Home Kiến Thức Kinh Tế Học Depository Trust Company (DTC) là gì?

Depository Trust Company (DTC) là gì?

0

Công ty Ủy thác Lưu ký (DTC) là gì?

Công ty Ủy thác Lưu ký (DTC) là một trong những công ty lưu ký chứng khoán lớn nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1973 và có trụ sở tại Thành phố New York, DTC được tổ chức như một công ty ủy thác có mục đích hạn chế và cung cấp dịch vụ lưu giữ an toàn thông qua việc lưu giữ hồ sơ điện tử về số dư chứng khoán. Nó cũng hoạt động như một trung tâm thanh toán bù trừ để xử lý và thanh toán các giao dịch chứng khoán doanh nghiệp và chứng khoán thành phố.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Được thành lập vào năm 1973, Depository Trust Company là một trong những công ty lưu ký chứng khoán lớn nhất thế giới.
  • Hệ thống tự động của DTC giảm chi phí và cải thiện độ chính xác.
  • Ngoài các dịch vụ bảo quản an toàn, lưu trữ hồ sơ và thanh toán bù trừ, DTC cung cấp dịch vụ đăng ký trực tiếp, bảo lãnh phát hành, tổ chức lại, ủy quyền và cổ tức.
  • Nếu có bất kỳ sự bất thường nào phát sinh, DTC có thể áp dụng biện pháp “làm lạnh” hoặc “đóng băng” đối với tất cả các chứng khoán của công ty.
  • Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2017, DTC đã nắm giữ hơn 1,3 triệu đợt phát hành chứng khoán hiện tại trị giá 54,2 nghìn tỷ USD và được phát hành tại Hoa Kỳ và 131 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2:21

Công ty ủy thác lưu ký

Cách hoạt động của DTC

Các dịch vụ thanh toán mà DTC cung cấp được thiết kế để giảm chi phí và rủi ro cũng như tăng hiệu quả của thị trường. DTC cung cấp các nghĩa vụ thanh toán ròng vào cuối mỗi ngày từ giao dịch vốn chủ sở hữu, nợ và các công cụ thị trường tiền tệ. DTC cũng cung cấp dịch vụ tài sản, cùng với một loạt các dịch vụ.

Hầu hết các ngân hàng và đại lý môi giới lớn nhất của đất nước đều là những người tham gia DTC. Điều đó có nghĩa là họ gửi và giữ chứng khoán tại DTC, chứng khoán này xuất hiện trong hồ sơ chứng khoán của tổ chức phát hành với tư cách là chủ sở hữu đăng ký duy nhất của những chứng khoán đó được lưu ký tại DTC. Những người tham gia – các ngân hàng và nhà môi giới – sở hữu lợi ích tương ứng trong tổng số cổ phiếu của một tổ chức phát hành được nắm giữ tại DTC. Ví dụ, Ngân hàng X có thể chứa một phần tỷ trọng nhóm cổ phiếu của Cổ phiếu BB được nắm giữ tại DTC.

Lịch sử của DTC

Nhu cầu về DTC xuất hiện vào cuối những năm 1960 khi Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) không thể xử lý khối lượng giao dịch của nó, đặc biệt là khối lượng lớn các thủ tục giấy tờ liên quan đến khối lượng giao dịch này. Năm 1968, NYSE khởi xướng các chức năng của DTS thông qua Dịch vụ Chứng chỉ Trung tâm (CCS), một cơ quan lưu ký chứng khoán được thành lập để phục vụ các công ty thành viên của NYSE.

Dựa trên các kế hoạch được phát triển bởi Ủy ban Công nghiệp Chứng khoán và Ngân hàng đặc biệt vào năm 1970-72, DTC được thành lập vào đầu năm 1973 để mua lại hoạt động kinh doanh của CCS và mở rộng lợi ích của phương pháp lưu ký sang các lĩnh vực khác của ngành tài chính, đặc biệt là ngân hàng. Một phần do sự ra đời của DTC, NYSE hiện có thể xử lý hàng tỷ giao dịch mỗi ngày. Hệ thống tự động của DTC cũng giảm chi phí và cải thiện độ chính xác.

Công ty thanh toán bù trừ và ủy thác lưu ký (DTCC) sở hữu DTC. DTCC quản lý rủi ro trong hệ thống tài chính. Trước đây là một tổ chức độc lập, DTC được hợp nhất với một số công ty thanh toán bù trừ chứng khoán khác vào năm 1999 và trở thành công ty con của DTCC.

DTC đã giúp Sở giao dịch chứng khoán New York có thể tăng khối lượng giao dịch lên hàng tỷ USD mỗi ngày.

Phạm vi hoạt động của DTC

DTC đang lưu giữ chứng khoán trị giá hàng nghìn tỷ đô la, bao gồm cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu đô thị và các công cụ thị trường tiền tệ. Nó thanh toán tiền vào cuối mỗi ngày giao dịch bằng Dịch vụ Thanh toán Quốc gia. DTC được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), là một thành viên của Hệ thống Dự trữ Liên bang và thuộc sở hữu của nhiều công ty trong ngành tài chính, với NYSE là một trong những cổ đông lớn nhất của nó. Các cá nhân không tương tác với DTC, nhưng các nhà môi giới chứng khoán, đại lý, nhà đầu tư tổ chức, tổ chức lưu ký, đại lý phát hành và thanh toán và ngân hàng thanh toán thì có.

Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2017, theo báo cáo mới nhất của DTC, kho lưu ký đã nắm giữ hơn 1,3 triệu đợt phát hành chứng khoán hiện tại trị giá 54,2 nghìn tỷ USD, bao gồm chứng khoán được phát hành tại Hoa Kỳ và 131 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Các dịch vụ bổ sung do DTC cung cấp

Ngoài các dịch vụ bảo quản an toàn, lưu trữ hồ sơ và thanh toán bù trừ, DTC cung cấp dịch vụ đăng ký trực tiếp, bảo lãnh phát hành, tổ chức lại, ủy quyền và cổ tức. Ví dụ: khi một công ty công bố cổ tức, DTC sẽ thông báo điều đó và sau đó thu khoản chi trả cổ tức từ công ty phát hành, phân bổ các khoản chi trả cổ tức cho các cổ đông và báo cáo các khoản thanh toán đó. DTC cũng cung cấp các dịch vụ thuế toàn cầu.

Cân nhắc đặc biệt

Một trách nhiệm khác của DTC là cảnh giác trước những bất thường trên thị trường. Nếu các vấn đề phát sinh với một công ty hoặc chứng khoán của công ty đó khi lưu ký tại DTC, DTC có thể áp đặt “lạnh” hoặc “đóng băng” đối với tất cả chứng khoán của công ty. “Ớn lạnh” là một giới hạn của một số dịch vụ có sẵn để bảo mật và “đóng băng”, chính thức được gọi là “khóa toàn cầu”, là một hạn chế hoàn toàn đối với tất cả các dịch vụ DTC. Nếu không thể giải quyết được lý do gây lạnh hoặc đóng băng, bảo mật sẽ bị xóa khỏi DTC.

Câu hỏi thường gặp về DTC

DTC là gì?

Ủy ban Ủy thác Lưu ký được thành lập bởi ngành công nghiệp chứng khoán nhằm nâng cao hiệu quả và giảm rủi ro trong việc thanh toán và xử lý các giao dịch chứng khoán. Ngày nay, DTC là nơi lưu ký chứng khoán lớn nhất trên thế giới.

DTC có ý nghĩa gì trong tài chính?

Là một cơ quan thanh toán bù trừ đã đăng ký với SEC, DTC cung cấp dịch vụ lưu ký bảo mật và chuyển sổ ghi sổ cho các giao dịch chứng khoán trên thị trường Hoa Kỳ liên quan đến cổ phiếu, nợ công ty và thành phố, các công cụ thị trường tiền tệ, biên lai lưu ký của Hoa Kỳ và các quỹ giao dịch hối đoái.

Số thanh toán bù trừ DTC là gì?

Số DTC là một con số giúp tạo thuận lợi cho các giao dịch giữa các tổ chức tài chính. Số DTC thường được liên kết với công ty thanh toán bù trừ được người giám sát IRA của bạn sử dụng. Để xác nhận số DTC của người giám sát của bạn, vui lòng liên hệ với người giám sát IRA hiện tại của bạn.

Tính đủ điều kiện của DTC có nghĩa là gì?

“Chứng khoán đủ điều kiện” DTC là chứng khoán có thể giao dịch tự do theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ và có đủ điều kiện để được lưu giữ tại DTC và được bảo dưỡng. Các tiêu chí về tính đủ điều kiện được mô tả đầy đủ hơn trong Thỏa thuận Hoạt động của DTC.

Nguồn tham khảo: investmentopedia