Disposable Income là gì?

84

Thu nhập khả dụng là gì?

Thu nhập khả dụng, còn được gọi là thu nhập cá nhân khả dụng (DPI), là số tiền mà một cá nhân hoặc hộ gia đình phải chi tiêu hoặc tiết kiệm sau khi thuế thu nhập đã được khấu trừ.

Ở cấp độ vĩ mô, thu nhập cá nhân khả dụng được giám sát chặt chẽ như một trong những chỉ số kinh tế quan trọng được sử dụng để đánh giá tình trạng chung của nền kinh tế.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thu nhập khả dụng là thu nhập ròng. Đó là số tiền còn lại sau thuế.
  • Thu nhập tùy ý là số thu nhập ròng còn lại sau khi tất cả các nhu cầu thiết yếu đã được trang trải.
  • Các nhà kinh tế theo dõi những con số này ở cấp độ vĩ mô để xem người tiêu dùng tiết kiệm, chi tiêu và vay mượn như thế nào.
  • Nơi trú ẩn, thực phẩm và các khoản nợ thường được trả bằng thu nhập khả dụng.
  • Chính phủ sử dụng thu nhập khả dụng khi quyết định thu giữ bao nhiêu tiền trong ngân phiếu lương cho các khoản nợ thuế sau thuế hoặc tiền cấp dưỡng nuôi con.
1:47

Thu nhập khả dụng

Hiểu thu nhập khả dụng

Một số biện pháp thống kê và chỉ tiêu kinh tế dựa trên thu nhập khả dụng. Ví dụ, các nhà kinh tế học sử dụng thu nhập khả dụng làm điểm khởi đầu để tính toán các số liệu như thu nhập tùy ý, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân, xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) và xu hướng tiết kiệm cận biên (MPS).

Dưới đây là những gì các chỉ số này chỉ ra:

Thu nhập tùy ý

Thu nhập tùy ý là thu nhập khả dụng trừ đi tất cả các khoản thanh toán cho những nhu cầu thiết yếu, bao gồm cả tiền thế chấp hoặc tiền thuê nhà, bảo hiểm y tế, thực phẩm và phương tiện đi lại. Phần thu nhập khả dụng này có thể được chi tiêu tùy ý. Thu nhập tùy ý là thu nhập đầu tiên giảm sau khi mất việc làm hoặc giảm lương. Các doanh nghiệp bán hàng hóa tùy ý, như đồ trang sức hoặc gói kỳ nghỉ có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều nhất trong thời kỳ suy thoái. Doanh số bán hàng của họ được các nhà kinh tế theo dõi chặt chẽ để tìm các dấu hiệu của cả suy thoái và phục hồi.

Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân

Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân là tỷ lệ phần trăm thu nhập khả dụng được chuyển vào khoản tiết kiệm cho việc nghỉ hưu hoặc các mục tiêu khác. Trong vài tháng trong năm 2005 và 2006, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân trung bình giảm xuống mức âm lần đầu tiên kể từ năm 1933. Điều này có nghĩa là người Mỹ đã chi tiêu tất cả thu nhập khả dụng của họ hàng tháng và vẫn phải sử dụng tiền tiết kiệm hoặc nợ để bù đắp chênh lệch. .

Xu hướng biên

Xu hướng tiêu dùng cận biên là tỷ lệ phần trăm của mỗi đô la bổ sung của thu nhập khả dụng được chi tiêu ngay lập tức, trong khi xu hướng tiết kiệm cận biên là tỷ lệ phần trăm tiết kiệm được.

Cân nhắc đặc biệt

Chính phủ liên bang sử dụng một phương pháp hơi khác để tính thu nhập khả dụng cho các mục đích trả lương. Đây là việc thu giữ một phần tiền lương của người làm công ăn lương trước khi được trả vào mỗi ngày lương cho đến khi hoàn trả số tiền đến hạn trả lại tiền thuế hoặc tiền cấp dưỡng con quá hạn.

Vì mục đích này, chính phủ sử dụng thu nhập khả dụng làm điểm khởi đầu để xác định số tiền thu được của mỗi khoản lương. Số tiền bị cắt giảm không được vượt quá 25% thu nhập khả dụng của một người hoặc số tiền mà thu nhập hàng tuần của một người vượt quá 30 lần mức lương tối thiểu liên bang, tùy theo mức nào thấp hơn. Số tiền trả cho kế hoạch hưu trí tổng thu nhập cũng được khấu trừ vào thu nhập khả dụng trong tính toán này.

Làm thế nào để bạn tính toán thu nhập khả dụng?

Để tính thu nhập khả dụng, trước tiên bạn cần biết tổng thu nhập của mình là bao nhiêu. Đối với một cá nhân, tổng thu nhập là tổng tiền lương của bạn, là số tiền bạn kiếm được trước khi trừ thuế và các khoản khác. Từ tổng thu nhập của bạn, hãy trừ đi các khoản thuế thu nhập mà bạn nợ. Số tiền còn lại thể hiện thu nhập khả dụng của bạn.

Thu nhập khả dụng trung bình ở Mỹ là gì?

Tính đến năm 2020, thu nhập khả dụng trên đầu người ở Hoa Kỳ là 52.800 đô la. Tuy nhiên, khoảng cách giữa người giàu nhất và người nghèo nhất ở Mỹ là đáng kể. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) báo cáo rằng 20% dân số hàng đầu của Hoa Kỳ kiếm được nhiều gấp gần 9 lần so với 20% dân số dưới cùng.

Tỷ lệ thu nhập khả dụng tiết kiệm được gọi là gì?

Tỷ lệ thu nhập khả dụng tiết kiệm được gọi là xu hướng tiết kiệm trung bình (APS). Thuật ngữ kinh tế vĩ mô này còn được gọi là tỷ lệ tiết kiệm và đề cập đến tỷ lệ thu nhập của một người dân được tiết kiệm thay vì chi cho dịch vụ hoặc hàng hóa. Để tính tỷ lệ APS, hãy chia tổng số tiền tiết kiệm được cho thu nhập khả dụng (sau thuế).

Nguồn tham khảo: investmentopedia