Home Kiến Thức Kinh Tế Học EBITDA Margin là gì?

EBITDA Margin là gì?

0

Biên EBITDA là gì?

Biên EBITDA là thước đo lợi nhuận hoạt động của một công ty tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu của nó. Từ viết tắt EBITDA là viết tắt của thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao. Biết được tỷ suất lợi nhuận EBITDA cho phép so sánh hiệu quả hoạt động thực tế của một công ty với những công ty khác trong ngành của nó.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Biên EBITDA là một thước đo hiệu suất đo lường khả năng sinh lời từ hoạt động của một công ty.
  • EBITDA là một thước đo thu nhập tập trung vào các yếu tố cần thiết của một doanh nghiệp: lợi nhuận hoạt động và các dòng tiền.
  • Biên EBITDA được tính bằng cách chia EBITDA cho doanh thu.
1:19

Biên EBITDA

Hiểu lợi nhuận EBITDA

Không nhà phân tích hoặc nhà đầu tư nào lập luận rằng lãi suất, thuế, khấu hao và khấu hao của một công ty là không liên quan. Tuy nhiên, EBITDA loại bỏ tất cả những con số đó để tập trung vào những yếu tố cần thiết: lợi nhuận hoạt động và dòng tiền.

Biên EBITDA = (thu nhập trước lãi vay và thuế + khấu hao + khấu hao) / tổng doanh thu

Điều đó giúp dễ dàng so sánh lợi nhuận tương đối của hai hoặc nhiều công ty có quy mô khác nhau trong cùng một ngành. Mặt khác, các con số có thể bị sai lệch do các vấn đề ngắn hạn hoặc được ngụy tạo bằng các thao tác kế toán.

Việc tính toán tỷ suất lợi nhuận EBITDA của một công ty rất hữu ích khi đánh giá hiệu quả của các nỗ lực cắt giảm chi phí của một công ty. Tỷ suất lợi nhuận EBITDA của công ty càng cao thì chi phí hoạt động của công ty đó so với tổng doanh thu càng thấp.

Vì vậy, một công ty có tổng doanh thu là 125.000 đô la và EBITDA là 15.000 đô la sẽ có tỷ suất lợi nhuận EBITDA là 15.000 đô la / 125.000 đô la = 12%.

Các lựa chọn thay thế cho Biên lợi nhuận EBITDA

Có một số lựa chọn thay thế cho EBITDA được các nhà đầu tư và nhà phân tích sử dụng để tìm hiểu khả năng sinh lời của công ty:

  • EBITA: Thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao
  • EBIT: Thu nhập trước lãi vay và thuế

Trong mọi trường hợp, công thức xác định khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh là một công thức đơn giản. EBITDA (hoặc EBITA hoặc EBIT) chia cho tổng doanh thu bằng khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh.

Cân nhắc đặc biệt

EBITDA được biết đến như một số liệu tài chính không phải GAAP, có nghĩa là nó không tuân theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

Các tiêu chuẩn GAAP rất quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác tổng thể của báo cáo tài chính, nhưng chúng có thể không cần thiết đối với các nhà phân tích tài chính và nhà đầu tư. Nghĩa là, lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao không phải là một phần của chi phí hoạt động của một công ty và do đó không liên quan đến hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp hoặc thành công tương đối của nó.

Ưu điểm và nhược điểm của Biên EBITDA

Biên EBITDA cho nhà đầu tư hoặc nhà phân tích biết lượng tiền mặt hoạt động được tạo ra cho mỗi đô la doanh thu kiếm được. Con số đó sau đó có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn so sánh.

Ví dụ: một công ty nhỏ có thể kiếm được 125.000 đô la doanh thu hàng năm và có tỷ suất lợi nhuận EBITDA là 12%, trong khi một công ty lớn hơn có thể kiếm được 1.250.000 đô la doanh thu hàng năm nhưng có tỷ suất lợi nhuận EBITDA là 5%. Rõ ràng, công ty nhỏ hơn hoạt động hiệu quả hơn và tối đa hóa lợi nhuận của nó. Mặt khác, công ty lớn hơn có lẽ tập trung vào tăng trưởng sản lượng để tăng lợi nhuận.

Tỷ suất lợi nhuận EBITDA tốt là một con số cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành hoặc lĩnh vực.

Cạm bẫy của EBITDA

Việc loại trừ nợ có những hạn chế của nó khi đo lường hiệu quả hoạt động của một công ty. Một số công ty làm nổi bật tỷ suất lợi nhuận EBITDA của họ như một cách để thu hút sự chú ý khỏi nợ và nâng cao nhận thức về hoạt động tài chính của họ.

Các công ty có mức nợ cao không nên được đo lường bằng cách sử dụng biên EBITDA. Các khoản thanh toán lãi vay lớn nên được đưa vào phân tích tài chính của các công ty như vậy.

Ngoài ra, tỷ suất EBITDA thường cao hơn tỷ suất lợi nhuận. Các công ty có khả năng sinh lời thấp sẽ nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận EBITDA làm thước đo thành công của họ.

Cuối cùng, các công ty sử dụng con số EBITDA được phép tùy ý hơn trong việc tính toán vì EBITDA không được GAAP quy định. Nói cách khác, một công ty có thể làm lệch con số có lợi cho mình.

Tại sao Biên EBITDA lại hữu ích?

EBITDA tập trung vào các yếu tố cần thiết, đó là khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh và dòng tiền. Điều này giúp dễ dàng so sánh lợi nhuận tương đối của hai hoặc nhiều công ty có quy mô khác nhau trong cùng một ngành. Mặt khác, các con số có thể bị sai lệch do các vấn đề ngắn hạn hoặc được ngụy tạo bằng các thao tác kế toán.

Việc tính toán tỷ suất lợi nhuận EBITDA của một công ty rất hữu ích khi đánh giá hiệu quả của các nỗ lực cắt giảm chi phí của một công ty. Nếu một công ty có tỷ suất EBITDA cao hơn, điều đó có nghĩa là chi phí hoạt động của công ty đó thấp hơn so với tổng doanh thu.

Biên EBITDA có giống với Biên lợi nhuận hoạt động không?

Tỷ suất lợi nhuận EBITDA và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là hai thước đo khác nhau để đo lường khả năng sinh lời của một công ty. Biên lợi nhuận hoạt động đo lường lợi nhuận của một công ty sau khi trả các chi phí biến đổi, nhưng trước khi trả lãi vay hoặc thuế. Mặt khác, EBITDA đo lường khả năng sinh lời tổng thể của một công ty, nhưng nó có thể không tính đến chi phí đầu tư vốn như tài sản và thiết bị.

Lợi thế của Biên EBITDA là gì?

Tỷ suất lợi nhuận EBITDA đo lường lợi nhuận hoạt động của một công ty theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu của nó, cho biết lượng tiền mặt hoạt động được tạo ra cho mỗi đô la doanh thu kiếm được. Do đó, tỷ suất lợi nhuận EBITDA tốt là một con số tương đối cao so với các công ty cùng ngành. Việc đơn giản hóa việc sử dụng một số liệu làm chuẩn so sánh có thể cực kỳ thuận lợi cho một nhà đầu tư.

Nhược điểm của Biên EBITDA là gì?

Biên EBITDA không bao gồm nợ khi tính toán hiệu quả hoạt động của công ty. Một số công ty nhấn mạnh biên EBITDA của họ như một cách để thu hút sự chú ý khỏi nợ và nâng cao nhận thức về hiệu quả tài chính của họ. Tỷ suất lợi nhuận EBITDA thường cao hơn tỷ suất lợi nhuận, điều này khuyến khích các công ty có khả năng sinh lời thấp sử dụng nó khi nhấn mạnh sự thành công của họ. Ngoài ra, EBITDA không được điều chỉnh bởi GAAP.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article EBITA là gì?
Next article EBITDA/EV Multiple là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.