Dollar-Cost Averaging (DCA) là gì?

Dollar-Cost Averaging (DCA) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Dollar-Cost Averaging (DCA)

Thông tin về Dollar-Cost Averaging (DCA)

Tên gọi tiếng Anh Dollar-Cost Averaging (DCA)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Dollar-Cost Averaging (DCA) là gì?
Trung bình chi phí đô la (DCA)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Dollar-Cost Averaging (DCA) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here