Home Kiến Thức Kinh Tế Học Disbursement là gì?

Disbursement là gì?

0

Giải ngân là gì?

Giải ngân nghĩa là trả hết tiền. Thuật ngữ giải ngân có thể được sử dụng để mô tả khoản tiền được trả vào ngân sách hoạt động của doanh nghiệp, việc chuyển một khoản vay cho người đi vay hoặc trả cổ tức cho các cổ đông. Tiền được trả bởi một bên trung gian, chẳng hạn như khoản thanh toán của luật sư cho bên thứ ba thay mặt cho khách hàng, cũng có thể được gọi là tiền giải ngân.

Đối với một doanh nghiệp, giải ngân là một phần của dòng tiền. Đó là một bản ghi về chi phí hàng ngày. Nếu dòng tiền âm, nghĩa là số tiền giải ngân cao hơn doanh thu, thì đó có thể là một cảnh báo sớm về khả năng mất khả năng thanh toán.

Giải ngân là việc chuyển tiền thực tế từ tài khoản ngân hàng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Giải ngân là việc chuyển tiền thực tế từ tài khoản ngân hàng của một bên sang tài khoản ngân hàng của một bên khác.
  • Trong kế toán kinh doanh, giải ngân là một khoản thanh toán bằng tiền mặt trong một khoảng thời gian cụ thể và được ghi vào sổ cái của doanh nghiệp.
  • Hồ sơ giải ngân này cho thấy doanh nghiệp sử dụng tiền mặt như thế nào theo thời gian.
  • Việc trả cổ tức cho cổ đông thường là giải ngân có thời hạn.
  • Tiền vay của sinh viên được trả thay mặt cho sinh viên vào tài khoản của trường được coi là khoản giải ngân.

Cách giải ngân hoạt động

Trong sổ sách kế toán, khoản giải ngân là khoản thanh toán được công ty thực hiện bằng tiền hoặc các khoản tương đương tiền trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như một quý hoặc một năm. Người ghi sổ kế toán ghi lại từng giao dịch và gửi nó vào một hoặc nhiều sổ cái, chẳng hạn như sổ nhật ký thanh toán tiền mặt và sổ cái.

Mục nhập để giải ngân bao gồm ngày, tên người nhận thanh toán, số tiền được ghi nợ hoặc ghi có, phương thức thanh toán và mục đích của khoản thanh toán. Số dư tiền mặt tổng thể của doanh nghiệp sau đó được điều chỉnh để giải ngân.

Các khoản giải ngân là một bản ghi về dòng tiền chảy ra khỏi doanh nghiệp và có thể khác với lãi hoặc lỗ thực tế. Ví dụ, một công ty sử dụng phương pháp dồn tích của kế toán báo cáo chi phí khi chúng xảy ra, không nhất thiết khi chúng được thanh toán, và báo cáo thu nhập khi thu được chứ không phải khi nhận.

Loại mục được liệt kê trong sổ cái phụ thuộc vào doanh nghiệp. Một nhà bán lẻ có các khoản thanh toán cho hàng tồn kho, các khoản phải trả và tiền lương. Một nhà sản xuất có các giao dịch về nguyên vật liệu và chi phí sản xuất.

Người quản lý sử dụng sổ cái để xác định số tiền mặt đã được giải ngân và theo dõi số tiền đó. Ví dụ, ban giám đốc có thể xem lượng tiền mặt đang được sử dụng cho hàng tồn kho so với các chi phí khác. Vì sổ cái ghi lại số séc đã phát hành nên người quản lý cũng có thể xem liệu séc nào bị thiếu hoặc bị ghi sai.

Giải ngân là một dòng tiền mặt. Nó có thể là bất kỳ hình thức thanh toán nào.

Các hình thức giải ngân

Có những cách sử dụng khác khó hiểu hơn của từ giải ngân, bao gồm giải ngân có kiểm soát và giải ngân chậm trễ (còn được gọi là giải ngân từ xa).

Giải ngân có Kiểm soát

Giải ngân có kiểm soát là một loại dịch vụ quản lý dòng tiền mà các ngân hàng cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp của họ. Nó cho phép họ xem xét và lên lịch lại các khoản giải ngân hàng ngày. Điều đó mang lại cho họ cơ hội tối đa hóa tiền lãi mà họ kiếm được từ tiền mặt trong tài khoản của họ bằng cách trì hoãn thời gian chính xác mà một khoản tiền được ghi nợ từ tài khoản.

Giải ngân bị trì hoãn

Giải ngân chậm trễ, còn được gọi là giải ngân từ xa, đang cố tình kéo dài quá trình thanh toán bằng cách thanh toán bằng séc được ký phát tại một ngân hàng ở vùng sâu vùng xa. Trong những ngày ngân hàng chỉ có thể xử lý thanh toán khi nhận được séc giấy gốc, điều này có thể trì hoãn việc ghi nợ vào tài khoản của người thanh toán lên đến năm ngày làm việc.

Việc chấp nhận rộng rãi bản sao điện tử của séc thay cho séc giấy gốc đã khiến chiến thuật này khó có hiệu quả.

Giải ngân so với Rút vốn

Rút tiền từ tài khoản hưu trí được gọi là giải ngân. Khi tiền được giải ngân, số tiền này được ghi nhận trên tài khoản dưới dạng giảm số dư.

Như đã nói ở trên, giải ngân là một khoản thanh toán. Tuy nhiên, việc rút vốn là hệ quả của một loại giải ngân cụ thể.

Nếu bạn rút tiền ra khỏi tài khoản hưu trí, bạn sẽ nhận được tiền giải ngân. Khoản giải ngân đó thể hiện số dư trong tài khoản của bạn giảm xuống.

Giả sử bạn là người về hưu và bạn rút 10% trong số 100.000 đô la trong tài khoản IRA truyền thống. 10.000 đô la bạn nhận được là khoản giải ngân từ IRA của bạn. Nó cũng đại diện cho việc rút ra 10.000 đô la, hoặc 10%, từ tài khoản của bạn, hiện có số dư là 90.000 đô la.

Nói chung, giảm là một thước đo sự suy giảm so với mức đỉnh lịch sử. Việc giảm 10% quy mô của một lực lượng quân sự có thể được coi là sự giảm bớt 10% lực lượng. Một công ty khai thác 3% trữ lượng dầu đã được chứng minh của mình sẽ ghi nhận nguồn cung giảm 3%.

Ví dụ về Khoản giải ngân

Trong khi theo đuổi một vụ kiện pháp lý, một luật sư phải lưu hồ sơ về các khoản giải ngân được thực hiện thay mặt cho khách hàng. Điều này có thể bao gồm các khoản thanh toán cho các bên thứ ba khác nhau cho các chi phí phát sinh trong vụ việc, bao gồm phí tòa án, dịch vụ điều tra viên tư nhân, dịch vụ chuyển phát nhanh và báo cáo của chuyên gia.

Việc ghi chép các chi phí này một cách hợp lý là rất quan trọng trong một trường hợp pháp lý để xác định chính xác thiệt hại của khách hàng và tạo ra sự hiểu biết về những thiệt hại được yêu cầu. Luật sư phải thông báo cho khách hàng và công ty bảo hiểm trước khi phát sinh chi phí giải ngân cao, và khách hàng phải bồi hoàn cho luật sư.

Giải ngân khoản vay dành cho sinh viên

Giải ngân khoản vay dành cho sinh viên là việc thanh toán số tiền vay thay mặt cho người đi vay, là sinh viên. Trường học và nhân viên phục vụ khoản vay thông báo cho sinh viên về việc nhận được khoản giải ngân dự kiến bằng văn bản, bao gồm số tiền khoản vay và ngày có hiệu lực của khoản vay.

Các khoản vay sinh viên tư nhân và liên bang thường được giải ngân hai lần trở lên trong năm học. Sinh viên nhận được một khoản tín dụng để thanh toán học phí và lệ phí và sẽ nhận được bất kỳ số dư còn lại nào bằng séc hoặc tiền gửi trực tiếp.

Giải ngân Tích cực và Tiêu cực

Việc giải ngân khoản vay có thể tích cực hoặc tiêu cực. Giải ngân dương dẫn đến ghi có vào tài khoản, trong khi giải ngân âm dẫn đến ghi nợ tài khoản. Việc giải ngân âm có thể xảy ra nếu các quỹ hỗ trợ tài chính được thanh toán quá mức và sau đó bị rút khỏi tài khoản của học sinh.

Câu hỏi thường gặp về giải ngân

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về giải ngân.

Giải ngân khoản vay là gì?

Khoản vay được giải ngân khi số tiền đã thỏa thuận thực sự được trả vào tài khoản của người đi vay và có sẵn để sử dụng. Tiền mặt đã được ghi nợ từ tài khoản của người cho vay và được ghi có vào tài khoản của người đi vay.

Khoản giải ngân có phải là khoản tiền hoàn lại không?

Theo thuật ngữ của Văn phòng Viện trợ Sinh viên Liên bang của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, giải ngân là khoản thanh toán thực tế của các khoản tiền vào một tài khoản sẽ hỗ trợ việc học tập của sinh viên trong học kỳ sắp tới. Nếu số tiền vay vượt quá chi phí học phí và lệ phí thực tế, học sinh sẽ được hoàn trả trực tiếp số tiền thừa.

Sự khác biệt giữa Khoản giải ngân và Khoản thanh toán là gì?

Giải ngân là một khoản thanh toán. Từ giải ngân ngụ ý một khoản thanh toán đã được hoàn tất. Có nghĩa là, nó đã được ghi nhận một cách hợp lý như một khoản ghi nợ cho phía người trả tiền và một khoản ghi có cho phía người nhận tiền.

Phí giải ngân là gì?

Phí giải ngân thường là phí của nhà cung cấp để trang trải các khoản thanh toán do nhà cung cấp thực hiện trong quá trình làm việc thay mặt cho khách hàng. Ví dụ: FedEx có thể thay mặt khách hàng thanh toán các khoản thuế và phí cho một lô hàng, sau đó thêm phí giải ngân vào hóa đơn của mình cho khách hàng để trang trải các khoản thanh toán.

Điểm mấu chốt

Giải ngân là một khoản thanh toán đã được hoàn thành và được ghi nhận như vậy. Có nghĩa là, nó đã được ghi nợ từ tài khoản của người trả tiền và được ghi có vào tài khoản của người nhận tiền.

Trong kinh doanh, việc ghi chép thường xuyên tất cả các khoản giải ngân tiền mặt là một phương pháp quan trọng để theo dõi các khoản chi tiêu của doanh nghiệp.

Trong thế giới rộng lớn hơn, từ giải ngân được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ tín dụng cho khoản tiền vay của sinh viên đến việc hoàn tất khoản rút tiền từ tài khoản hưu trí.

Nguồn tham khảo: investmentopedia