Dividend Reinvestment Plan (DRIP) là gì?

Dividend Reinvestment Plan (DRIP) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Dividend Reinvestment Plan (DRIP)

Thông tin về Dividend Reinvestment Plan (DRIP)

Tên gọi tiếng Anh Dividend Reinvestment Plan (DRIP)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Dividend Reinvestment Plan (DRIP) là gì?
Kế hoạch tái đầu tư cổ tức (DRIP)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Dividend Reinvestment Plan (DRIP) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here