Home Kiến Thức Kinh Tế Học Egalitarianism là gì?

Egalitarianism là gì?

0

Chủ nghĩa quân bình là gì?

Chủ nghĩa quân bình là một quan điểm triết học nhấn mạnh sự bình đẳng và đối xử bình đẳng giữa các giới, tôn giáo, địa vị kinh tế và niềm tin chính trị. Chủ nghĩa quân bình có thể tập trung vào bất bình đẳng thu nhập và phân phối, là những ý tưởng ảnh hưởng đến sự phát triển của các hệ thống kinh tế và chính trị khác nhau. Chủ nghĩa quân bình cũng xem xét cách các cá nhân được đối xử theo luật pháp.

Karl Marx đã sử dụng chủ nghĩa quân bình làm điểm khởi đầu trong việc tạo ra triết học Mác của mình và John Locke coi chủ nghĩa quân bình khi ông đề xuất rằng các cá nhân có các quyền tự nhiên.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chủ nghĩa quân bình là một triết lý dựa trên sự bình đẳng, nghĩa là tất cả mọi người đều bình đẳng và xứng đáng được đối xử bình đẳng trong mọi việc.
  • Như một ý tưởng, nó có thể được xem xét dưới khía cạnh tác động của nó đối với các cá nhân ở cả khía cạnh kinh tế và pháp lý.
  • Chủ nghĩa quân bình kinh tế, cho rằng tất cả mọi người đều phải tiếp cận với của cải, là cơ sở cho cả chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xã hội.
  • Chủ nghĩa quân bình hợp pháp nói rằng mọi người phải tuân theo các luật như nhau, không có biện pháp bảo vệ pháp lý đặc biệt nào cho nhau.
  • Nhiều quốc gia trên thế giới có những khía cạnh của chủ nghĩa quân bình đan vào kết cấu xã hội của họ.

Hiểu chủ nghĩa quân bình

Một trong những nguyên lý chính của chủ nghĩa quân bình là tất cả mọi người về cơ bản đều bình đẳng. Mọi người phải được đối xử bình đẳng và có cơ hội và quyền tiếp cận bình đẳng trong xã hội, bất kể giới tính, chủng tộc hay tôn giáo của họ.

Chủ nghĩa quân bình có thể được xem xét từ góc độ xã hội xem xét các cách thức để giảm bớt sự bất bình đẳng về kinh tế hoặc từ góc độ chính trị xem xét các cách thức để đảm bảo đối xử bình đẳng và quyền của các nhóm người đa dạng.

Các loại chủ nghĩa quân bình

Các nhà triết học chia chủ nghĩa quân bình thành nhiều loại.

Chủ nghĩa quân bình kinh tế

Những người ủng hộ chủ nghĩa quân bình kinh tế hoặc chủ nghĩa bình đẳng vật chất tin rằng mọi thành viên trong xã hội đều phải có quyền tiếp cận bình đẳng với của cải và khả năng kiếm tiền, cho dù đó là thông qua đầu tư, nỗ lực kinh doanh hoặc thu nhập từ việc làm, và điều này sẽ chuyển thành tất cả mọi người đều có mức thu nhập và tiền bạc. Đường lối tư duy này tạo cơ sở cho chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xã hội.

Bắt đầu kinh doanh có thể được thử bởi bất kỳ ai và đại diện cho một cơ hội để kiếm tiền. Doanh nhân thường sẽ tìm kiếm nguồn tài chính và đầu tư vốn vào một doanh nghiệp kinh doanh. Trong khi đó, khách hàng có cơ hội bình đẳng để mua sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Họ có quyền lựa chọn bình đẳng trong việc phản ứng với giá cả và chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ của công ty để đưa ra quyết định sáng suốt về việc mua hàng.

Một số điều hạn chế chủ nghĩa quân bình kinh tế trong xã hội thị trường tự do. Cung tiền, lạm phát, thiếu việc làm và giá tiêu dùng có thể hạn chế hoạt động kinh tế của những người thiếu của cải. Những ràng buộc pháp lý cũng ảnh hưởng đến chủ nghĩa quân bình về kinh tế.

Chủ nghĩa quân bình kinh tế trong thị trường tự do là niềm tin rằng tất cả mọi người đều có cơ hội bình đẳng để trở nên giàu có bằng cách đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp và việc làm.

Chủ nghĩa quân bình hợp pháp

Chủ nghĩa quân bình hợp pháp là nguyên tắc mọi người phải tuân theo các luật như nhau, nghĩa là không có nhóm nào có sự bảo vệ pháp lý duy nhất so với nhóm khác.

Chủ nghĩa quân bình luân lý

Chủ nghĩa quân bình đạo đức là ý tưởng rằng tất cả con người phải có sự tôn trọng và quan tâm như nhau đối với những người khác. Đó là ý tưởng rằng nhân loại được kết nối và mọi người đều xứng đáng có quyền con người. Tất nhiên, định nghĩa về tôn trọng bình đẳng hoặc công bằng có thể khác nhau và phụ thuộc vào từng cá nhân, khiến việc thực thi chủ nghĩa quân bình thực sự trở nên khó khăn.

Chủ nghĩa quân bình chính trị

Những người tin vào chủ nghĩa quân bình chính trị ủng hộ nền dân chủ, đòi hỏi mọi người phải có vị thế ngang nhau về quyền lực của chính phủ.

Chủ nghĩa quân bình chính trị cho rằng mỗi cá nhân có quyền lực xã hội như nhau hoặc có ảnh hưởng đối với chính trị trong công việc, chính phủ và cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, hiệu trưởng có quyền đối với giáo viên và nhân viên của họ để lựa chọn trường và cấp lớp. Tuy nhiên, dưới chủ nghĩa quân bình chính trị, mọi nhà giáo dục ở trường học sẽ có quyền hạn và quyền lực ngang nhau.

Chủ nghĩa quân bình chủng tộc

Chủ nghĩa quân bình chủng tộc là ý tưởng rằng mọi người nên có sự tôn trọng bình đẳng đối với nhau bất kể chủng tộc hay sắc tộc của họ.

Chủ nghĩa quân bình về giới

Chủ nghĩa bình đẳng giới tin rằng nam giới và phụ nữ, bất kể giới tính của họ là gì, đều bình đẳng và phải được đối xử như vậy.

Chủ nghĩa bình đẳng giới ủng hộ quyền bình đẳng, vai trò và trách nhiệm của nam giới và phụ nữ. Nó không ủng hộ ý kiến cho rằng có “công việc của phụ nữ” và “công việc của nam giới” hoặc các vai trò cụ thể về giới trong kinh doanh và gia đình. Trong một xã hội có chủ nghĩa bình đẳng giới trong gia đình, cha mẹ đóng vai trò bình đẳng trong cấu trúc gia đình.

Chủ nghĩa Bình quân có giống Chủ nghĩa xã hội không?

Không chính xác. Chủ nghĩa xã hội là một hệ thống kinh tế và chính trị, nói ngắn gọn, đưa ra một loạt các ý tưởng cụ thể về cách xã hội có thể đạt được chủ nghĩa quân bình.

Xã hội Bình đẳng là gì?

Trong một xã hội bình đẳng, tất cả đều được coi là bình đẳng, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo hay tuổi tác. Không có một hệ thống giai cấp nào trong một xã hội bình đẳng nhưng được tiếp cận tương đối bình đẳng về thu nhập và của cải. Một số xã hội theo chủ nghĩa bình đẳng hơn những xã hội khác, và một số lĩnh vực của chủ nghĩa quân bình là một phần của nền kinh tế, chính trị và luật pháp.

Xã hội Bình đẳng nhất là gì?

Không có dữ liệu cho “xã hội bình đẳng nhất” trên thế giới, nhưng xét về bất bình đẳng kinh tế, các quốc gia Châu Âu như Slovenia, Cộng hòa Séc và Slovakia được xếp hạng là có ít bất bình đẳng về tài sản nhất vào năm 2022.

Bình đẳng và Công bằng có giống nhau không?

Không. Bình đẳng có nghĩa là mang lại cho tất cả mọi người những nguồn lực hoặc cơ hội giống hệt nhau. Công bằng liên quan đến việc cung cấp cho mỗi người các nguồn lực và cơ hội mà họ cần để đạt được một kết quả bình đẳng cho tất cả mọi người.

Chủ nghĩa Nữ quyền Khác với Chủ nghĩa Bình quân như thế nào?

Chủ nghĩa nữ quyền và chủ nghĩa quân bình có những khía cạnh chung, nhưng chúng không giống nhau. Nữ quyền là niềm tin rằng sự phân biệt giới tính phải được xóa bỏ để nam và nữ được coi là bình đẳng. Chủ nghĩa quân bình là ý tưởng rằng tất cả mọi người được tạo ra bình đẳng và xứng đáng có quyền bình đẳng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia