Home Kiến Thức Kinh Tế Học EBITDAR Definition là gì?

EBITDAR Definition là gì?

0

EBITDAR là gì?

Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và tái cấu trúc hoặc chi phí thuê (EBITDAR) là một công cụ không phải GAAP được sử dụng để đo lường hiệu quả tài chính của một công ty. Mặc dù EBITDAR không xuất hiện trên báo cáo thu nhập của công ty, nhưng nó có thể được tính toán bằng cách sử dụng thông tin từ báo cáo thu nhập.

Công thức cho EBITDAR là

EBITDAR = EBITDA + Tái cấu trúc / Chi phí cho thuê ở đâu: EBITDA = Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao begin {align} & text {EBITDAR} = text {EBITDA + Tái cấu trúc / Chi phí cho thuê} & textbf {where:} & text {EBITDA = Thu nhập trước lãi vay, thuế,} & văn bản {khấu hao và phân bổ} end {căn chỉnh}

EBITDAR = EBITDA + Chi phí tái cấu trúc / cho thuê trong đó: EBITDA = Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao

1:33

EBITDAR

EBITDAR cho bạn biết điều gì?

EBITDAR là một số liệu được sử dụng chủ yếu để phân tích tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty đã trải qua quá trình tái cấu trúc trong năm qua. Nó cũng hữu ích cho các doanh nghiệp như nhà hàng hoặc sòng bạc có chi phí thuê duy nhất. Nó tồn tại cùng với thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA).

Sử dụng EBITDAR trong phân tích giúp giảm bớt sự biến động từ chi phí của công ty này sang chi phí khác của công ty để chỉ tập trung vào chi phí liên quan đến hoạt động. Điều này rất hữu ích khi so sánh các công ty ngang hàng trong cùng một ngành.

EBITDAR không tính đến tiền thuê hoặc tái cấu trúc bởi vì số liệu này nhằm đo lường hiệu suất hoạt động cốt lõi của một công ty. Ví dụ, hãy tưởng tượng một nhà đầu tư so sánh hai nhà hàng, một ở Thành phố New York với giá thuê đắt đỏ và một ở Omaha có giá thuê thấp hơn đáng kể. Để so sánh hai hoạt động kinh doanh đó một cách hiệu quả, nhà đầu tư loại trừ chi phí thuê của họ, cũng như lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao.

Tương tự, một nhà đầu tư có thể loại trừ chi phí tái cấu trúc khi một công ty đã trải qua quá trình tái cấu trúc và đã phát sinh chi phí từ kế hoạch. Các chi phí này, được bao gồm trên báo cáo thu nhập, thường được coi là không lặp lại và được loại trừ khỏi EBITDAR để cung cấp ý tưởng tốt hơn về các hoạt động đang diễn ra của công ty.

Tóm tắt ý kiến chính

  • EBITDAR là một thước đo lợi nhuận, giống như EBIT hoặc EBITDA, nhưng nó tốt hơn cho các sòng bạc, nhà hàng và các công ty khác có chi phí thuê hoặc tái cơ cấu không định kỳ hoặc biến động cao.
  • EBITDAR cung cấp cho các nhà phân tích cái nhìn về hiệu suất hoạt động cốt lõi của công ty ngoài các chi phí không liên quan đến hoạt động, chẳng hạn như thuế, tiền thuê, chi phí tái cấu trúc và chi phí không dùng tiền mặt.
  • Sử dụng EBITDAR cho phép so sánh dễ dàng hơn giữa công ty này với công ty khác bằng cách giảm thiểu các biến số duy nhất không liên quan trực tiếp đến hoạt động.

Ví dụ về cách sử dụng EBITDAR

EBITDAR thường chỉ được tính toán cho các mục đích nội bộ vì nó không phải là thước đo báo cáo tài chính bắt buộc đối với các công ty đại chúng. Một công ty có thể tính toán nó mỗi quý để tách biệt và xem xét các chi phí hoạt động mà không cần phải xem xét các chi phí biến động như tái cấu trúc hoặc chi phí thuê có thể khác nhau trong các công ty con khác nhau của công ty hoặc giữa các đối thủ cạnh tranh của công ty.

Điểm khởi đầu là thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT), còn được gọi là thu nhập hoạt động. Số liệu này không bao gồm lãi suất và thuế. Bước tiếp theo là loại trừ các chi phí liên quan đến khấu hao, khấu hao, tiền thuê hoặc cơ cấu lại để tính đến EBITDAR.

Ví dụ, hãy tưởng tượng công ty XYZ kiếm được 1 triệu đô la trong một năm và nó có tổng chi phí hoạt động là 400.000 đô la. Trừ chi phí hoạt động khỏi doanh thu tạo ra $ 600.000 EBIT, hoặc thu nhập hoạt động (doanh thu 1 triệu đô la – chi phí hoạt động 400.000 đô la) = 600.000 đô la.

Chi phí hoạt động không bao gồm chi phí lãi vay và thuế, vì công ty chọn thể hiện rõ hơn trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sau EBIT.

Bao gồm trong chi phí hoạt động 400.000 đô la của công ty là khấu hao 15.000 đô la, khấu hao 10.000 đô la và tiền thuê 50.000 đô la. Để đến EBITDAR, một nhà phân tích loại trừ khấu hao, khấu hao và tiền thuê (15.000 đô la + 10.000 đô la + 50.000 đô la) khỏi tính toán bằng cách bắt đầu với EBIT và cộng lại các số tiền như sau:

EBITDAR = $ 600.000 EBIT + ($ 15.000 + $ 10.000 + $ 50.000) = $ 675.000

Lưu ý rằng tiền thuê chỉ được loại trừ cho chỉ số EBITDAR.

Sự khác biệt giữa EBITDAR và EBITDA

Sự khác biệt giữa EBITDA và EBITDAR là EBITDAR loại trừ chi phí tái cấu trúc hoặc chi phí thuê. Tuy nhiên, cả hai chỉ số đều được sử dụng để so sánh hiệu quả hoạt động tài chính của hai công ty mà không tính đến thuế hoặc chi phí không dùng tiền mặt của họ như khấu hao và khấu hao. Khi doanh nghiệp phân bổ hoặc khấu hao một tài sản, doanh nghiệp sẽ trừ một phần nguyên giá của tài sản đó hàng năm trong vòng vài năm, mặc dù doanh nghiệp có thể đã thực sự thanh toán toàn bộ tài sản đó trong một năm.

Mặc dù cần thiết cho việc khai thuế và sổ cái kế toán, nhưng những con số này có thể làm mờ bức tranh về tình trạng tài chính hiện tại của một doanh nghiệp. Do đó, các nhà đầu tư muốn xem xét hiệu quả hoạt động của một công ty mà không tính đến các chi phí không hoạt động vì chúng có thể trông khá khác biệt giữa các công ty này với công ty khác.

Nguồn tham khảo: investmentopedia