Home Kiến Thức Kinh Tế Học Dividend Recapitalization là gì?

Dividend Recapitalization là gì?

0

Tái vốn cổ tức là gì?

Tái cấp vốn cổ tức (còn được gọi là tổng hợp lại cổ tức) xảy ra khi một công ty nhận một khoản nợ mới để trả cổ tức đặc biệt cho các nhà đầu tư tư nhân hoặc cổ đông. Điều này thường liên quan đến một công ty thuộc sở hữu của một công ty đầu tư tư nhân, có thể cho phép tái cấp vốn cổ tức như một giải pháp thay thế cho công ty tuyên bố cổ tức thường xuyên, dựa trên thu nhập.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hoàn vốn cổ tức là khi một công ty cổ phần tư nhân phát hành khoản nợ mới để huy động tiền trả cổ tức đặc biệt cho các nhà đầu tư đã giúp tài trợ cho việc mua công ty danh mục đầu tư ban đầu.
  • Cổ tức làm giảm rủi ro cho công ty PE bằng cách mang lại lợi nhuận sớm và ngay lập tức cho cổ đông nhưng làm tăng nợ trên bảng cân đối kế toán của công ty danh mục đầu tư.
  • Việc tái cấp vốn cổ tức thường được thực hiện như một cách giải phóng tiền để công ty PE trả lại cho các nhà đầu tư của mình mà không cần đến IPO, điều này có thể gây rủi ro.
  • Tái cấp vốn cổ tức là trường hợp không thường xuyên xảy ra và khác với việc công ty tuyên bố cổ tức thường xuyên, có được từ thu nhập.

Hiểu rõ về tái cấp vốn cổ tức

Việc thu hồi cổ tức đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ, chủ yếu là một cách để các công ty cổ phần tư nhân thu lại một phần hoặc toàn bộ số tiền mà họ đã sử dụng để mua cổ phần của mình trong một doanh nghiệp. Thông lệ này thường không được các chủ nợ hoặc cổ đông phổ thông coi là thuận lợi vì nó làm giảm chất lượng tín dụng của công ty trong khi chỉ mang lại lợi ích cho một số ít được chọn.

Trước khi thoát khỏi công ty danh mục đầu tư, một số công ty cổ phần tư nhân và các nhà đầu tư hoạt động lựa chọn gánh thêm khoản nợ trên bảng cân đối kế toán của công ty để thanh toán sớm cho các đối tác hữu hạn và / hoặc người quản lý của họ. Điều này làm giảm rủi ro cho các công ty và cổ đông của họ.

Khoản cổ tức đặc biệt này, ngoài việc không tài trợ cho sự tăng trưởng của công ty có danh mục đầu tư, còn ảnh hưởng nặng hơn đến bảng cân đối kế toán của nó dưới dạng đòn bẩy. Các khoản nợ mới đáng kể có khả năng trở thành lực cản trong các điều kiện thị trường bất lợi, sau khi công ty rút lui.

Tuy nhiên, các công ty có danh mục đầu tư được chọn để tái cấp vốn cổ tức về mặt lịch sử thường hoạt động tốt và có khả năng chịu thêm nợ. Điều này thường là do những phát triển mới, được thúc đẩy bởi các nhà tài trợ vốn cổ phần tư nhân, tạo ra dòng tiền mạnh hơn. Các dòng tiền lành mạnh cho phép các nhà tài trợ vốn cổ phần tư nhân thu được lợi tức một phần ngay lập tức từ khoản đầu tư của họ vì các phương thức thanh khoản khác, chẳng hạn như thị trường công khai và sáp nhập, tốn nhiều thời gian và nỗ lực hơn.

Tái vốn hóa cổ tức đạt mức cao trong thời kỳ bùng nổ mua lại 2006-2007.

Ví dụ về Tái cấp vốn Cổ tức

Vào tháng 12 năm 2017, Dover Corp. thông báo rằng họ sẽ chuyển sang hoạt động kinh doanh dịch vụ mỏ dầu của mình, Wellsite. Wellsite sẽ trở thành một công ty riêng biệt, tập trung vào các thiết bị chuyên dụng – cụ thể là thang máy nhân tạo, giúp ép những giọt cuối cùng từ các giếng dầu sau khi chúng đã được khoan đầy đủ. Là một phần của việc thành lập pháp nhân riêng biệt này, công ty mẹ Dover đã lên kế hoạch tái cấp vốn cổ tức là ~ 700 triệu đô la, để lại Wellsite với khoản nợ dài hạn là 3,4 X EBITDA. Trong khi cổ tức thông thường thuộc về cổ đông ưu tiên và cổ đông phổ thông, trong ví dụ này, cổ tức đã tài trợ cho khoản mua lại trị giá 1 tỷ đô la thay mặt cho Dover, được hỗ trợ bởi nhà đầu tư hoạt động Third Point, LLC.

Nguồn tham khảo: investmentopedia