Discount Yield là gì?

Discount Yield là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Discount Yield

Thông tin về Discount Yield

Tên gọi tiếng Anh Discount Yield
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Discount Yield là gì?
  • Lợi suất chiết khấu tính toán lợi tức kỳ vọng của một trái phiếu được mua với giá chiết khấu và được giữ cho đến khi đáo hạn.
  • Lợi tức chiết khấu được tính theo tháng 30 ngày và năm 360 ngày được chuẩn hóa.
  • Cách tính này thường được sử dụng để đánh giá tín phiếu Kho bạc và trái phiếu không kỳ phiếu.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Discount Yield thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here