Discounted Payback Periods là gì?

Discounted Payback Periods là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Discounted Payback Periods

Thông tin về Discounted Payback Periods

Tên gọi tiếng Anh Discounted Payback Periods
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Discounted Payback Periods là gì?
Thời gian hoàn vốn được chiết khấu

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Discounted Payback Periods thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here