Home Kiến Thức Kinh Tế Học Direct Deposit là gì?

Direct Deposit là gì?

0

Gửi tiền trực tiếp là gì?

Thuật ngữ tiền gửi trực tiếp đề cập đến việc gửi tiền bằng phương thức điện tử vào tài khoản ngân hàng thay vì thông qua séc giấy. Gửi tiền trực tiếp yêu cầu sử dụng một mạng điện tử cho phép việc gửi tiền diễn ra giữa các ngân hàng. Mạng này được gọi là nhà thanh toán tự động (ACH). Bởi vì tiền được chuyển bằng điện tử, tài khoản của người nhận sẽ được ghi có tự động, vì vậy không cần phải đợi chuyển tiền. Các cách sử dụng phổ biến để gửi tiền trực tiếp bao gồm ngân phiếu lương, tiền hoàn thuế và các lợi ích khác.

Cách thức hoạt động của tiền gửi trực tiếp

Gửi tiền trực tiếp là một cách an toàn và thuận tiện để nhận thanh toán. Tiền được gửi trực tiếp vào tài khoản của người nhận thông qua mạng điện tử. Để tiền được chuyển từ người thanh toán, người nhận phải cung cấp tên ngân hàng, số tài khoản của họ và số định tuyến của ngân hàng cho người hoặc doanh nghiệp gửi tiền. Ngoài ra, họ có thể cung cấp séc vô hiệu có cùng thông tin được in trên đó.

Có thể mất một vài ngày để thiết lập khoản tiền gửi trực tiếp. Khi người gửi tiền có thông tin, họ sẽ nhập thông tin đó vào hệ thống ngân hàng của họ. Tiền được chuyển bằng điện tử và được gửi vào tài khoản của người nhận vào lúc nửa đêm của ngày thanh toán. Vì các khoản tiền tự động xóa thông qua ACH, chúng có sẵn ngay lập tức, vì vậy ngân hàng không cần phải giữ lại chúng.

Phương pháp này thường được sử dụng để chuyển tiền lương của nhân viên, tiền hoàn thuế, tiền hoàn lại đầu tư, khoản thanh toán từ tài khoản hưu trí và các phúc lợi của chính phủ như An sinh xã hội. Thanh toán hóa đơn cũng được thực hiện bằng cách gửi trực tiếp từ con nợ cho chủ nợ. Ví dụ, người nộp thuế có tùy chọn nhận tiền hoàn lại của họ dưới hình thức séc cá nhân hoặc thông qua một khoản tiền gửi trực tiếp. Hầu hết các khoản hoàn trả được phát hành trong vòng vài tuần kể từ ngày người nộp thuế nộp thuế thu nhập hàng năm lần đầu. Việc gửi tiền trực tiếp cho phép chính phủ hoàn trả ngay lập tức cho người dân. Điều tương tự cũng áp dụng cho các phúc lợi của chính phủ như An sinh xã hội.

Trong khi hầu hết các khoản tiền gửi trực tiếp được thực hiện bằng tài khoản ngân hàng và nhà thanh toán bù trừ tự động, các khoản thanh toán này cũng có thể được thực hiện bằng ngân hàng trực tuyến và chuyển khoản qua điện thoại thông minh. Ví dụ: nếu ai đó muốn gửi tiền trực tiếp cho một thành viên trong gia đình, tất cả những gì họ cần là email và / hoặc số điện thoại di động của người đó. Người nhận cung cấp cho công ty chuyển tiền thông tin ngân hàng của họ. Sau khi tiền được gửi đi, nó sẽ gửi tiền vào tài khoản của người nhận tiền. Giống như các trường hợp gửi tiền trực tiếp khác, tiền có sẵn để sử dụng ngay lập tức.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Gửi tiền trực tiếp là việc gửi tiền theo phương thức điện tử vào tài khoản ngân hàng chứ không phải thông qua séc giấy.
  • Nó yêu cầu sử dụng một mạng điện tử cho phép các khoản tiền gửi diễn ra giữa các ngân hàng được gọi là nhà thanh toán tự động.
  • Người được thanh toán phải cung cấp cho người thanh toán thông tin ngân hàng của họ hoặc séc vô hiệu để nhận thanh toán tiền gửi trực tiếp.
  • Lương, hoàn thuế, hoàn lại đầu tư và phúc lợi của chính phủ thường được thanh toán thông qua hình thức gửi tiền trực tiếp.

Cân nhắc đặc biệt

Gửi tiền trực tiếp là một cách phổ biến và thuận tiện để mọi người gửi và nhận thanh toán. Đối với người trả tiền, nó cắt giảm bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc viết séc, bưu phí và quản lý. Đối với người nhận hoặc người nhận, nó giúp loại bỏ nguy cơ mất séc thực tế cùng với việc phải trực tiếp đến ngân hàng để gửi tiền. Như đã đề cập ở trên, người nhận tiền gửi trực tiếp không phải trải qua khoảng thời gian chờ thanh toán bù trừ séc — tiền lương được trả qua séc thường có thể mất một tuần hoặc hơn để thanh toán trong tài khoản của họ.

Không phải ai cũng có tài khoản ngân hàng. Nếu người thanh toán được yêu cầu cung cấp hình thức thanh toán điện tử như gửi tiền trực tiếp, họ có thể cung cấp tiền theo cách khác, chẳng hạn như thẻ ghi nợ trả trước. Điều này thường xảy ra trong trường hợp chính phủ gửi thẻ để mang lại lợi ích cho những người nhận không gửi ngân hàng với các tổ chức tài chính truyền thống.

Người thanh toán được yêu cầu thực hiện thanh toán điện tử có thể cung cấp cho người nhận thẻ ghi nợ trả trước.

Nhược điểm của Gửi tiền Trực tiếp

Gửi tiền trực tiếp và các hình thức ngân hàng điện tử khác mang lại hiệu quả cao hơn, cùng với nguy cơ bị tấn công bảo mật trực tuyến cao hơn. Sự gia tăng của một số biện pháp an ninh mạng để giúp bảo vệ các hình thức ngân hàng, chẳng hạn như tiền gửi trực tiếp, đã trở nên rất quan trọng. Các hình thức tấn công an ninh mạng vào thông tin tài chính nhạy cảm bao gồm:

  • Các cuộc tấn công cửa hậu trong đó kẻ trộm khai thác các phương pháp thay thế để truy cập cơ sở dữ liệu không yêu cầu xác thực truyền thống
  • Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, ngăn người dùng hợp pháp thường xuyên truy cập vào hệ thống bằng cách nhập sai mật khẩu đủ số lần khiến tài khoản bị khóa
  • Các cuộc tấn công truy cập trực tiếp bao gồm cả lỗi và vi rút, chúng có quyền truy cập vào hệ thống và sao chép thông tin của nó

Các biện pháp để tăng cường bảo mật có thể bao gồm sử dụng trình bảo vệ mật khẩu và / hoặc chọn mật khẩu phức tạp hơn, với sự kết hợp của các chữ cái, số, viết hoa và các dấu hiệu đặc biệt, để mã hóa dữ liệu tài chính cá nhân.

Nguồn tham khảo: investmentopedia