Home Kiến Thức Kinh Tế Học Electronic Check là gì?

Electronic Check là gì?

0

Séc điện tử là gì?

Séc điện tử, hay séc điện tử, là một hình thức thanh toán được thực hiện qua Internet, hoặc một mạng dữ liệu khác, được thiết kế để thực hiện chức năng tương tự như séc giấy thông thường. Vì séc ở định dạng điện tử nên séc có thể được xử lý theo ít bước hơn.

Ngoài ra, nó có nhiều tính năng bảo mật hơn so với kiểm tra giấy tiêu chuẩn bao gồm xác thực, mật mã khóa công khai, chữ ký số và mã hóa, trong số những thứ khác.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Séc điện tử là một hình thức thanh toán được thực hiện qua mạng Internet được thiết kế để thực hiện chức năng giống như séc giấy thông thường.
  • Một trong những phiên bản được sử dụng thường xuyên hơn của séc điện tử là hệ thống gửi tiền trực tiếp được cung cấp bởi nhiều nhà tuyển dụng.
  • Nói chung, chi phí liên quan đến việc phát hành séc điện tử thấp hơn đáng kể so với chi phí liên quan đến séc giấy.
  • Séc điện tử có nhiều tính năng bảo mật hơn séc giấy tiêu chuẩn.

Cách thức hoạt động của séc điện tử

Séc điện tử là một phần của lĩnh vực ngân hàng điện tử lớn hơn và là một phần của tập hợp con các giao dịch được gọi là chuyển khoản điện tử (EFT). Điều này không chỉ bao gồm séc điện tử mà còn bao gồm các chức năng ngân hàng máy tính khác như rút tiền và gửi tiền ATM, giao dịch thẻ ghi nợ và các tính năng gửi séc từ xa. Các giao dịch yêu cầu sử dụng các công nghệ máy tính và mạng khác nhau để có quyền truy cập vào dữ liệu tài khoản liên quan để thực hiện các hành động được yêu cầu.

Séc điện tử được phát triển để đáp ứng các giao dịch phát sinh trong thế giới thương mại điện tử. Séc điện tử có thể được sử dụng để thanh toán cho bất kỳ giao dịch nào mà séc giấy có thể thực hiện và chịu sự điều chỉnh của các luật tương tự áp dụng cho séc giấy. Đây là hình thức thanh toán dựa trên Internet đầu tiên được Bộ Tài chính Hoa Kỳ sử dụng để thực hiện các khoản thanh toán trực tuyến lớn.

Lợi ích của séc điện tử

Nói chung, chi phí liên quan đến việc phát hành séc điện tử thấp hơn đáng kể so với chi phí liên quan đến séc giấy. Không chỉ không có yêu cầu đối với séc giấy, vốn tốn tiền để sản xuất, mà séc điện tử cũng không yêu cầu bưu phí trong các trường hợp thanh toán được thực hiện cho các thực thể nằm ngoài phạm vi tiếp cận trực tiếp của đơn vị phát hành quỹ.

Người ta ước tính rằng trong khi séc truyền thống có thể tốn tới 1 đô la để phát hành, thì séc điện tử có giá gần 0,10 đô la.

Séc điện tử cũng có nguy cơ bị đánh cắp tiền liên quan thấp hơn, vì không có vật phẩm hữu hình nào có thể chặn được.

Hơn nữa, có nhiều cấp độ xác thực để giúp đảm bảo tiền được chuyển đúng cách.

Cân nhắc đặc biệt

Một trong những phiên bản được sử dụng thường xuyên hơn của séc điện tử là hệ thống gửi tiền trực tiếp được cung cấp bởi nhiều nhà tuyển dụng. Đây là một phương thức điện tử để gửi tiền lương của nhân viên trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nhân viên. Ngoài ra, những người nộp thuế nợ tiền hoàn lại trên tờ khai thuế liên bang có thể chọn nhận séc điện tử được gửi trực tiếp từ Sở Thuế vụ (IRS) thay vì nhận séc giấy gửi qua đường bưu điện.

Nguồn tham khảo: investmentopedia