Home Kiến Thức Kinh Tế Học Deposit Slip là gì?

Deposit Slip là gì?

0

Phiếu gửi tiền là gì?

Phiếu gửi tiền là một mẫu giấy nhỏ mà khách hàng gửi vào ngân hàng khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng. Theo định nghĩa, một phiếu gửi tiền có ghi ngày tháng, tên người gửi tiền, số tài khoản của người gửi tiền và số tiền được gửi.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phiếu gửi tiền là một mẫu giấy nhỏ mà khách hàng gửi vào ngân hàng khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng.
  • Phiếu gửi tiền có ghi ngày tháng, tên người gửi tiền, số tài khoản của người gửi tiền và số tiền được gửi cũng như phân tích xem khoản tiền gửi có bao gồm séc, tiền mặt hay người gửi tiền muốn nhận lại một khoản tiền mặt cụ thể hay không. từ một khoản tiền gửi séc.
  • Phiếu gửi tiền là bằng chứng xác nhận rằng ngân hàng đã nhận tiền từ khách hàng.

Cách thức hoạt động của Phiếu gửi tiền

Khi vào ngân hàng, khách hàng thường có thể tìm thấy một chồng phiếu gửi tiền với các khoảng trống được chỉ định để điền các thông tin cần thiết để hoàn tất việc gửi tiền. Khách hàng phải điền vào phiếu gửi tiền trước khi đến giao dịch viên ngân hàng để gửi tiền.

Nếu khách hàng sử dụng phiếu gửi tiền tại ngân hàng thì số tài khoản sẽ phải được ghi ở cuối phiếu nơi ghi rõ. Phiếu gửi tiền thông báo cho nhân viên giao dịch số tài khoản ngân hàng mà tiền sẽ được ghi có.

Nếu cần, khách hàng có thể yêu cầu một bản sao của khoản tiền gửi của họ bao gồm cả phiếu gửi tiền để hiển thị số tiền được chia thành từng khoản đã tạo nên tổng số tiền gửi.

Phiếu này cũng phân tích xem khoản tiền gửi bao gồm séc, tiền mặt, hoặc nếu người gửi tiền muốn một lượng tiền mặt cụ thể hoàn lại từ một khoản tiền gửi séc. Nhân viên ngân hàng thường xác minh số tiền nhận được cho khoản tiền gửi so với số tiền được liệt kê trên phiếu gửi tiền để đảm bảo chúng khớp với nhau. Giao dịch viên xử lý phiếu cùng với các khoản trong tiền gửi và in biên lai cho khách hàng.

Ngoài ra, phiếu gửi tiền thường được đính kèm ở mặt sau của sổ séc, có in sẵn số tài khoản của khách hàng và số định tuyến ngân hàng.

Lợi ích của Phiếu gửi tiền

Phiếu gửi tiền bảo vệ cả ngân hàng và khách hàng. Các ngân hàng sử dụng chúng để giúp duy trì một sổ cái bằng văn bản về các khoản tiền được gửi trong suốt cả ngày và để đảm bảo rằng không có khoản tiền gửi nào không được hạch toán vào cuối ngày làm việc.

Đối với khách hàng của ngân hàng, phiếu gửi tiền đóng vai trò như một biên lai trên thực tế rằng ngân hàng đã hạch toán các khoản tiền một cách hợp lý và gửi đúng số tiền và vào đúng tài khoản. Nếu sau đó khách hàng kiểm tra số dư tài khoản và phát hiện số tiền gửi không được đếm chính xác, thì phiếu gửi tiền sẽ là bằng chứng xác nhận rằng ngân hàng đã nhận tiền từ khách hàng.

Mặc dù biên lai đặt cọc chứng minh khoản tiền gửi đã được thực hiện, nhưng biên lai chỉ thể hiện tổng số tiền đặt cọc. Nếu có tranh chấp với ngân hàng, khách hàng có thể yêu cầu một bản sao khoản tiền gửi của họ bao gồm cả phiếu gửi tiền để hiển thị số tiền được chia thành từng khoản đã tạo nên tổng số tiền gửi.

Cân nhắc đặc biệt

Phiếu gửi tiền đang trở thành dĩ vãng khi các ngân hàng bắt đầu loại bỏ phiếu gửi tiền khỏi các chi nhánh của mình để ủng hộ công nghệ mới. Hầu hết các ngân hàng không yêu cầu phiếu gửi tiền đối với tiền gửi ATM vì máy tính có thể đọc séc hoặc đếm tiền mặt và ghi có điện tử vào tài khoản liên kết với thẻ ATM.

Biên lai tiền gửi ATM có sẵn trước khi hoàn tất việc gửi tiền bao gồm cả biên lai có hình ảnh của séc được gửi. Công nghệ điện thoại thông minh đã phát triển ở chỗ các ngân hàng đang cung cấp các ứng dụng cho phép khách hàng quét séc giấy thay vì gửi chúng qua giao dịch viên ngân hàng hoặc ATM.

Nguồn tham khảo: investmentopedia