Discount Rate là gì?

Discount Rate là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Discount Rate

Thông tin về Discount Rate

Tên gọi tiếng Anh Discount Rate
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Discount Rate là gì?
Tỷ lệ chiết khấu

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Discount Rate thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here