Dividend Recapitalization là gì?

Dividend Recapitalization là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Dividend Recapitalization

Thông tin về Dividend Recapitalization

Tên gọi tiếng Anh Dividend Recapitalization
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Dividend Recapitalization là gì?
  • Hoàn vốn cổ tức là khi một công ty cổ phần tư nhân phát hành khoản nợ mới để huy động tiền trả cổ tức đặc biệt cho các nhà đầu tư đã giúp tài trợ cho việc mua công ty danh mục đầu tư ban đầu.
  • Cổ tức làm giảm rủi ro cho công ty PE bằng cách mang lại lợi nhuận sớm và ngay lập tức cho cổ đông nhưng làm tăng nợ trên bảng cân đối kế toán của công ty danh mục đầu tư.
  • Tái cấp vốn cổ tức thường được thực hiện như một cách giải phóng tiền để công ty PE trả lại cho các nhà đầu tư của mình mà không cần đến IPO, điều này có thể gây rủi ro.
  • Việc tái cấp vốn cổ tức là một việc không thường xuyên xảy ra và khác với việc một công ty tuyên bố chia cổ tức thường xuyên, có được từ thu nhập.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Dividend Recapitalization thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here