báo trong trường hợp có giao dịch trái phép, cùng với thủ tục báo cáo và nộp đơn khiếu nại
 • Các loại chuyển khoản bạn có thể thực hiện, bất kỳ khoản phí nào liên quan đến chúng và bất kỳ giới hạn nào có thể tồn tại
 • Bản tóm tắt các quyền của bạn, bao gồm quyền nhận bảng sao kê định kỳ và biên lai mua hàng qua POS
 • Bản tóm tắt trách nhiệm của tổ chức đối với bạn nếu tổ chức đó không thực hiện hoặc dừng các giao dịch nhất định
 • Các trường hợp mà một tổ chức sẽ chia sẻ thông tin với bên thứ ba liên quan đến tài khoản và các hoạt động tài khoản của bạn
 • Thông báo mô tả cách báo cáo lỗi, yêu cầu thêm thông tin và khoảng thời gian bạn phải gửi báo cáo của mình

EFTA áp dụng cho ai?

EFTA áp dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả văn phòng của các tổ chức tài chính nước ngoài tại Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ EFT cho cư dân của bất kỳ tiểu bang nào. Nó bao gồm bất kỳ tài khoản nào đặt tại Hoa Kỳ mà qua đó EFT được cung cấp cho cư dân của một tiểu bang, bất kể chuyển khoản cụ thể xảy ra ở đâu.

EFTA có yêu cầu giới hạn rút tiền không?

Đúng. EFTA yêu cầu các ngân hàng giới hạn số tiền có thể được rút từ tài khoản của bạn trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào. Hầu hết các ngân hàng đặt giới hạn ở mức 200 đô la hoặc 300 đô la mỗi ngày, có nghĩa là bạn không thể rút điện tử nhiều hơn số tiền này bằng tiền mặt trong khoảng thời gian 24 giờ.

EFTA có bảo hiểm thẻ bị mất không?

Có, nhưng khả năng bảo vệ của nó bị hạn chế. EFTA giới hạn trách nhiệm của bạn đối với việc chi tiêu trên thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp chỉ ở mức 50 đô la nếu bạn thông báo cho ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng trong vòng hai ngày làm việc về việc thẻ ghi nợ của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp. Vì lý do này và các lý do khác (ví dụ: quyền tranh chấp các giao dịch mua chưa được giao), người tiêu dùng mua sắm trực tuyến nên sử dụng thẻ tín dụng.

Điểm mấu chốt

Đạo luật chuyển tiền điện tử (EFTA) là luật liên bang được thông qua vào năm 1978. Đạo luật này cung cấp các biện pháp bảo vệ quan trọng cho người tiêu dùng khi họ chuyển tiền điện tử, bao gồm thông qua việc sử dụng thẻ ghi nợ, máy rút tiền tự động (ATM) và rút tiền tự động từ một tài khoản ngân hàng. EFTA cung cấp một cách để các giao dịch được xem xét và các lỗi sẽ được sửa chữa. Nó cũng giới hạn trách nhiệm pháp lý của ngân hàng nếu thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp, miễn là việc này được báo cáo trong vòng 60 ngày.

EFTA cũng đặt ra trách nhiệm đối với các tổ chức tài chính, yêu cầu họ phải tiết lộ thông tin quan trọng về cách họ quản lý tài khoản.

Nguồn tham khảo: investmentopedia