Dispersion là gì?

Dispersion là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Dispersion

Thông tin về Dispersion

Tên gọi tiếng Anh Dispersion
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Dispersion là gì?
  • Phân tán đề cập đến phạm vi kết quả tiềm năng của các khoản đầu tư dựa trên sự biến động hoặc lợi nhuận trong quá khứ.
  • Sự phân tán có thể được đo lường bằng cách sử dụng alpha và beta, đo lường lợi tức được điều chỉnh theo rủi ro và lợi nhuận tương ứng với chỉ số chuẩn.
  • Nói chung, mức độ phân tán càng cao thì khoản đầu tư càng rủi ro và ngược lại.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Dispersion thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here