Home Kiến Thức Kinh Tế Học Efficiency Ratio Definition là gì?

Efficiency Ratio Definition là gì?

0

Tỷ lệ Hiệu quả là gì?

Tỷ lệ hiệu quả thường được sử dụng để phân tích mức độ sử dụng tài sản và nợ phải trả của một công ty trong nội bộ. Tỷ lệ hiệu quả có thể tính toán vòng quay của các khoản phải thu, khả năng hoàn trả các khoản nợ phải trả, số lượng và mức sử dụng vốn chủ sở hữu cũng như việc sử dụng chung hàng tồn kho và máy móc. Tỷ lệ này cũng có thể được sử dụng để theo dõi và phân tích hoạt động của các ngân hàng thương mại và đầu tư.

1:18

Tỷ lệ hiệu quả

Tỷ lệ hiệu quả cho bạn biết điều gì?

Tỷ lệ hiệu quả, còn được gọi là tỷ số hoạt động, được sử dụng bởi các nhà phân tích để đo lường hiệu quả hoạt động trong ngắn hạn hoặc hiện tại của một công ty. Tất cả các tỷ lệ này sử dụng các con số trong tài sản lưu động hoặc nợ ngắn hạn của một công ty, định lượng hoạt động của doanh nghiệp.

Tỷ lệ hiệu quả đo lường khả năng sử dụng tài sản của một công ty để tạo ra thu nhập. Ví dụ, một tỷ lệ hiệu quả thường xem xét các khía cạnh khác nhau của công ty, chẳng hạn như thời gian cần thiết để thu tiền từ khách hàng hoặc khoảng thời gian cần thiết để chuyển hàng tồn kho thành tiền mặt. Điều này làm cho tỷ lệ hiệu quả trở nên quan trọng, bởi vì việc cải thiện tỷ lệ hiệu quả thường đồng nghĩa với việc cải thiện lợi nhuận.

Các tỷ lệ này có thể được so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành và có thể xác định các doanh nghiệp được quản lý tốt hơn so với các doanh nghiệp khác. Một số tỷ lệ hiệu quả phổ biến là vòng quay các khoản phải thu, vòng quay tài sản cố định, doanh thu hàng tồn kho, doanh thu sử dụng vốn lưu động ròng, các khoản phải trả cho doanh thu và tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho.

Tỷ lệ Hiệu quả cho các Ngân hàng

Trong ngành ngân hàng, tỷ lệ hiệu quả có một ý nghĩa cụ thể. Đối với ngân hàng, tỷ lệ hiệu quả là chi phí ngoài lãi / doanh thu. Điều này cho thấy các nhà quản lý của ngân hàng kiểm soát chi phí chung (hoặc chi phí “văn phòng”) của họ tốt như thế nào. Giống như các tỷ lệ hiệu quả ở trên, điều này cho phép các nhà phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại và đầu tư.

Tỷ lệ Hiệu quả cho các Ngân hàng là:

Tỷ lệ hiệu quả = Chi phí Doanh thu không bao gồm lãi suất begin {align} & text {Tỷ lệ hiệu quả} = frac { text {Chi phí} ^ { dagger}} { text {Doanh thu}} & dagger text {không bao gồm tiền lãi} end {căn chỉnh}

Tỷ lệ Hiệu quả = Chi phí Doanh thu không bao gồm lãi vay

Vì chi phí hoạt động của ngân hàng bằng tử số và doanh thu của ngân hàng ở mẫu số nên tỷ lệ hiệu quả thấp hơn có nghĩa là ngân hàng đang hoạt động tốt hơn.

Tỷ lệ hiệu quả từ 50% trở xuống được coi là tối ưu. Nếu hệ số hiệu quả tăng lên, điều đó có nghĩa là chi phí của ngân hàng đang tăng lên hoặc doanh thu của ngân hàng đang giảm.

Ví dụ: Ngân hàng X đã báo cáo thu nhập hàng quý và nó có tỷ lệ hiệu quả là 57,1%, thấp hơn tỷ lệ 63,2% mà nó đã báo cáo cho cùng quý năm ngoái. Điều này có nghĩa là hoạt động của công ty trở nên hiệu quả hơn, tăng tài sản của công ty thêm 80 triệu đô la trong quý.

Nguồn tham khảo: investmentopedia