Home Kiến Thức Kinh Tế Học Discount Broker là gì?

Discount Broker là gì?

0

Nhà môi giới chiết khấu là gì?

Nhà môi giới chiết khấu là một nhà môi giới chứng khoán thực hiện các lệnh mua và bán với tỷ lệ hoa hồng giảm so với một nhà môi giới dịch vụ đầy đủ. Tuy nhiên, một nhà môi giới chiết khấu không cung cấp lời khuyên đầu tư hoặc thực hiện phân tích thay mặt khách hàng, không giống như một nhà môi giới dịch vụ đầy đủ. Trước khi có sự xuất hiện của công nghệ truyền thông tốt hơn, chỉ những cá nhân có thu nhập cao hơn nhiều so với mức trung bình hàng năm mới có thể đủ khả năng làm môi giới và tiếp cận thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, Internet đã mang đến sự bùng nổ của các công ty môi giới giảm giá trực tuyến cho phép các cá nhân có vốn nhỏ hơn giao dịch với mức phí thấp hơn và ít vốn hơn. Về thị trường chứng khoán, hầu hết các công ty môi giới chiết khấu đều hoạt động thông qua các nền tảng trực tuyến. Do đó, một nhà môi giới chiết khấu gần như đồng nghĩa với các nhà môi giới trực tuyến.

Tóm tắt ý chính:

  • Nhà môi giới chiết khấu là một nhà môi giới chứng khoán thực hiện các lệnh mua và bán với ít hoặc không có hoa hồng.
  • Các nhà môi giới chiết khấu không cung cấp lời khuyên hoặc hướng dẫn đầu tư được cung cấp bởi một nhà môi giới đầy đủ dịch vụ.
  • Các nhà môi giới chiết khấu trực tuyến tạo nên một phần lớn của ngành công nghiệp fintech.
1:37

Nhà môi giới chiết khấu

Tìm hiểu công ty môi giới chiết khấu

Các nhà môi giới chiết khấu thực hiện các lệnh với chi phí thấp hơn, nhưng họ thường chỉ thực hiện các lệnh cho khách hàng của mình. Các nhà môi giới này không cung cấp các dịch vụ tư vấn, tư vấn, nghiên cứu, lập kế hoạch thuế và kế hoạch bất động sản cá nhân cho khách hàng. Việc thiếu các dịch vụ này và bởi vì họ không chi tiền để chốt giao dịch với các cá nhân có giá trị ròng cao, có nghĩa là các nhà môi giới chiết khấu có thể đưa ra mức phí thấp hơn. Ngoài ra, hầu hết các công ty môi giới chiết khấu đều vận hành doanh nghiệp của họ trực tuyến khi chi phí đầu vào thấp. Trên thực tế, rất thấp, bắt đầu từ năm 2019, nhiều công ty môi giới chiết khấu thậm chí còn đi xa đến mức loại bỏ hoàn toàn tiền hoa hồng cho một số loại chứng khoán nhất định.

Trong ngành chứng khoán, công ty môi giới chiết khấu cung cấp cho khách hàng tài khoản riêng của họ để nhập lệnh thực hiện. Những nhà đầu tư này thường không tương tác với một nhà môi giới trực tiếp. Nếu họ làm vậy, thông tin liên lạc là tối thiểu và chỉ tham gia vào các hoạt động thương mại. Các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà môi giới chiết khấu nhằm vào các nhà đầu tư và thương nhân tự định hướng và các nền tảng giao dịch điện tử được xây dựng theo cách có lợi cho các nhà giao dịch tích cực với các dịch vụ theo dõi vị trí và biểu đồ.

Lựa chọn giữa dịch vụ trọn gói và môi giới chiết khấu

Việc nhà đầu tư chọn nhà môi giới chiết khấu hay nhà môi giới dịch vụ đầy đủ phụ thuộc vào kiến thức đầu tư, kinh nghiệm thị trường, mục tiêu tài chính và tình trạng tài chính hiện tại của họ. Vì hoa hồng thường lấy đi một phần lớn lợi nhuận từ đầu tư và giao dịch, nên một số cá nhân chọn mua các sản phẩm do các nhà môi giới chiết khấu cung cấp.

Các nhà môi giới dịch vụ trọn gói là một lựa chọn tốt hơn cho các nhà đầu tư cần tư vấn đầu tư chuyên nghiệp hoặc yêu cầu hỗ trợ để luôn lên kế hoạch tài chính ngoài việc đầu tư. Các nhà môi giới chiết khấu đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư và thương nhân, những người tích cực mua và bán chứng khoán thường xuyên. Các nhà đầu tư thường xuyên giao dịch được hưởng lợi từ khoản phí môi giới chiết khấu hoa hồng thấp hơn. Các nhà đầu tư không cần lời khuyên, có danh mục đầu tư nhỏ hoặc chỉ muốn giao dịch của họ được thực hiện cũng thường tốt hơn khi sử dụng các nhà môi giới chiết khấu.

Công ty môi giới chiết khấu trong các ngành khác

Các nhà môi giới chiết khấu cũng có thể được tìm thấy trong lĩnh vực bất động sản và các dịch vụ tài chính khác. Các nhà môi giới chiết khấu trong ngành bất động sản giúp các cá nhân mua và bán tài sản. Những nhà môi giới chiết khấu này cũng có quyền truy cập vào danh sách nhà giống như các đại lý bất động sản đầy đủ dịch vụ và giúp khách hàng truy cập trực tiếp vào danh sách đó với một khoản phí, nhưng họ không đưa khách hàng qua giao dịch mua như một nhà môi giới truyền thống.

Các nhà môi giới chiết khấu cũng có thể bán các sản phẩm bảo hiểm — mặc dù, một lần nữa, họ không cung cấp lời khuyên tài chính chuyên nghiệp. Nói chung, nếu bạn biết chính xác những gì bạn cần và muốn, bạn có thể tìm thấy một nhà môi giới chiết khấu sẽ làm như bạn hướng dẫn với số tiền ít hơn một nhà môi giới định hướng tư vấn sẽ tính phí.

Nguồn tham khảo: investmentopedia