Discrete Distribution là gì?

Discrete Distribution là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Discrete Distribution

Thông tin về Discrete Distribution

Tên gọi tiếng Anh Discrete Distribution
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Discrete Distribution là gì?
Phân phối rời rạc

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Discrete Distribution thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here