Home Kiến Thức Kinh Tế Học Economic Shock là gì?

Economic Shock là gì?

0

Cú sốc kinh tế là gì?

Cú sốc kinh tế đề cập đến bất kỳ sự thay đổi nào đối với các biến số hoặc mối quan hệ kinh tế vĩ mô cơ bản có ảnh hưởng đáng kể đến các kết quả kinh tế vĩ mô và các thước đo hiệu quả kinh tế, chẳng hạn như thất nghiệp, tiêu dùng và lạm phát. Các cú sốc thường không thể đoán trước và thường là kết quả của các sự kiện được cho là nằm ngoài phạm vi của các giao dịch kinh tế thông thường.

Các cú sốc kinh tế có tác động lan rộng và lâu dài đối với nền kinh tế, và theo lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực (RBC), được cho là nguyên nhân sâu xa của suy thoái và chu kỳ kinh tế.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Các cú sốc kinh tế là những sự kiện ngẫu nhiên, không thể đoán trước được, có tác động rộng rãi đến nền kinh tế và được gây ra bởi những thứ nằm ngoài phạm vi của các mô hình kinh tế.
  • Các cú sốc kinh tế có thể được phân loại theo khu vực kinh tế mà chúng bắt nguồn hoặc theo việc chúng có ảnh hưởng chủ yếu đến cung hay cầu hay không.
  • Bởi vì các thị trường được kết nối với nhau, tác động của các cú sốc có thể di chuyển qua nền kinh tế đến nhiều thị trường và có tác động kinh tế vĩ mô lớn, tốt hơn hoặc xấu hơn.

Tìm hiểu các cú sốc kinh tế

Các cú sốc kinh tế có thể được phân loại là tác động chủ yếu đến nền kinh tế thông qua phía cung hoặc cầu. Chúng cũng có thể được phân loại theo nguồn gốc bên trong hoặc tác động lên một lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế. Cuối cùng, các cú sốc có thể được coi là cú sốc thực hoặc cú sốc danh nghĩa, tùy thuộc vào việc chúng bắt nguồn từ những thay đổi trong hoạt động kinh tế thực hay những thay đổi trong giá trị danh nghĩa của các biến tài chính.

Bởi vì thị trường và các ngành liên kết với nhau trong nền kinh tế, các cú sốc lớn đối với cung hoặc cầu trong bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế có thể có tác động kinh tế vĩ mô sâu rộng. Các cú sốc kinh tế có thể tích cực (có ích) hoặc tiêu cực (có hại) đối với nền kinh tế, mặc dù đối với hầu hết các nhà kinh tế và những người bình thường, lo ngại hơn về các cú sốc tiêu cực.

Các loại cú sốc kinh tế

Cung cấp sốc

Sốc cung là một sự kiện làm cho hoạt động sản xuất trên toàn nền kinh tế khó khăn hơn, tốn kém hơn hoặc không thể xảy ra đối với ít nhất một số ngành. Việc tăng giá các mặt hàng quan trọng như dầu mỏ có thể khiến giá nhiên liệu tăng chóng mặt, gây tốn kém khi sử dụng cho mục đích kinh doanh.

Thiên tai hoặc các sự kiện thời tiết, chẳng hạn như bão, lũ lụt hoặc động đất lớn, cũng có thể gây ra các cú sốc về nguồn cung, cũng như các sự kiện nhân tạo như chiến tranh hoặc sự cố khủng bố lớn. Các nhà kinh tế học đôi khi gọi hầu hết các cú sốc từ phía cung là “cú sốc công nghệ”.

Cú sốc về nhu cầu

Cú sốc về cầu xảy ra khi có sự thay đổi đột ngột và đáng kể trong các hình thức chi tiêu tư nhân, dưới dạng chi tiêu tiêu dùng của người tiêu dùng hoặc chi tiêu đầu tư từ các doanh nghiệp. Suy thoái kinh tế của nền kinh tế của một thị trường xuất khẩu lớn có thể tạo ra một cú sốc tiêu cực đối với đầu tư kinh doanh, đặc biệt là trong các ngành xuất khẩu.

Sự sụt giảm về giá nhà hoặc cổ phiếu có thể gây ra một cú sốc tiêu cực về nhu cầu khi các hộ gia đình phản ứng với sự mất mát của cải bằng cách cắt giảm mạnh chi tiêu cho tiêu dùng. Cú sốc cung đối với các mặt hàng tiêu dùng có cầu không co giãn theo giá, chẳng hạn như thực phẩm và năng lượng, cũng có thể dẫn đến cú sốc cầu do làm giảm thu nhập thực tế của người tiêu dùng. Các nhà kinh tế học đôi khi gọi các cú sốc từ phía cầu là “cú sốc phi công nghệ”.

Cú sốc tài chính

Một cú sốc tài chính là một cú sốc bắt nguồn từ lĩnh vực tài chính của nền kinh tế. Bởi vì các nền kinh tế hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào dòng chảy thanh khoản và tín dụng để tài trợ cho các hoạt động bình thường và bảng lương, các cú sốc tài chính có thể tác động đến mọi ngành trong nền kinh tế.

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, khủng hoảng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng, những thay đổi khó lường trong chính sách tiền tệ hoặc sự mất giá nhanh chóng của đồng tiền sẽ là những ví dụ về các cú sốc tài chính. Các cú sốc tài chính là dạng chính của các cú sốc danh nghĩa, mặc dù tác động của chúng rõ ràng có thể có tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế thực tế.

Chính sách sốc

Cú sốc chính sách là những thay đổi trong chính sách của chính phủ có ảnh hưởng kinh tế sâu sắc. Tác động kinh tế của một cú sốc chính sách thậm chí có thể là mục tiêu của một hành động của chính phủ. Nó có thể là một tác dụng phụ dự kiến hoặc một hậu quả hoàn toàn không mong muốn.

Trên thực tế, chính sách tài khóa là một cú sốc kinh tế có chủ ý, tích cực hoặc tiêu cực, nhằm mục đích làm giảm tổng cầu theo thời gian. Việc áp thuế và các rào cản thương mại khác có thể tạo ra cú sốc tích cực cho các ngành sản xuất trong nước nhưng lại là cú sốc tiêu cực đối với người tiêu dùng trong nước. Đôi khi, ngay cả một sự thay đổi tiềm ẩn trong chính sách hoặc sự gia tăng sự không chắc chắn về chính sách trong tương lai cũng có thể tạo ra một cú sốc kinh tế trước hoặc không có một sự thay đổi chính sách thực tế.

Những cú sốc về công nghệ

Một cú sốc công nghệ là kết quả của sự phát triển công nghệ ảnh hưởng đến năng suất. Sự ra đời của máy tính và công nghệ internet và kết quả là tăng năng suất trong nhiều ngành nghề khác nhau là một ví dụ về một cú sốc công nghệ tích cực.

Các nhà kinh tế học thường sử dụng thuật ngữ công nghệ theo nghĩa rộng hơn nhiều, vì vậy nhiều ví dụ trên về các cú sốc kinh tế, chẳng hạn như tăng giá năng lượng, cũng sẽ thuộc loại cú sốc công nghệ. Tuy nhiên, người ta cũng thường gọi những cú sốc đặc biệt bắt nguồn từ lĩnh vực công nghệ là cú sốc công nghệ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia