Home Kiến Thức Kinh Tế Học Education Loan là gì?

Education Loan là gì?

0

Khoản vay Giáo dục là gì?

Khoản vay giáo dục là một khoản tiền được vay để tài trợ cho các chi phí liên quan đến giáo dục sau trung học cơ sở hoặc giáo dục đại học. Các khoản vay giáo dục nhằm mục đích trang trải chi phí học phí, sách vở và vật dụng, và chi phí sinh hoạt trong khi người vay đang trong quá trình theo học bằng cấp. Các khoản thanh toán thường được hoãn lại trong khi sinh viên đang học đại học và, tùy thuộc vào người cho vay, đôi khi họ được trả chậm trong khoảng thời gian sáu tháng bổ sung sau khi nhận được bằng cấp. Khoảng thời gian này đôi khi được gọi là “thời gian gia hạn”.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Khoản vay giáo dục là một khoản tiền được vay để tài trợ cho các chi phí liên quan đến giáo dục sau trung học cơ sở hoặc giáo dục đại học.
  • Các khoản vay giáo dục nhằm mục đích trang trải chi phí học phí, sách vở và vật dụng, và chi phí sinh hoạt trong khi người vay đang trong quá trình theo học bằng cấp.
  • Các khoản thanh toán thường được hoãn lại trong khi sinh viên đang học đại học và, tùy thuộc vào người cho vay, đôi khi họ được trả chậm trong khoảng thời gian sáu tháng bổ sung sau khi nhận được bằng cấp.
  • Mặc dù có nhiều loại cho vay giáo dục, nhưng nhìn chung chúng có thể được chia thành hai loại cơ bản: các khoản vay liên bang do chính phủ liên bang bảo trợ và các khoản vay tư nhân.

Cách Hoạt động của Khoản vay Giáo dục

Các khoản cho vay giáo dục được cấp cho mục đích theo học một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận và theo đuổi một bằng cấp học thuật. Các khoản vay giáo dục có thể nhận được từ chính phủ hoặc thông qua các nguồn cho vay của khu vực tư nhân. Các khoản vay liên bang thường cung cấp lãi suất thấp hơn, và một số còn cung cấp lãi suất được trợ cấp. Các khoản cho vay của khu vực tư nhân thường tuân theo quy trình cho vay truyền thống hơn để nộp đơn, với lãi suất thường cao hơn các khoản vay của chính phủ liên bang.

Các loại cho vay giáo dục

Mặc dù có nhiều loại cho vay giáo dục, nhưng nhìn chung chúng có thể được chia thành hai loại cơ bản: các khoản vay liên bang do chính phủ liên bang bảo trợ và các khoản vay tư nhân.

Các khoản cho vay sinh viên liên bang

Trước tiên, hầu hết những người đi vay đều tìm kiếm sự tài trợ của chính phủ liên bang nếu họ cần vay vốn cho chi phí giáo dục. Bước đầu tiên trong việc tìm kiếm các khoản vay giáo dục thông qua chính phủ liên bang là hoàn thành Đơn đăng ký Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (FAFSA) Miễn phí. Tùy thuộc vào tình trạng của người nộp đơn, đặc biệt là đối với phụ thuộc vào cha mẹ của họ, thông tin khác nhau có thể được yêu cầu để hoàn thành đơn đăng ký. Thông thường, kiểm tra tín dụng không được yêu cầu như một phần của quy trình đăng ký. Số tiền gốc của khoản vay hoặc các khoản vay chủ yếu dựa trên chi phí đi học tại trường mà học sinh dự định theo học. Sau khi hoàn thành mẫu đơn FAFSA, các trường được liệt kê trong đơn đăng ký FAFSA sẽ làm việc để xác định gói hỗ trợ tài chính mà học sinh đủ điều kiện nhận.

Có nhiều loại cho vay sinh viên liên bang khác nhau, bao gồm các khoản vay được trợ cấp trực tiếp, không được hỗ trợ trực tiếp và các khoản vay hợp nhất trực tiếp. Nếu được đề nghị và chấp nhận, chính phủ liên bang sẽ cấp ngân quỹ cho trường đại học được chỉ định để trang trải chi phí học tập của sinh viên. Nếu số tiền còn lại khả dụng, chúng sẽ được giải ngân cho học sinh. Một sinh viên có thể sử dụng các khoản tiền này để trang trải các chi phí khác mà họ phải chịu trong khi theo đuổi một bằng cấp. Nếu một sinh viên đủ điều kiện nhận các khoản vay được trợ cấp, tiền lãi của người đi vay sẽ được chi trả khi họ còn đi học. Nếu một sinh viên đủ điều kiện cho các khoản vay không cần tài trợ, tiền lãi của khoản vay của họ sẽ được trả lại miễn là họ còn đăng ký tham gia các lớp học và vẫn có kết quả học tập tốt.

Các khoản cho vay sinh viên tư nhân

Trong một số trường hợp, gói cho vay dành cho sinh viên mà sinh viên được cấp thông qua chính phủ liên bang có thể đề nghị người vay nộp đơn xin thêm tiền thông qua các công ty cho vay tư nhân. Các khoản cho vay sinh viên tư nhân cũng bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận cho vay liên kết với nhà nước và các khoản vay tổ chức do các trường cung cấp. Các loại cho vay này thường sẽ tuân theo một quy trình đăng ký tiêu chuẩn hơn (giống như những gì điển hình của bất kỳ khoản vay khu vực tư nhân nào). Các ứng dụng cho các khoản vay sinh viên tư nhân thường yêu cầu kiểm tra tín dụng.

Người đi vay có thể nộp đơn trực tiếp cho các cá nhân cho vay thuộc khu vực tư nhân để được cấp vốn. Tương tự như quỹ liên bang, số tiền được chấp thuận sẽ bị ảnh hưởng bởi trường mà người vay đang theo học. Nếu được chấp thuận, quỹ cho chi phí giáo dục trước tiên sẽ được giải ngân cho nhà trường để trang trải cho bất kỳ hóa đơn nào đang chờ xử lý; số tiền còn lại sau đó được gửi trực tiếp cho người vay.

Cân nhắc đặc biệt

Nợ tích lũy từ thời đại học có thể là một gánh nặng lớn sau khi tốt nghiệp.

Nếu một sinh viên đã vay nhiều khoản vay giáo dục, hợp nhất chúng có thể là một lựa chọn tốt để dễ dàng quản lý khối lượng nợ hơn. Nhiều khoản vay giáo dục liên bang có thể được kết hợp thành một khoản vay hợp nhất trực tiếp duy nhất. Ngoài ra, nhiều công ty cho vay tư nhân hiện cho phép người đi vay kết hợp cả khoản vay liên bang và khoản vay tư nhân của họ thành một khoản vay. Điều quan trọng cần lưu ý là trong trường hợp này, khoản vay mới sẽ là khoản vay tư nhân vì nó sẽ được phát hành bởi một người cho vay tư nhân. Bởi vì khoản vay sẽ được coi là một khoản vay tư nhân, khoản nợ sẽ không còn đủ điều kiện cho một số chương trình liên bang để xóa và hoàn trả khoản vay. Không có lựa chọn nào cho người đi vay để kết hợp các khoản vay tư nhân và công cộng thành một khoản vay công cộng mới.

Một số nhà tuyển dụng cũng đang bắt đầu tích hợp các dịch vụ hợp nhất và quyền lợi thanh toán khoản vay cho sinh viên vào các chương trình phúc lợi cho nhân viên của họ như một cách giúp tăng cường hỗ trợ cho việc quản lý khoản nợ vay của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học.

Sinh viên và gia đình của họ nên xem xét tất cả các lựa chọn của họ trước khi đăng ký các khoản vay giáo dục đại học mà có thể trở thành gánh nặng trong tương lai. Một số lựa chọn thay thế cho — hoặc các cách để giảm quy mô — các khoản vay bao gồm làm việc bán thời gian, chấp nhận lời mời vừa học vừa làm, theo học tại một trường học ít tốn kém hơn, tìm một công việc cung cấp khoản hoàn trả học phí như một lợi ích và đăng ký học bổng giúp trang trải chi phí học phí và tiền ăn ở. Khi sinh viên đã tốt nghiệp, nó cũng giúp tìm kiếm một công việc mang lại lợi ích giúp trả nợ cho sinh viên.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article EdTech là gì?
Next article Education IRA là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.