Economy là gì?

0

Nền kinh tế là gì?

Nền kinh tế là một tập hợp lớn các hoạt động sản xuất, tiêu dùng và trao đổi có liên quan đến nhau nhằm hỗ trợ xác định cách thức phân bổ các nguồn lực khan hiếm. Sản xuất, tiêu dùng và phân phối hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của những người sống và hoạt động trong nền kinh tế, còn được gọi là một hệ thống kinh tế.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Nền kinh tế là một tập hợp lớn các hoạt động sản xuất và tiêu dùng có liên quan đến nhau nhằm hỗ trợ xác định cách thức phân bổ các nguồn lực khan hiếm.
  • Trong một nền kinh tế, việc sản xuất và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của những người sống và hoạt động bên trong nó.
  • Nền kinh tế dựa trên thị trường có xu hướng cho phép hàng hóa lưu thông tự do trên thị trường, theo cung và cầu.
1:40

Nền kinh tế là gì?

Hiểu nền kinh tế

Một nền kinh tế bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến sản xuất, tiêu dùng và thương mại hàng hóa và dịch vụ trong một khu vực. Những quyết định này được thực hiện thông qua một số sự kết hợp giữa các giao dịch thị trường và việc ra quyết định tập thể hoặc theo cấp bậc. Tất cả mọi người từ cá nhân đến thực thể như gia đình, tập đoàn và chính phủ đều tham gia vào quá trình này. Nền kinh tế của một khu vực hoặc quốc gia cụ thể chịu sự điều chỉnh của văn hóa, luật pháp, lịch sử và địa lý, cùng với các yếu tố khác, và nó phát triển do sự lựa chọn và hành động của những người tham gia. Vì lý do này, không có hai nền kinh tế nào giống hệt nhau.

Các loại nền kinh tế

Nền kinh tế dựa trên thị trường cho phép các cá nhân và doanh nghiệp tự do trao đổi hàng hóa thông qua thị trường, theo cung và cầu. Hoa Kỳ chủ yếu là một nền kinh tế thị trường, nơi người tiêu dùng và nhà sản xuất xác định những gì được bán và sản xuất. Các nhà sản xuất sở hữu những gì họ làm ra và tự quyết định giá của họ, trong khi người tiêu dùng sở hữu những gì họ mua và quyết định số tiền họ sẵn sàng trả.

Thông qua các quyết định này, quy luật cung và cầu xác định giá cả và tổng sản lượng. Nếu nhu cầu của người tiêu dùng đối với một hàng hóa cụ thể tăng lên, giá có xu hướng tăng do người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều hơn cho hàng hóa đó. Đổi lại, sản lượng có xu hướng tăng lên để đáp ứng nhu cầu vì người sản xuất được thúc đẩy bởi lợi nhuận. Kết quả là nền kinh tế thị trường có xu hướng tự cân bằng một cách tự nhiên. Khi giá trong một lĩnh vực của một ngành tăng lên do nhu cầu, tiền và lao động cần thiết để đáp ứng nhu cầu đó sẽ chuyển đến những nơi cần thiết.

Các nền kinh tế thị trường thuần túy hiếm khi tồn tại vì thường có sự can thiệp của chính phủ hoặc kế hoạch tập trung. Ngay cả Hoa Kỳ cũng có thể được coi là một nền kinh tế hỗn hợp. Chính phủ cung cấp các quy định, giáo dục công cộng, phúc lợi an sinh xã hội để lấp đầy khoảng trống của nền kinh tế thị trường và giúp tạo ra sự cân bằng. Do đó, thuật ngữ kinh tế thị trường dùng để chỉ một nền kinh tế nói chung là định hướng thị trường hơn.

Các nền kinh tế dựa trên mệnh lệnh phụ thuộc vào một cơ quan chính trị trung ương, cơ quan này kiểm soát giá cả và phân phối hàng hóa. Cung và cầu không thể diễn ra một cách tự nhiên trong hệ thống này vì nó được kế hoạch hóa tập trung, do đó, tình trạng mất cân đối diễn ra phổ biến.

Nghiên cứu các nền kinh tế

Việc nghiên cứu các nền kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế được gọi là kinh tế học. Ngành kinh tế học có thể được chia thành hai lĩnh vực trọng tâm chính, kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.

Kinh tế học vi mô nghiên cứu hành vi của các cá nhân và doanh nghiệp để hiểu tại sao họ đưa ra các quyết định kinh tế mà họ thực hiện và các quyết định này ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống kinh tế lớn hơn. Kinh tế học vi mô nghiên cứu lý do tại sao các hàng hóa khác nhau có giá trị khác nhau và cách các cá nhân phối hợp và hợp tác với nhau. Kinh tế học vi mô có xu hướng tập trung vào các khuynh hướng kinh tế, chẳng hạn như cách các lựa chọn và hành động của cá nhân tác động đến những thay đổi trong sản xuất.

Mặt khác, kinh tế học vĩ mô nghiên cứu toàn bộ nền kinh tế, tập trung vào các quyết định và vấn đề quy mô lớn. Kinh tế học vĩ mô bao gồm việc nghiên cứu các yếu tố trên toàn nền kinh tế như ảnh hưởng của việc tăng giá hoặc lạm phát lên nền kinh tế. Kinh tế học vĩ mô cũng tập trung vào tốc độ tăng trưởng kinh tế hoặc tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thể hiện tổng lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một nền kinh tế. Những thay đổi về tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập quốc dân cũng được nghiên cứu. Nói tóm lại, kinh tế học vĩ mô nghiên cứu cách thức hoạt động của nền kinh tế tổng hợp.

Lịch sử hình thành khái niệm kinh tế

Từ kinh tế là tiếng Hy Lạp và có nghĩa là “quản lý hộ gia đình.” Kinh tế học như một lĩnh vực nghiên cứu đã được các triết gia ở Hy Lạp cổ đại, đặc biệt là Aristotle, đề cập đến, nhưng nghiên cứu kinh tế học hiện đại bắt đầu ở châu Âu thế kỷ 18, đặc biệt là ở Scotland và Pháp.

Nhà kinh tế học và triết học người Scotland Adam Smith, người vào năm 1776 đã viết cuốn sách kinh tế nổi tiếng mang tên Sự giàu có của các quốc gia , được coi là một nhà triết học đạo đức trong thời đại của ông. Ông và những người cùng thời tin rằng các nền kinh tế đã phát triển từ các hệ thống đổi hàng trước lịch sử sang các nền kinh tế dựa trên tiền tệ và cuối cùng là tín dụng.

Trong suốt thế kỷ 19, công nghệ và sự phát triển của thương mại quốc tế đã tạo ra mối quan hệ bền chặt hơn giữa các quốc gia, một quá trình đã đẩy nhanh vào cuộc Đại suy thoái và Thế chiến thứ hai. Sau 50 năm Chiến tranh Lạnh, cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đã chứng kiến sự toàn cầu hóa mới của các nền kinh tế.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Economist là gì?
Next article EdTech là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.