Home Kiến Thức Kinh Tế Học Earnings Announcement là gì?

Earnings Announcement là gì?

0

Thông báo thu nhập là gì?

Thông báo thu nhập là một tuyên bố công khai chính thức về lợi nhuận của một công ty trong một thời kỳ cụ thể, thường là một quý hoặc một năm. Thông báo thu nhập xảy ra vào một ngày cụ thể trong mùa thu nhập và trước các ước tính thu nhập do các nhà phân tích vốn chủ sở hữu đưa ra. Nếu một công ty đã có lãi trước khi công bố thông tin, giá cổ phiếu của công ty đó thường sẽ tăng lên và tăng nhẹ sau khi thông tin được công bố. Bởi vì thông báo thu nhập có thể có tác động nổi bật trên thị trường, chúng thường được xem xét khi dự đoán mở cửa ngày hôm sau.

Tóm tắt ý chính:

  • Thông báo thu nhập là một tuyên bố công khai chính thức về lợi nhuận của một công ty, thường được phát hành hàng quý.
  • Thu nhập tích lũy có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, giá này sẽ tăng hoặc giảm tùy thuộc vào kết quả hoạt động của công ty.
  • Các nhà phân tích ước tính công ty sẽ hoạt động như thế nào, nhưng những kỳ vọng này có thể nhanh chóng điều chỉnh lên hoặc xuống trong những ngày trước khi công bố.

Hiểu thông báo thu nhập

Dữ liệu trong các thông báo phải chính xác, theo quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Bởi vì công bố thu nhập là tuyên bố chính thức về lợi nhuận của một công ty, những ngày trước khi công bố thường đầy rẫy những đồn đoán giữa các nhà đầu tư.

Các ước tính của các nhà phân tích có thể nổi tiếng là sai lệch và có thể nhanh chóng điều chỉnh lên hoặc xuống trong những ngày trước khi công bố, làm tăng giả tạo giá cổ phiếu và ảnh hưởng đến giao dịch đầu cơ.

Thông báo thu nhập và ước tính của nhà phân tích

Đối với các nhà phân tích đánh giá thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong tương lai của một công ty, ước tính được cho là đầu vào quan trọng nhất. Các nhà phân tích sử dụng các mô hình dự báo, hướng dẫn quản lý và thông tin cơ bản khác về công ty để đưa ra ước tính EPS. Ví dụ: họ có thể sử dụng mô hình chiết khấu dòng tiền hoặc DCF.

Các phân tích của DCF sử dụng các dự báo về dòng tiền tự do trong tương lai và chiết khấu chúng. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng tỷ lệ hàng năm bắt buộc để đưa ra ước tính giá trị hiện tại, do đó, được sử dụng để đánh giá tiềm năng đầu tư. Nếu giá trị đạt được thông qua phân tích DCF cao hơn chi phí đầu tư hiện tại, thì cơ hội có thể là một cơ hội tốt.

Được tính như sau:

DCF = [CF1 / (1 + r) 1] + [CF2 / (1 + r) 2] + … + [CFn / (1 + r) n]

CF = Dòng tiền

r = tỷ lệ chiết khấu (WACC)

Các nhà phân tích cũng có thể dựa vào các yếu tố cơ bản được nêu trong phần thảo luận và phân tích về quản lý (MD&A) của các báo cáo tài chính của công ty. Phần này cung cấp thông tin tổng quan về hoạt động của năm trước hoặc quý trước và cách thức hoạt động tài chính của công ty. Nó chỉ ra những lý do đằng sau một số khía cạnh của sự tăng trưởng hoặc suy giảm trong báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty. MD&A thảo luận về các động lực tăng trưởng, rủi ro và thậm chí cả các vụ kiện tụng đang chờ xử lý. Ban lãnh đạo cũng thường sử dụng phần này để thảo luận về năm sắp tới bằng cách vạch ra các mục tiêu trong tương lai và cách tiếp cận đối với các dự án mới cùng với bất kỳ thay đổi nào trong bộ điều hành và / hoặc nhân viên chủ chốt.

Cuối cùng, các nhà phân tích có thể tính đến các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như xu hướng ngành (ví dụ: sáp nhập lớn, mua lại, phá sản, v.v.), môi trường kinh tế vĩ mô, các cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đang chờ xử lý và khả năng tăng lãi suất.

Nguồn tham khảo: investmentopedia