Home Kiến Thức Kinh Tế Học Direct Market Access (DMA) là gì?

Direct Market Access (DMA) là gì?

0

Tiếp cận Thị trường Trực tiếp (DMA) là gì?

Tiếp cận thị trường trực tiếp (DMA) đề cập đến quyền truy cập vào các cơ sở điện tử và sổ đặt hàng của các sàn giao dịch thị trường tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch chứng khoán hàng ngày. Tiếp cận thị trường trực tiếp đòi hỏi một cơ sở hạ tầng công nghệ phức tạp và thường thuộc sở hữu của các công ty bên bán. Thay vì dựa vào các công ty tạo lập thị trường và đại lý môi giới để thực hiện các giao dịch, một số công ty bên mua sử dụng cách tiếp cận thị trường trực tiếp để tự thực hiện các giao dịch.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tiếp cận thị trường trực tiếp mô tả việc truy cập trực tiếp vào các cơ sở điện tử và sổ lệnh của các sàn giao dịch trên thị trường tài chính để thực hiện các giao dịch.
  • Các nhà đầu tư cá nhân thường không có khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp mà thường dựa vào một công ty môi giới trung gian để thực hiện giao dịch.
  • Các ngân hàng đầu tư và các công ty bên bán khác sử dụng công nghệ giao dịch điện tử phức tạp cho phép họ tiếp cận thị trường trực tiếp với các sàn giao dịch.
  • Các công ty bên bán có thể cung cấp khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp trên cơ sở được tài trợ cho các thực thể bên mua, chẳng hạn như quỹ đầu cơ, quỹ hưu trí và quỹ tương hỗ.

Hiểu về Tiếp cận Thị trường Trực tiếp (DMA)

Tiếp cận thị trường trực tiếp là sự kết nối trực tiếp đến các sàn giao dịch trên thị trường tài chính, giúp cho việc hoàn thành một giao dịch trên thị trường tài chính là cuối cùng. Sở giao dịch là các thị trường có tổ chức, nơi giao dịch cổ phiếu, hàng hóa, công cụ phái sinh và các công cụ tài chính khác. Một số sàn giao dịch nổi tiếng nhất là Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Nasdaq và Sở giao dịch chứng khoán London (LSE).

Các nhà đầu tư cá nhân thường không có quyền tiếp cận thị trường trực tiếp với các sàn giao dịch. Trong khi việc thực hiện giao dịch thường được thực hiện ngay lập tức, giao dịch được thực hiện bởi một công ty môi giới trung gian. Mặc dù các công ty môi giới có thể làm việc trên cơ sở báo giá dựa trên thị trường, nhưng nó đã trở nên phổ biến hơn kể từ những năm 1990 đối với các nền tảng môi giới sử dụng quyền tiếp cận thị trường trực tiếp để hoàn thành giao dịch. Với khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp, giao dịch được thực hiện ở giai đoạn giao dịch thị trường cuối cùng bởi công ty môi giới. Lệnh được chấp nhận bởi sàn giao dịch mà chứng khoán giao dịch và giao dịch được ghi lại trên sổ lệnh của sàn giao dịch.

Các công ty môi giới trung gian được biết là có khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp để hoàn thành các lệnh giao dịch. Trong thị trường rộng lớn, các đơn vị khác nhau có thể sở hữu và vận hành các nền tảng tiếp cận thị trường trực tiếp. Các nhà môi giới và các công ty tạo lập thị trường có khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp. Các ngân hàng đầu tư bên bán cũng được biết đến là có khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp. Các ngân hàng đầu tư bên bán có các nhóm giao dịch thực hiện các giao dịch với khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp.

Công nghệ Tiếp cận Thị trường Trực tiếp

Trên thị trường tài chính, các công ty bên bán cung cấp công nghệ và nền tảng giao dịch tiếp cận thị trường trực tiếp cho các công ty bên mua muốn kiểm soát các hoạt động giao dịch tiếp cận thị trường trực tiếp cho danh mục đầu tư của họ. Ví dụ về các pháp nhân bên mua bao gồm quỹ đầu cơ, quỹ hưu trí, quỹ tương hỗ, công ty bảo hiểm nhân thọ và quỹ cổ phần tư nhân. Hình thức kiểm soát các hoạt động giao dịch này được coi là quyền truy cập được tài trợ.

Công nghệ và cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển một nền tảng giao dịch tiếp cận thị trường trực tiếp có thể tốn kém để xây dựng và duy trì. Các công ty cung cấp quyền tiếp cận thị trường trực tiếp đôi khi kết hợp dịch vụ này với quyền truy cập vào các chiến lược giao dịch nâng cao như giao dịch theo thuật toán. Do đó, có các thỏa thuận giữa chủ sở hữu nền tảng tiếp cận thị trường trực tiếp và các công ty được tài trợ phác thảo các dịch vụ được cung cấp và các quy định của thỏa thuận.

Lợi ích của việc tiếp cận thị trường trực tiếp

Với khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp, nhà giao dịch có toàn bộ tính minh bạch về sổ lệnh của một sàn giao dịch và tất cả các lệnh giao dịch của nó. Các nền tảng tiếp cận thị trường trực tiếp có thể được tích hợp với các chiến lược giao dịch theo thuật toán phức tạp có thể hợp lý hóa quy trình giao dịch để đạt hiệu quả cao hơn và tiết kiệm chi phí. Tiếp cận thị trường trực tiếp cho phép các công ty bên mua thường thực hiện các giao dịch với chi phí thấp hơn. Việc thực hiện lệnh diễn ra cực kỳ nhanh chóng, vì vậy các nhà giao dịch có khả năng tận dụng các cơ hội giao dịch rất ngắn hạn tốt hơn.

Cân nhắc đặc biệt

Các cơ quan quản lý thị trường như Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) giám sát tất cả các hoạt động giao dịch của thị trường và đã nêu lên một số lo ngại về các thỏa thuận tiếp cận chia sẻ hoặc được tài trợ do các công ty bên bán cung cấp. Nếu công ty bên mua không có khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp, thì công ty đó phải hợp tác với công ty bên bán, công ty môi giới hoặc ngân hàng có khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp để xác định giá giao dịch và thực hiện giao dịch cuối cùng.

Mối quan tâm của FINRA bắt nguồn từ khả năng gián đoạn thị trường có thể xảy ra nếu việc tiếp cận thị trường trực tiếp được quản lý kém dẫn đến lỗi giao dịch do máy tính hoặc con người gây ra. Thiệt hại từ những lỗi giao dịch này có thể được cộng thêm bởi tự động hóa giao dịch tốc độ cao và giao dịch khối lượng lớn. Để giải quyết những rủi ro giao dịch này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) yêu cầu các công ty cung cấp quyền tiếp cận thị trường trực tiếp duy trì hệ thống kiểm soát quản lý rủi ro đối với các hành động giao dịch được phép thông qua quyền truy cập được tài trợ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia