Home Kiến Thức Kinh Tế Học Earnings Credit Rate (ECR) là gì?

Earnings Credit Rate (ECR) là gì?

0

Lãi suất tín dụng thu nhập (ECR) là gì?

Lãi suất tín dụng thu nhập (ECR) là cách tính lãi hàng ngày mà ngân hàng trả cho các khoản tiền gửi của khách hàng. Tỷ lệ tín dụng thu nhập thường tương quan với tỷ giá tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ (T-bill).

ECR là tỷ giá mà các ngân hàng áp dụng để bù đắp phí dịch vụ. Bởi vì người gửi tiền để lại số dư trong các tài khoản không chịu lãi suất, ngân hàng sẽ áp dụng ECR cho những số dư đó và sử dụng nó như một khoản tín dụng cho các dịch vụ. Ví dụ: một thủ quỹ của công ty với số dư thu được 250.000 đô la nhận được ECR 2% sẽ kiếm được 5.000 đô la để bù đắp các dịch vụ. ECR thường được ghi có tự động.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Lãi suất tín dụng thu nhập (ECR) là lãi suất quy định do các ngân hàng tính toán cho khoản tiền mà họ giữ trong các tài khoản không chịu lãi suất.
  • ECR được tính toán hàng ngày và thường gắn với giá trái phiếu chính phủ rủi ro thấp.
  • ECR thường được các ngân hàng sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng đối với các dịch vụ, giảm phí hoặc cung cấp các ưu đãi cho những người gửi tiền mới.

Hiểu lãi suất tín dụng thu nhập

Các ngân hàng có thể sử dụng ECR để giảm phí mà khách hàng phải trả cho các dịch vụ ngân hàng khác. Chúng có thể bao gồm tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, khoản vay kinh doanh, các dịch vụ bổ sung cho người bán (chẳng hạn như xử lý thẻ tín dụng và thu séc, đối chiếu và báo cáo) và các dịch vụ quản lý tiền mặt (ví dụ: bảng lương).

ECR được thanh toán trên các khoản tiền nhàn rỗi, giúp giảm phí dịch vụ ngân hàng. Khách hàng có số tiền gửi và số dư lớn hơn có xu hướng trả phí ngân hàng thấp hơn. ECR được hiển thị trên gần như phần lớn các bản phân tích tài khoản thương mại và bảng sao kê thanh toán của Hoa Kỳ.

Các ngân hàng có thể có toàn quyền quyết định khoản trợ cấp thu nhập. Mặc dù lãi suất tín dụng thu nhập có thể bù đắp phí, nhưng người gửi tiền cần lưu ý rằng họ chỉ được tính phí cho các dịch vụ bạn sử dụng, không kết hợp với các dịch vụ khác.

Lịch sử của Lãi suất Tín dụng Thu nhập

Khái niệm về lãi suất tín dụng thu nhập bắt nguồn từ Quy định Q (Reg Q), quy định này cấm các ngân hàng trả lãi tiền gửi trong tài khoản séc (được thiết lập cho mục đích giao dịch). Theo sau Đạo luật Glass-Steagall năm 1933, nhiều người hy vọng rằng đạo luật này sẽ hạn chế việc cho vay nặng lãi và các hành động săn mồi khác như vậy.

Đạo luật sau đó đã hỗ trợ người tiêu dùng giải phóng tiền từ tài khoản séc và chuyển chúng sang quỹ thị trường tiền tệ. Tuân theo Quy định Q, nhiều ngân hàng đã quyết định cung cấp các khoản tín dụng “đô la mềm” trên các tài khoản không chịu lãi suất này để bù đắp cho các dịch vụ ngân hàng.

Các công cụ tài chính có lợi suất cao hơn ECR bao gồm các quỹ thị trường tiền tệ (một lần nữa) hoặc thậm chí các quỹ trái phiếu tương đối an toàn và thanh khoản.

Thông thường, ECR được áp dụng đối với số dư “đã thu thập”, không phải số dư “sổ cái” hoặc “thả nổi”. Các tài khoản Lockbox và các tài khoản lưu ký khác đã trôi nổi vì cần thời gian để xóa các khoản tiền gửi. Trong khi những mặt hàng này được “thả nổi”, thì tiền không có sẵn. Số dư đã thu là những gì bạn đã xóa và có sẵn để chuyển nhượng hoặc đầu tư.

Cân nhắc đặc biệt

Khi các quỹ thị trường tiền tệ mang lại lợi nhuận gần bằng 0 (ví dụ, trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008), các tài khoản tiền gửi cung cấp ECR, có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với các thủ quỹ của công ty. Tuy nhiên, trong thời điểm tỷ giá tăng, các thủ quỹ này có thể tìm kiếm các công cụ tài chính có lợi suất cao hơn ECR. Chúng có thể bao gồm các quỹ thị trường tiền tệ (một lần nữa) hoặc thậm chí các quỹ trái phiếu tương đối an toàn và thanh khoản.

Nguồn tham khảo: investmentopedia