Home Kiến Thức Kinh Tế Học Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS) là gì?

Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS) là gì?

0

Hệ thống Thanh toán Thuế Liên bang Điện tử (EFTPS) là gì?

Hệ thống Thanh toán Thuế Liên bang Điện tử (EFTPS) là một dịch vụ do Bộ Tài chính Hoa Kỳ cung cấp. Dịch vụ này cho phép người nộp thuế thanh toán thuế qua điện thoại hoặc trực tuyến. Hệ thống này có thể truy cập mọi ngày trong tuần, 24 giờ một ngày .

EFTPS có thể được sử dụng bởi các công ty hoặc cá nhân tìm cách thanh toán thuế thu nhập cá nhân. Chức năng chính là sự tiện lợi của việc cho phép thanh toán an toàn theo lịch trình cá nhân và tránh phải thực hiện thanh toán trực tiếp hoặc qua thư .

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hệ thống Thanh toán Thuế Liên bang Điện tử (EFTPS) là một dịch vụ 24-7 do Bộ Tài chính Hoa Kỳ cung cấp, cho phép người nộp thuế thực hiện thanh toán thuế qua điện thoại hoặc trực tuyến.
  • Hệ thống cho phép người nộp thuế nộp trực tiếp với IRS bằng cách sử dụng số an sinh xã hội và số PIN được cá nhân hóa của người nộp thuế.
  • Trước đây, các email gian lận đã được gửi nhắm mục tiêu đến người dùng EFTPS, cho thấy rằng số nhận dạng đã bị từ chối hoặc nhắc người dùng theo một liên kết nhúng để thay đổi thông tin cá nhân.

Hiểu Hệ thống Thanh toán Thuế Liên bang Điện tử

Các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn nộp các khoản thanh toán thuế cho Sở Thuế vụ (IRS) có thể sử dụng EFTPS. Tuy nhiên, người dùng phải lập kế hoạch trước nếu sử dụng EFTPS. Dịch vụ chỉ có thể được sử dụng cho các khoản thanh toán sau khi đăng ký, một quá trình có thể mất đến một tuần. Mặc dù hệ thống giúp việc thanh toán thuế an toàn trở nên đơn giản, nhưng nó yêu cầu người dùng thực hiện trước một vài bước. Đăng ký trực tuyến ban đầu được theo sau bằng thư vật lý được gửi đến địa chỉ được cung cấp khi đăng ký. Thư bao gồm xác minh tài khoản ngân hàng để ghi nợ các khoản thanh toán và một số nhận dạng cá nhân (PIN) duy nhất .

IRS khuyến nghị sử dụng EFTPS để thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính. Người nộp thuế có thể lập lịch thanh toán trước, có thể được sửa đổi sau đó nếu xảy ra các thay đổi không mong muốn. Những thay đổi đó có thể bao gồm việc thiếu tiền trong tài khoản cấp vốn.

Sử dụng mật khẩu điện tử, người nộp thuế có thể truy cập vào hồ sơ và tài khoản thuế cá nhân và doanh nghiệp của họ. Nếu EFTPS không hoạt động chính xác hoặc không khả dụng vì bất kỳ lý do gì, người đóng thuế vẫn phải thực hiện thanh toán kịp thời trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Kể từ tháng 1 năm 2020, người đóng thuế có thể truy cập hệ thống phản hồi bằng giọng nói EFTPS theo số 1-800-555-3453, nói chuyện với đại lý dịch vụ khách hàng theo số 1-800-555-4477 hoặc đăng nhập vào EFTPS.gov .

EFTPS Bảo mật và Quyền riêng tư

Trang web EFTPS sử dụng một máy chủ an toàn, hoàn chỉnh với các chính sách bảo mật nội bộ và tường lửa, để ngăn các bên không mong muốn và ngoài ý muốn truy cập vào thông tin tài chính của người dùng .

Trang web chỉ có thể xử lý các khoản thanh toán được lập lịch hoặc ủy quyền rõ ràng. Hơn nữa, trang web EFTPS yêu cầu người đăng ký nhập mã PIN nhận được như một phần của quá trình đăng ký. Ngoài ra, số nhận dạng người nộp thuế và mật khẩu của họ phải được nhập để truy cập trang web và thực hiện các chức năng liên quan đến thông tin tài chính nhạy cảm .

Rủi ro đáng kể nhất khi sử dụng EFTPS là khả năng xảy ra các trò gian lận lừa đảo xảy ra bên ngoài trang web EFTPS. Trước đây, các email gian lận đã được gửi nhắm mục tiêu đến người dùng EFTPS, cho thấy rằng số nhận dạng đã bị từ chối hoặc nhắc người dùng theo một liên kết nhúng để thay đổi thông tin cá nhân. Thay vào đó, một liên kết như vậy đã cài đặt phần mềm độc hại trên máy tính của người dùng và được sử dụng để đánh chặn thông tin ngân hàng. Tất cả người dùng nên liên hệ với EFTPS nếu nhận được bất kỳ email đáng ngờ nào .

Nguồn tham khảo: investmentopedia