Home Kiến Thức Kinh Tế Học Earnings Multiplier là gì?

Earnings Multiplier là gì?

0

Hệ số nhân thu nhập là gì?

Hệ số thu nhập là một số liệu tài chính định khung giá cổ phiếu hiện tại của công ty dựa trên thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty, được tính đơn giản bằng giá mỗi cổ phiếu / thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Còn được gọi là tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E), hệ số nhân thu nhập có thể được sử dụng như một công cụ định giá đơn giản để so sánh mức độ đắt đỏ tương đối của cổ phiếu của các công ty tương tự. Nó cũng có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá giá cổ phiếu hiện tại so với giá lịch sử của họ trên cơ sở thu nhập tương đối.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hệ số thu nhập đóng khung giá cổ phiếu hiện tại của công ty dựa trên thu nhập của công ty trên mỗi cổ phiếu (EPS) cổ phiếu.
  • Số liệu này được tính bằng giá mỗi cổ phiếu / thu nhập trên mỗi cổ phiếu.
  • Hệ số nhân thu nhập có thể giúp các nhà đầu tư xác định mức giá hiện tại của một cổ phiếu so với thu nhập của công ty trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu đó.

Hiểu hệ số thu nhập

Hệ số thu nhập có thể là một công cụ hữu ích để xác định mức giá hiện tại của cổ phiếu so với thu nhập của công ty trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu đó. Đây là một mối quan hệ quan trọng bởi vì giá cổ phiếu về mặt lý thuyết được coi là một hàm của giá trị tương lai dự đoán của công ty phát hành và các dòng tiền trong tương lai do sở hữu cổ phiếu đó. Nếu giá của một cổ phiếu trong lịch sử đắt so với thu nhập của công ty, thì điều đó có thể cho thấy rằng đây không phải là thời điểm tối ưu để mua cổ phiếu này vì nó quá đắt. Hơn nữa, so sánh hệ số nhân thu nhập giữa các công ty tương tự có thể giúp minh họa giá cổ phiếu của các công ty khác nhau đắt như thế nào so với giá cổ phiếu của nhau.

Ví dụ về Hệ số thu nhập

Để làm ví dụ về ứng dụng thực tế của hệ số nhân thu nhập, hãy xem xét công ty hư cấu ABC. Giả sử công ty này có giá cổ phiếu hiện tại là $ 50 trên mỗi cổ phiếu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là $ 5. Trong trường hợp này, hệ số thu nhập sẽ là 50 đô la / 5 đô la mỗi năm = 10 năm. Điều này có nghĩa là sẽ mất 10 năm để trả lại giá cổ phiếu là 50 đô la với mức EPS hiện tại.

Hệ số nhân cũng có thể được diễn đạt bằng lời nói, “Công ty ABC đang giao dịch với mức thu nhập gấp 10 lần” vì giá hiện tại của $ 50 cao gấp 10 lần mức EPS $ 5. Nếu 10 năm trước, công ty ABC có giá thị trường là 50 đô la và EPS là 7 đô la, thì hệ số nhân sẽ là 7,14 năm.

Hệ số thu nhập chỉ nên được sử dụng để định giá các khoản đầu tư trên cơ sở tương đối và không nên được sử dụng để đánh giá định giá tuyệt đối của một cổ phiếu.

Giá hiện tại sẽ đắt hơn so với thu nhập hiện tại so với giá 10 năm trước bởi vì vào thời điểm đó, cổ phiếu chỉ giao dịch ở mức 7,14 lần thu nhập thay vì 10 lần thu nhập mà nó giao dịch hiện tại.

So sánh hệ số nhân thu nhập của công ty ABC với các công ty tương tự khác cũng có thể cung cấp một thước đo đơn giản để đánh giá mức độ đắt đỏ của một cổ phiếu so với thu nhập của nó. Nếu công ty XYZ cũng có EPS là 5 đô la, nhưng giá cổ phiếu hiện tại là 65 đô la, thì công ty đó có hệ số thu nhập là 13 năm. Do đó, cổ phiếu này có thể được coi là tương đối đắt hơn so với cổ phiếu của công ty ABC, vốn chỉ có hệ số nhân 10 năm.

Nguồn tham khảo: investmentopedia