Home Kiến Thức Kinh Tế Học Economic Forecasting là gì?

Economic Forecasting là gì?

0

Dự báo kinh tế là gì?

Dự báo kinh tế là quá trình cố gắng dự đoán điều kiện tương lai của nền kinh tế bằng cách sử dụng kết hợp các chỉ số quan trọng và được nhiều người theo dõi.

Dự báo kinh tế liên quan đến việc xây dựng các mô hình thống kê với đầu vào của một số biến hoặc chỉ số chính, thường nhằm đưa ra tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tương lai. Các chỉ số kinh tế cơ bản bao gồm lạm phát, lãi suất, sản xuất công nghiệp, niềm tin của người tiêu dùng, năng suất lao động, doanh số bán lẻ và tỷ lệ thất nghiệp.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Dự báo kinh tế là quá trình cố gắng dự đoán điều kiện tương lai của nền kinh tế bằng cách sử dụng kết hợp các chỉ số được theo dõi rộng rãi.
  • Các quan chức chính phủ và các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng các dự báo kinh tế để xác định các chính sách tài khóa và tiền tệ cũng như lập kế hoạch cho các hoạt động điều hành trong tương lai.
  • Vì chính trị mang tính đảng phái cao, nhiều người duy lý coi các dự báo kinh tế do các chính phủ đưa ra với liều lượng hoài nghi lành mạnh.
  • Những thách thức và khía cạnh hành vi chủ quan của con người trong dự báo kinh tế cũng khiến các nhà kinh tế khu vực tư nhân thường xuyên đưa ra những dự đoán sai.

Dự báo kinh tế hoạt động như thế nào

Dự báo kinh tế hướng đến việc dự đoán tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng quý hoặc hàng năm, con số vĩ mô cấp cao nhất mà nhiều doanh nghiệp và chính phủ đưa ra quyết định liên quan đến đầu tư, tuyển dụng, chi tiêu và các chính sách quan trọng khác có tác động đến hoạt động kinh tế tổng thể .

Các nhà quản lý doanh nghiệp dựa vào các dự báo kinh tế, sử dụng chúng như một chỉ dẫn để lập kế hoạch cho các hoạt động điều hành trong tương lai. Các công ty khu vực tư nhân có thể có các nhà kinh tế nội bộ để tập trung vào các dự báo phù hợp nhất với các doanh nghiệp cụ thể của họ (ví dụ: một công ty vận tải biển muốn biết mức tăng trưởng GDP được thúc đẩy bởi thương mại.) Ngoài ra, họ có thể dựa vào Phố Wall hoặc học thuật các nhà kinh tế học, những người gắn bó với các tổ chức tư vấn hoặc các nhà tư vấn cửa hàng.

Hiểu được những gì tương lai nắm giữ cũng rất quan trọng đối với các quan chức chính phủ, giúp họ xác định những chính sách tài khóa và tiền tệ nào cần thực hiện. Các nhà kinh tế học do chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương tuyển dụng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các nhà hoạch định chính sách thiết lập các thông số chi tiêu và thuế.

Vì chính trị mang tính đảng phái cao, nhiều người duy lý coi các dự báo kinh tế do các chính phủ đưa ra với liều lượng hoài nghi lành mạnh. Một ví dụ điển hình là giả định về dự báo tăng trưởng GDP dài hạn trong Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017 của Hoa Kỳ dự báo mức thâm hụt tài khóa nhỏ hơn nhiều sẽ gây gánh nặng cho các thế hệ tương lai của người Mỹ — với những tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế — so với ước tính của các nhà kinh tế học độc lập.

Hạn chế của dự báo kinh tế

Dự báo kinh tế thường được mô tả là một khoa học thiếu sót. Nhiều người nghi ngờ rằng các nhà kinh tế học làm việc cho Nhà Trắng bị ép buộc phải đưa ra các kịch bản phi thực tế để cố gắng biện minh cho luật pháp. Liệu những dự báo kinh tế tự phục vụ vốn đã thiếu sót của chính phủ Liên bang có chính xác không? Như với bất kỳ dự báo nào, thời gian sẽ trả lời.

Những thách thức và khía cạnh hành vi chủ quan của con người trong dự báo kinh tế không chỉ giới hạn ở chính phủ. Các nhà kinh tế, học giả khu vực tư nhân và thậm chí cả Cục Dự trữ Liên bang (FSB) đã đưa ra các dự báo kinh tế rất sai lệch. Hãy hỏi Alan Greenspan, Ben Bernanke hoặc một nhà kinh tế học ở Phố Wall hoặc tháp ngà được đền bù cao về những dự báo GDP mà họ tạo ra trong năm 2006 cho 2007-2009 — thời kỳ Đại suy thoái.

Các nhà dự báo kinh tế có lịch sử bỏ qua việc nhìn thấy trước các cuộc khủng hoảng. Theo Prakash Loungani, trợ lý giám đốc kiêm quản lý nhân sự và ngân sách cấp cao tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các nhà kinh tế đã thất bại trong việc dự đoán 148 trong số 150 cuộc suy thoái vừa qua.

Loungani cho biết việc không có khả năng phát hiện những đợt suy thoái sắp xảy ra phản ánh áp lực đối với các nhà dự báo trong việc giải quyết vấn đề an toàn. Ông nói thêm, nhiều người không muốn đi lạc khỏi sự đồng thuận, lưu ý rằng những dự kiến táo bạo có thể gây tổn hại đến danh tiếng của họ và có khả năng khiến họ mất việc.

Cân nhắc đặc biệt

Các nhà đầu tư cũng không nên coi nhẹ tính chủ quan của dự báo kinh tế. Các dự đoán bị ảnh hưởng nhiều bởi loại lý thuyết kinh tế mà người dự báo mua vào. Các dự báo có thể khác nhau đáng kể, chẳng hạn, một nhà kinh tế tin rằng hoạt động kinh doanh được xác định bởi cung tiền và một nhà kinh tế khác cho rằng chi tiêu quá cao của chính phủ là có hại cho nền kinh tế.

Quan trọng

Lý thuyết cá nhân của người dự báo về cách thức hoạt động của nền kinh tế quy định loại chỉ số nào sẽ được chú ý nhiều hơn, có khả năng dẫn đến những dự báo chủ quan hoặc thiên lệch.

Nhiều kết luận không đến từ phân tích kinh tế khách quan. Thay vào đó, chúng thường xuyên được định hình bởi niềm tin cá nhân về cách thức hoạt động của nền kinh tế và các bên tham gia. Điều đó tất yếu có nghĩa là tác động của một số chính sách sẽ được đánh giá khác nhau.

Lịch sử dự báo kinh tế

Dự báo kinh tế đã có từ nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên, chính cuộc Đại suy thoái những năm 1930 đã khai sinh ra các cấp độ phân tích mà chúng ta thấy ngày nay.

Sau thảm họa đó, người ta cần phải hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của nền kinh tế và nó đang hướng tới đâu. Điều này dẫn đến sự phát triển của một loạt các thống kê và kỹ thuật phân tích phong phú hơn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia