Home Kiến Thức Kinh Tế Học Development Economics là gì?

Development Economics là gì?

0

Kinh tế phát triển là gì?

Kinh tế học phát triển là một nhánh của kinh tế học tập trung vào việc cải thiện các điều kiện tài khóa, kinh tế và xã hội ở các nước đang phát triển. Kinh tế học phát triển xem xét các yếu tố như y tế, giáo dục, điều kiện làm việc, chính sách trong nước và quốc tế, và điều kiện thị trường với trọng tâm là cải thiện điều kiện ở các nước nghèo nhất thế giới.

Lĩnh vực này cũng xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô liên quan đến cấu trúc của các nền kinh tế đang phát triển và tăng trưởng kinh tế trong nước và quốc tế.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Kinh tế học phát triển là một nhánh của kinh tế học có mục tiêu là cải thiện các điều kiện tài khóa, kinh tế và xã hội của các nước đang phát triển.
  • Các lĩnh vực mà kinh tế học phát triển tập trung vào bao gồm y tế, giáo dục, điều kiện làm việc và điều kiện thị trường.
  • Kinh tế học phát triển tìm cách hiểu và định hình các chính sách kinh tế vĩ mô và vi mô nhằm đưa các nước nghèo thoát khỏi đói nghèo.
  • Việc áp dụng kinh tế học phát triển rất phức tạp và đa dạng do các khuôn khổ văn hóa, xã hội và kinh tế của mỗi quốc gia là khác nhau.
  • Bốn lý thuyết phổ biến của kinh tế học phát triển bao gồm chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa dân tộc, các giai đoạn tuyến tính của mô hình tăng trưởng và lý thuyết thay đổi cấu trúc.

Hiểu Kinh tế Phát triển

Kinh tế học phát triển nghiên cứu sự biến đổi của các quốc gia mới nổi thành các quốc gia thịnh vượng hơn. Các chiến lược chuyển đổi một nền kinh tế đang phát triển có xu hướng là duy nhất vì nền tảng xã hội và chính trị của các quốc gia có thể khác nhau đáng kể. Không chỉ vậy, khuôn khổ văn hóa và kinh tế của mỗi quốc gia cũng khác nhau, chẳng hạn như quyền phụ nữ và luật lao động trẻ em.

Sinh viên kinh tế và các nhà kinh tế chuyên nghiệp, tạo ra các lý thuyết và phương pháp hướng dẫn các học viên xác định các thực tiễn và chính sách có thể được sử dụng và thực hiện ở cấp chính sách trong nước và quốc tế.

Một số khía cạnh của kinh tế học phát triển bao gồm xác định mức độ gia tăng dân số nhanh giúp hoặc cản trở sự phát triển, sự chuyển đổi cơ cấu của các nền kinh tế, và vai trò của giáo dục và y tế đối với sự phát triển.

Chúng cũng bao gồm thương mại quốc tế, toàn cầu hóa, phát triển bền vững, ảnh hưởng của dịch bệnh, chẳng hạn như HIV, và tác động của thảm họa đối với sự phát triển kinh tế và con người.

Các nhà kinh tế phát triển nổi tiếng bao gồm Jeffrey Sachs, Hernando de Soto Polar, và những người đoạt giải Nobel Simon Kuznets, Amartya Sen và Joseph Stiglitz.

Các loại hình kinh tế phát triển

Chủ nghĩa trọng thương

Chủ nghĩa trọng thương được cho là một trong những hình thức kinh tế học phát triển sớm nhất đã tạo ra các thực tiễn để thúc đẩy sự thành công của một quốc gia. Đó là một lý thuyết kinh tế thống trị được thực hành ở châu Âu từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Lý thuyết đã thúc đẩy việc tăng cường quyền lực nhà nước bằng cách giảm bớt sự tiếp xúc với các cường quốc quốc gia đối thủ.

Giống như chủ nghĩa chuyên chế chính trị và chế độ quân chủ tuyệt đối, chủ nghĩa trọng thương thúc đẩy sự điều tiết của chính phủ bằng cách cấm các thuộc địa giao dịch với các quốc gia khác.

Chủ nghĩa trọng thương độc chiếm thị trường với các cảng chủ yếu và cấm xuất khẩu vàng và bạc. Họ tin rằng nguồn cung vàng và bạc càng cao thì càng giàu có. Nhìn chung, nó tìm kiếm thặng dư thương mại (xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu), không cho phép sử dụng tàu nước ngoài để buôn bán, và nó tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực trong nước.

Chủ nghĩa dân tộc kinh tế

Chủ nghĩa dân tộc kinh tế phản ánh các chính sách tập trung vào việc kiểm soát trong nước đối với việc hình thành vốn, nền kinh tế và lao động, sử dụng thuế quan hoặc các rào cản khác. Nó hạn chế sự di chuyển của tư bản, hàng hoá và sức lao động.

Những người theo chủ nghĩa dân tộc kinh tế nói chung không đồng ý với những lợi ích của toàn cầu hóa và thương mại tự do không giới hạn. Họ tập trung vào một chính sách theo chủ nghĩa biệt lập để các ngành công nghiệp trong một quốc gia có thể phát triển mà không bị đe dọa cạnh tranh từ các công ty đã thành lập ở các quốc gia khác.

Nền kinh tế của Hoa Kỳ thời kỳ đầu là một ví dụ điển hình của chủ nghĩa dân tộc kinh tế. Là một quốc gia mới, nó đã tìm cách phát triển bản thân mà không phụ thuộc quá nhiều vào các tác động bên ngoài. Nó ban hành các biện pháp, chẳng hạn như thuế quan cao, do đó các ngành công nghiệp của chính nó sẽ phát triển mà không bị cản trở.

Các giai đoạn tuyến tính của mô hình tăng trưởng

Các giai đoạn tuyến tính của mô hình tăng trưởng đã được sử dụng để phục hồi nền kinh tế châu Âu sau Thế chiến thứ hai.

Mô hình này cho rằng tăng trưởng kinh tế chỉ có thể bắt nguồn từ quá trình công nghiệp hóa. Mô hình cũng đồng ý rằng các thể chế địa phương và thái độ xã hội có thể hạn chế tăng trưởng nếu những yếu tố này ảnh hưởng đến tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư của người dân.

Các giai đoạn tuyến tính của mô hình tăng trưởng mô tả sự bổ sung vốn được thiết kế phù hợp với sự can thiệp của cộng đồng. Việc bơm vốn và những hạn chế từ khu vực công dẫn đến phát triển kinh tế và công nghiệp hóa.

Lý thuyết thay đổi cấu trúc

Lý thuyết thay đổi cơ cấu tập trung vào việc thay đổi cơ cấu kinh tế tổng thể của một quốc gia, nhằm mục đích chuyển xã hội từ chủ yếu là nông nghiệp sang chủ yếu là công nghiệp.

Ví dụ, nước Nga trước cách mạng cộng sản là một xã hội trọng nông. Khi những người cộng sản lật đổ hoàng gia và nắm quyền, họ đã nhanh chóng công nghiệp hóa quốc gia, cho phép quốc gia này cuối cùng trở thành một siêu cường.

Kinh tế phát triển được sử dụng để làm gì?

Kinh tế học phát triển là nghiên cứu về cách thức các quốc gia mới nổi trở nên ổn định hơn về mặt tài chính. Nó có thể được sử dụng như một công cụ cho sinh viên và các nhà kinh tế làm việc để phát triển các chính sách có thể được sử dụng trong việc xây dựng chính sách trong nước và quốc tế.

Mục tiêu của Kinh tế Phát triển là gì?

Cuối cùng, nghiên cứu kinh tế học phát triển nhằm giúp cải thiện hoàn cảnh tài chính, kinh tế và xã hội ở các nước đang phát triển thông qua việc ban hành các cơ cấu và chính sách nhất định.

4 Chủ đề Chính trong Kinh tế Phát triển là gì?

Các chủ đề, hoặc các loại kinh tế học phát triển bao gồm chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa dân tộc kinh tế, các giai đoạn tuyến tính của mô hình tăng trưởng và lý thuyết thay đổi cấu trúc.

Điểm mấu chốt

Kinh tế học phát triển xem xét những thứ như cấu trúc của nền kinh tế trong nước và quốc tế nhằm cải thiện điều kiện ở các nước đang phát triển. Có nhiều lý thuyết về kinh tế học phát triển. Trong khi chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa dân tộc, các giai đoạn tăng trưởng tuyến tính và lý thuyết thay đổi cấu trúc là bốn trong số những lý thuyết phổ biến nhất, lĩnh vực nghiên cứu này vẫn tiếp tục phát triển và thay đổi.

Nguồn tham khảo: investmentopedia