Home Kiến Thức Kinh Tế Học Economic Order Quantity (EOQ) là gì?

Economic Order Quantity (EOQ) là gì?

0

Số lượng đặt hàng kinh tế (EOQ) là gì?

Số lượng đặt hàng kinh tế (EOQ) là số lượng đặt hàng lý tưởng mà một công ty nên mua để giảm thiểu chi phí tồn kho như chi phí giữ hàng, chi phí thiếu hàng và chi phí đặt hàng. Mô hình lập kế hoạch sản xuất này được Ford W. Harris phát triển vào năm 1913 và đã được hoàn thiện theo thời gian. Công thức giả định rằng nhu cầu, đặt hàng và chi phí nắm giữ đều không đổi.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Số lượng đặt hàng kinh tế (EOQ) là số lượng đặt hàng tối ưu của công ty để giảm thiểu tổng chi phí liên quan đến đặt hàng, nhận và giữ hàng tồn kho.
  • Công thức EOQ được áp dụng tốt nhất trong các trường hợp nhu cầu, đặt hàng và chi phí nắm giữ không đổi theo thời gian.
  • Một trong những hạn chế quan trọng của số lượng đặt hàng kinh tế là nó giả định nhu cầu về sản phẩm của công ty là không đổi theo thời gian.
1:31

Số lượng đặt hàng kinh tế (EOQ)

Công thức tính số lượng đặt hàng kinh tế (EOQ)

Công thức của EOQ là:

Q = 2 D S H ở đâu: Q = Đơn vị EOQ D = Nhu cầu theo đơn vị (thường là hàng năm) S = Chi phí đặt hàng (mỗi đơn đặt hàng) H = Chi phí nắm giữ (mỗi đơn vị, mỗi năm) begin {align} & Q = sqrt { frac {2DS} {H}} & textbf {where:} & Q = text {EOQ units} & D = text {Nhu cầu tính theo đơn vị (thường là hàng năm)} & S = text {Chi phí đặt hàng (mỗi đơn đặt hàng)} & H = text {Chi phí giữ (mỗi đơn vị, mỗi năm)} end {căn chỉnh}

Q = H 2 D S trong đó : Q = Đơn vị EOQ D = Nhu cầu tính theo đơn vị (thường là hàng năm) S = Chi phí đặt hàng (mỗi đơn đặt hàng) H = Chi phí nắm giữ (mỗi đơn vị, mỗi năm )

Số lượng đặt hàng kinh tế có thể cho bạn biết điều gì

Mục tiêu của công thức EOQ là xác định số lượng đơn vị sản phẩm tối ưu để đặt hàng. Nếu đạt được, một công ty có thể giảm thiểu chi phí mua, giao hàng và lưu kho. Công thức EOQ có thể được sửa đổi để xác định các mức sản xuất hoặc khoảng thời gian đặt hàng khác nhau và các tập đoàn có chuỗi cung ứng lớn và chi phí biến đổi cao sử dụng một thuật toán trong phần mềm máy tính của họ để xác định EOQ.

EOQ là một công cụ lưu chuyển tiền tệ quan trọng. Công thức này có thể giúp công ty kiểm soát lượng tiền mặt có trong số dư hàng tồn kho. Đối với nhiều công ty, hàng tồn kho là tài sản lớn nhất ngoài nguồn nhân lực, và các doanh nghiệp này phải mang đủ hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nếu EOQ có thể giúp giảm thiểu mức tồn kho, thì khoản tiền tiết kiệm được có thể được sử dụng cho một số mục đích kinh doanh hoặc đầu tư khác.

Công thức EOQ xác định điểm sắp xếp lại hàng tồn kho của một công ty. Khi hàng tồn kho giảm đến một mức nhất định, công thức EOQ, nếu được áp dụng cho các quy trình kinh doanh, sẽ kích hoạt nhu cầu đặt hàng cho nhiều đơn vị hơn. Bằng cách xác định điểm đặt hàng lại, doanh nghiệp tránh hết hàng tồn kho và có thể tiếp tục thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng. Nếu công ty sử dụng hết hàng tồn kho, có chi phí thiếu hụt, đó là doanh thu bị mất do công ty không có đủ hàng tồn kho để thực hiện một đơn đặt hàng. Sự thiếu hụt hàng tồn kho cũng có thể có nghĩa là công ty mất khách hàng hoặc khách hàng sẽ đặt hàng ít hơn trong tương lai.

Ví dụ về Cách sử dụng EOQ

EOQ tính đến thời gian đặt hàng lại, chi phí phát sinh để đặt hàng và chi phí lưu trữ hàng hóa. Nếu một công ty liên tục đặt những đơn hàng nhỏ để duy trì một mức tồn kho cụ thể, thì chi phí đặt hàng sẽ cao hơn và cần có thêm không gian lưu trữ.

Ví dụ, giả sử một cửa hàng quần áo bán lẻ bán một dòng quần jean nam và cửa hàng đó bán 1.000 đôi quần jean mỗi năm. Công ty tiêu tốn 5 đô la mỗi năm để giữ một chiếc quần jean trong kho và chi phí cố định để đặt hàng là 2 đô la.

Công thức EOQ là căn bậc hai của (2 x 1.000 cặp x 2 đô la chi phí đặt hàng) / (chi phí nắm giữ 5 đô la) hoặc 28,3 với làm tròn. Kích thước đặt hàng lý tưởng để giảm thiểu chi phí và đáp ứng nhu cầu của khách hàng là hơn 28 đôi quần jean. Một phần phức tạp hơn của công thức EOQ cung cấp điểm sắp xếp lại.

Hạn chế của EOQ

Công thức EOQ giả định rằng nhu cầu của người tiêu dùng là không đổi. Tính toán cũng giả định rằng cả chi phí đặt hàng và chi phí nắm giữ đều không đổi. Thực tế này làm cho công thức khó hoặc không thể tính toán các sự kiện kinh doanh như thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng, thay đổi theo mùa trong chi phí hàng tồn kho, doanh thu bán hàng bị mất do thiếu hàng tồn kho hoặc chiết khấu mua hàng mà một công ty có thể nhận ra khi mua hàng tồn kho với số lượng lớn hơn.

Số lượng đặt hàng kinh tế được tính như thế nào?

Số lượng đặt hàng kinh tế là một kỹ thuật quản lý hàng tồn kho giúp đưa ra các quyết định quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Nó đề cập đến lượng hàng tồn kho tối ưu mà một công ty nên mua để đáp ứng nhu cầu của mình trong khi giảm thiểu chi phí lưu giữ và lưu kho. Một trong những hạn chế quan trọng của số lượng đặt hàng kinh tế là nó giả định nhu cầu về sản phẩm của công ty là không đổi theo thời gian.

Số lượng đặt hàng kinh tế hoạt động như thế nào?

Số lượng đặt hàng kinh tế sẽ cao hơn nếu chi phí thiết lập của công ty hoặc nhu cầu sản phẩm tăng lên. Mặt khác, nó sẽ thấp hơn nếu chi phí nắm giữ của công ty tăng lên.

Tại sao số lượng đặt hàng kinh tế lại quan trọng?

Số lượng đặt hàng kinh tế rất quan trọng vì nó giúp các công ty quản lý hàng tồn kho của họ một cách hiệu quả. Nếu không có các kỹ thuật quản lý hàng tồn kho như vậy, các công ty sẽ có xu hướng giữ quá nhiều hàng tồn kho trong thời kỳ nhu cầu thấp trong khi cũng giữ quá ít hàng tồn kho trong thời kỳ nhu cầu cao. Một trong hai vấn đề tạo ra cơ hội bị bỏ lỡ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia