Home Kiến Thức Kinh Tế Học Economic Equilibrium là gì?

Economic Equilibrium là gì?

0

Cân bằng kinh tế là gì?

Cân bằng kinh tế là điều kiện hoặc trạng thái trong đó các lực lượng kinh tế được cân bằng. Trên thực tế, các biến số kinh tế không thay đổi so với giá trị cân bằng của chúng khi không có các tác động bên ngoài. Cân bằng kinh tế còn được gọi là cân bằng thị trường.

Cân bằng kinh tế là sự kết hợp của các biến số kinh tế (thường là giá cả và số lượng) mà các quá trình kinh tế bình thường, chẳng hạn như cung và cầu, thúc đẩy nền kinh tế. Thuật ngữ cân bằng kinh tế cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ số lượng biến số nào như lãi suất hoặc tổng chi tiêu tiêu dùng. Điểm cân bằng đại diện cho trạng thái nghỉ lý thuyết, nơi tất cả các giao dịch kinh tế “nên” xảy ra, với trạng thái ban đầu của tất cả các biến số kinh tế có liên quan, đã diễn ra.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Cân bằng kinh tế là điều kiện mà các lực lượng thị trường được cân bằng, một khái niệm vay mượn từ khoa học vật lý, nơi các lực lượng vật chất quan sát được có thể cân bằng lẫn nhau.
  • Những ưu đãi mà người mua và người bán phải đối mặt trên thị trường, được truyền đạt thông qua giá cả và số lượng hiện tại khiến họ đưa ra mức giá và số lượng cao hơn hoặc thấp hơn để đưa nền kinh tế về trạng thái cân bằng.
  • Cân bằng kinh tế chỉ là một cấu trúc lý thuyết. Thị trường không bao giờ thực sự đạt đến trạng thái cân bằng, mặc dù nó liên tục tiến tới trạng thái cân bằng.
1:18

Cân bằng kinh tế là gì?

Hiểu về trạng thái cân bằng kinh tế

Cân bằng là một khái niệm được vay mượn từ khoa học vật lý, bởi các nhà kinh tế học quan niệm các quá trình kinh tế tương tự như các hiện tượng vật lý như vận tốc, ma sát, nhiệt hoặc áp suất chất lỏng. Khi các lực vật lý cân bằng trong một hệ thống, không có sự thay đổi nào xảy ra nữa.

Ví dụ, hãy xem xét một quả bóng bay. Để làm phồng một quả bóng bay, bạn thổi không khí vào nó, làm tăng áp suất không khí trong quả bóng bằng cách ép không khí vào. Áp suất không khí trong quả bóng bay cao hơn áp suất không khí bên ngoài quả bóng; áp suất không cân bằng. Kết quả là quả bóng nở ra, làm giảm áp suất bên trong cho đến khi nó bằng với áp suất không khí bên ngoài. Khi khí cầu nở ra đủ để áp suất không khí bên trong và bên ngoài cân bằng, nó sẽ ngừng nở ra; nó đã đạt đến trạng thái cân bằng.

Trong kinh tế học, chúng ta có thể nghĩ về một cái gì đó tương tự liên quan đến giá cả thị trường, cung và cầu. Nếu giá trên một thị trường nhất định quá thấp, thì số lượng mà người mua yêu cầu sẽ nhiều hơn số lượng mà người bán sẵn sàng cung cấp. Giống như áp suất không khí trong và xung quanh khinh khí cầu, cung và cầu sẽ không cân bằng. do đó là tình trạng cung vượt cầu trên thị trường, trạng thái mất cân bằng của thị trường.

Vì vậy, một cái gì đó phải cho đi; người mua sẽ phải đưa ra mức giá cao hơn để khiến người bán chia tay hàng hóa của họ. Khi chúng làm vậy, giá thị trường sẽ tăng lên đến mức mà lượng cầu bằng với lượng cung, giống như một quả bóng sẽ nở ra cho đến khi áp suất bằng nhau. Cuối cùng, nó có thể đạt đến sự cân bằng trong đó lượng cầu chỉ bằng lượng cung và chúng ta có thể gọi đây là trạng thái cân bằng thị trường.

Các dạng cân bằng kinh tế

Trong kinh tế học vi mô, cân bằng kinh tế cũng có thể được định nghĩa là mức giá mà tại đó cung bằng cầu đối với một sản phẩm, nói cách khác là nơi các đường cung và cầu giả định giao nhau. Nếu điều này đề cập đến thị trường cho một hàng hóa, dịch vụ hoặc yếu tố sản xuất thì nó cũng có thể được gọi là trạng thái cân bằng từng phần, trái ngược với trạng thái cân bằng chung, đề cập đến trạng thái mà tất cả các thị trường hàng hóa, dịch vụ và yếu tố cuối cùng đều ở trong cân bằng chúng và với nhau đồng thời. Trạng thái cân bằng cũng có thể đề cập đến một trạng thái tương tự trong kinh tế vĩ mô, nơi tổng cung và tổng cầu ở trạng thái cân bằng.

Cân bằng kinh tế trong thế giới thực

Cân bằng là một cấu trúc lý thuyết về cơ bản có thể không bao giờ thực sự xảy ra trong một nền kinh tế, bởi vì các điều kiện cơ bản của cung và cầu thường là động và không chắc chắn. Trạng thái của tất cả các biến số kinh tế liên quan thay đổi liên tục. Trên thực tế, đạt tới trạng thái cân bằng kinh tế là điều gì đó giống như một con khỉ đánh phi tiêu bằng cách ném một phi tiêu có kích thước và hình dạng thay đổi ngẫu nhiên và không thể đoán trước vào một phi tiêu, với cả phi tiêu và người ném quay xung quanh độc lập trên một sân lăn. Nền kinh tế đuổi theo trạng thái cân bằng với mọi thứ thực sự đạt được nó.

Mặc dù vậy, nếu thực hành đủ, con khỉ có thể tiến khá gần. Các doanh nhân cạnh tranh trong toàn nền kinh tế, sử dụng khả năng phán đoán của họ để đưa ra những phỏng đoán có học thức về sự kết hợp tốt nhất giữa hàng hóa, giá cả và số lượng để mua và bán. Bởi vì một nền kinh tế thị trường thưởng cho những người đoán tốt hơn, thông qua cơ chế lợi nhuận, các doanh nhân thực sự được thưởng cho việc đưa nền kinh tế về trạng thái cân bằng.

Các phương tiện truyền thông kinh doanh và tài chính, các thông tư về giá cả và quảng cáo, các nhà nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng, và sự tiến bộ của công nghệ thông tin, tất cả đều làm cho thông tin về các điều kiện kinh tế liên quan của cung và cầu có sẵn nhiều hơn cho các doanh nhân theo thời gian. Sự kết hợp của các khuyến khích thị trường chọn ra những phỏng đoán tốt hơn về các điều kiện kinh tế và sự sẵn có ngày càng nhiều của thông tin kinh tế tốt hơn để giáo dục những phỏng đoán đó sẽ thúc đẩy nền kinh tế hướng tới các giá trị cân bằng “đúng” về giá cả và số lượng đối với tất cả các hàng hóa và dịch vụ khác nhau được sản xuất, đã mang và đã bán.

Giá cân bằng có nghĩa là gì trong kinh tế học?

Cân bằng kinh tế liên quan đến giá cả được sử dụng trong kinh tế học vi mô. Đó là mức giá mà tại đó cung của một sản phẩm phù hợp với cầu, sao cho đường cung và đường cầu cắt nhau.

Cân bằng kinh tế có tồn tại không?

Cân bằng kinh tế được coi là một khái niệm hoặc cấu trúc lý thuyết, chứ không phải là một mục tiêu thực tế do không có khả năng xảy ra các điều kiện kinh tế để tạo ra một môi trường cân bằng hoàn hảo về giá cả và nhu cầu.

Hai loại cân bằng kinh tế là gì?

Trong kinh tế học vi mô, thuật ngữ này đề cập đến sự cân bằng của cung và cầu; trong kinh tế vĩ mô, nó dùng để chỉ trạng thái mà tổng cung và cầu ở trạng thái cân bằng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia