Home Kiến Thức Kinh Tế Học Depreciated Cost là gì?

Depreciated Cost là gì?

0

Chi phí khấu hao là gì?

Nguyên giá khấu hao là giá trị của tài sản cố định trừ đi toàn bộ số khấu hao lũy kế đã được ghi nhận. Theo nghĩa kinh tế rộng hơn, chi phí khấu hao là tổng số vốn được “sử dụng hết” trong một thời kỳ nhất định, chẳng hạn như năm tài chính. Chi phí khấu hao có thể được kiểm tra để biết xu hướng chi tiêu vốn của một công ty và mức độ tích cực của các phương pháp kế toán của họ, thông qua cách họ tính khấu hao chính xác như thế nào.

Chi phí khấu hao còn được gọi là “giá trị còn lại”, “giá trị ghi sổ ròng” hoặc “cơ sở chi phí đã điều chỉnh”.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Nguyên giá khấu hao là giá trị của tài sản cố định trừ đi toàn bộ số khấu hao lũy kế đã được ghi nhận.
  • Giá trị của một tài sản sau khi hết thời gian sử dụng được đo bằng chi phí đã khấu hao.
  • Chi phí khấu hao giúp các công ty đánh giá thói quen chi tiêu vốn cũng như phương pháp kế toán của họ.
  • Chi phí đã khấu hao còn được gọi là “giá trị còn lại”, “giá trị ghi sổ ròng” hoặc “cơ sở chi phí đã điều chỉnh”.

Cách thức hoạt động của chi phí khấu hao

Phương pháp định giá tài sản theo chi phí đã khấu hao là phương pháp kế toán được các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng để xác định giá trị hữu ích của tài sản. Điều quan trọng cần lưu ý là chi phí khấu hao không giống với giá trị thị trường. Giá trị thị trường là giá của một tài sản, dựa trên cung và cầu trên thị trường.

Nguyên giá đã khấu hao là giá trị của tài sản sau khi hết thời gian sử dụng, được giảm dần theo thời gian thông qua khấu hao. Phương pháp chi phí khấu hao luôn cho phép ghi chép kế toán cho thấy một tài sản ở giá trị hiện tại của nó khi giá trị của tài sản đó không ngừng giảm xuống bằng cách tính chi phí khấu hao. Điều này cũng cho phép đo lường các dòng tiền được tạo ra từ tài sản liên quan đến giá trị của chính tài sản đó.

Công thức tính chi phí khấu hao

Chi phí khấu hao = Giá mua (hoặc Cơ sở chi phí) đĩa CD ở đâu: đĩa CD = Khấu hao lũy kế begin {align} & text {Chi phí đã khấu hao} = text {Giá mua (hoặc Cơ sở chi phí)} – text {CD} & textbf {where:} & text {CD} = text {Khấu hao lũy kế} end {align}

Chi phí đã khấu hao = Giá mua (hoặc Cơ sở chi phí) CD trong đó: CD = Khấu hao lũy kế

Ví dụ về chi phí khấu hao

Nếu một công ty xây dựng có thể bán một cần trục không hoạt động được cho các bộ phận với giá 5.000 đô la, thì đó là chi phí khấu hao hoặc giá trị còn lại của cần trục. Nếu ban đầu cùng một chiếc cần trục trị giá 50.000 đô la cho công ty, thì tổng số tiền khấu hao trong thời gian hữu dụng của nó là 45.000 đô la.

Giả sử cần trục có thời gian sử dụng là 15 năm. Tại thời điểm này, công ty có tất cả thông tin cần thiết để tính khấu hao mỗi năm. Phương pháp đơn giản nhất là khấu hao theo đường thẳng. Điều này có nghĩa là không có đường cong đối với mức tăng giá, cho dù đó là mức khấu hao 30% ngay lập tức được nhìn thấy khi lái xe ô tô mới ra khỏi lô xe hay mức khấu hao tăng lên khi một hạng mục gần cần sửa chữa lớn. Sử dụng phương pháp này, khấu hao là như nhau hàng năm. Nó bằng tổng số tiền khấu hao ($ 45,000) chia cho thời gian sử dụng hữu ích (15 năm), hoặc $ 3,000 mỗi năm.

Nguồn tham khảo: investmentopedia