Home Kiến Thức Kinh Tế Học Deposit Multiplier là gì?

Deposit Multiplier là gì?

0

Hệ số ký quỹ là gì?

Số nhân tiền gửi là số tiền tối đa mà ngân hàng có thể tạo ra cho mỗi đơn vị dự trữ. Hệ số tiền gửi thường là tỷ lệ phần trăm của số tiền gửi tại ngân hàng. Yêu cầu về số nhân tiền gửi là chìa khóa để duy trì cung tiền cơ bản của nền kinh tế. Phụ thuộc vào số nhân tiền gửi được gọi là hệ thống ngân hàng dự trữ phân đoạn và hiện nay phổ biến đối với các ngân hàng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Số nhân tiền gửi là số tiền tối đa mà ngân hàng có thể tạo ra cho mỗi đơn vị dự trữ.
  • Con số này là chìa khóa để duy trì cung tiền cơ bản của nền kinh tế và là thành phần chính của hệ thống ngân hàng dự trữ phân đoạn.
  • Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang quy định mức tối thiểu, các ngân hàng có thể đặt hệ số tiền gửi cao hơn.
  • Số nhân tiền gửi khác với số nhân tiền phản ánh sự thay đổi trong cung tiền của một quốc gia được tạo ra từ việc cho vay vốn vượt quá mức dự trữ của ngân hàng.

Hiểu hệ số tiền gửi

Hệ số nhân tiền gửi còn được gọi là hệ số nhân tiền gửi mở rộng hoặc hệ số nhân tiền gửi đơn giản. Đây là số tiền mà tất cả các ngân hàng đều phải có trong tay để dự trữ. Nó cho phép họ hoạt động hàng ngày, giảm nguy cơ cạn kiệt nguồn cung cấp để đáp ứng yêu cầu rút tiền từ khách hàng của họ.

Các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang ở Hoa Kỳ thiết lập số tiền tối thiểu mà các ngân hàng nắm giữ. Đây được gọi là dự trữ bắt buộc hoặc dự trữ bắt buộc — số tiền ngân hàng có thể cho khách hàng của mình vay. Ngân hàng phải liên tục duy trì mức tối thiểu này trong tài khoản gửi tại ngân hàng trung ương để đảm bảo rằng ngân hàng có đủ tiền mặt để đáp ứng bất kỳ yêu cầu rút tiền nào từ người gửi tiền.

Số nhân tiền gửi là nghịch đảo của dự trữ bắt buộc. Vì vậy, nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 20% thì hệ số nhân tiền gửi là 5x. Nó là tỷ lệ giữa số tiền gửi có thể kiểm tra của ngân hàng — tài khoản không kỳ hạn mà séc, hối phiếu hoặc các công cụ tài chính khác có thể được thương lượng — với số tiền dự trữ của ngân hàng. Vì vậy, nếu hệ số tiền gửi là 80%, ngân hàng phải giữ 1 đô la dự trữ cho mỗi 5 đô la mà ngân hàng có trong tiền gửi. 4 đô la còn lại ngân hàng có thể cho vay hoặc đầu tư.

Hệ số nhân tiền gửi cung cấp cơ sở cho số nhân tiền, nhưng giá trị số nhân tiền cuối cùng nhỏ hơn. Đó là do dự trữ, tiết kiệm và chuyển đổi sang tiền mặt của người tiêu dùng. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết hơn về hệ số nhân tiền.

Hệ số tiền gửi của ngân hàng có thể được tính theo công thức sau:

Hình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Hệ số tiền gửi so với Hệ số nhân tiền

Số nhân tiền gửi thường bị nhầm lẫn với số nhân tiền. Mặc dù hai thuật ngữ có liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng chúng không thể thay thế cho nhau và khác biệt rõ ràng. Số nhân tiền phản ánh sự thay đổi trong lượng cung tiền của một quốc gia được tạo ra từ việc cho vay vốn vượt quá mức dự trữ của ngân hàng. Có thể coi đây là khả năng tạo tiền tối đa thông qua hiệu ứng số nhân của mọi hoạt động cho vay của ngân hàng.

Các ngân hàng có thể giữ các khoản dự trữ vượt quá yêu cầu do Cục Dự trữ Liên bang đặt ra để giảm số lượng các khoản tiền gửi có thể kiểm tra được.

Nguồn tham khảo: investmentopedia