Home Kiến Thức Kinh Tế Học Dependent Care Benefits là gì?

Dependent Care Benefits là gì?

0

Quyền lợi Chăm sóc Phụ thuộc Là gì?

Quyền lợi chăm sóc người phụ thuộc được chủ lao động cung cấp cho nhân viên để sử dụng trong việc chăm sóc người phụ thuộc, chẳng hạn như trẻ nhỏ hoặc thành viên gia đình khuyết tật. Các phúc lợi chăm sóc phụ thuộc có thể bao gồm tài khoản chi tiêu linh hoạt (FSA), nghỉ phép có lương và các khoản tín dụng thuế nhất định và có thể trị giá hàng nghìn đô la cho những người tham gia đủ điều kiện.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Các phúc lợi chăm sóc người phụ thuộc bao gồm các khoản tín dụng thuế và phúc lợi cho nhân viên, chẳng hạn như trợ cấp nhà trẻ, để chăm sóc người phụ thuộc của họ.
  • IRS cung cấp khoản tín dụng thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc cho những người đóng thuế đủ điều kiện đã trả chi phí chăm sóc trẻ em hoặc người phụ thuộc trong năm tính thuế.
  • Các nhân viên đủ điều kiện có thể phân bổ một phần tiền lương của họ để đưa vào tài khoản chi tiêu linh hoạt đặc biệt để sau đó được hoàn trả cho các chi phí chăm sóc phụ thuộc tự túi đủ điều kiện.
  • Nghỉ phép có lương là một quyền lợi khác dành cho một số nhân viên nghỉ việc để chăm sóc người phụ thuộc.

Cách thức hoạt động của các phúc lợi chăm sóc phụ thuộc

Theo Sở Thuế vụ (IRS), những người phụ thuộc được coi như một khoản tín dụng miễn trừ có thể được yêu cầu trên tờ khai thuế hàng năm. Riêng khoản tín dụng phụ thuộc có thể làm giảm hàng nghìn đô la thu nhập chịu thuế của người nộp hồ sơ. Trẻ em là đối tượng phụ thuộc được yêu cầu phổ biến nhất, mặc dù các quyền lợi chăm sóc phụ thuộc có thể được mở rộng cho nhiều đối tượng khác nhau, miễn là họ đáp ứng một số quy định. Ví dụ, những người phụ thuộc cũng có thể là họ hàng, bạn cùng phòng, hoặc thậm chí là bạn tình. IRS cung cấp hướng dẫn về những người có thể được tuyên bố là người phụ thuộc.

Các phúc lợi chăm sóc phụ thuộc dành cho những cá nhân có con được chăm sóc bởi một cơ sở giữ trẻ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày. Những lợi ích đó có thể ở dạng tín dụng thuế chăm sóc trẻ em hoặc tài khoản chi tiêu linh hoạt cho dịch vụ chăm sóc phụ thuộc (FSA). Mỗi khoản tiết kiệm thuế dựa trên số tiền chi tiêu cho việc chăm sóc trẻ em.

Quyền lợi chăm sóc phụ thuộc là một phần của hệ thống phúc lợi nhân viên tổng thể do IRS quản lý.

Quyền lợi Chăm sóc Người phụ thuộc: Tài khoản Chi tiêu Linh hoạt

Một tài khoản chi tiêu linh hoạt cho dịch vụ chăm sóc người phụ thuộc có sẵn cho những cá nhân chăm sóc trẻ em hoặc người lớn không có khả năng tự chăm sóc, những người sống trong nhà của người đóng thuế ít nhất tám giờ mỗi ngày và những người có thể được tuyên bố là người phụ thuộc vào thu nhập khai thuế. Các tài khoản này cho phép các cá nhân thanh toán chi phí chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn trong khi giảm thu nhập chịu thuế của họ.

Loại FSA này do chủ lao động thiết lập. Những người tham gia ủy quyền cho chủ nhân của họ giữ lại một số tiền cụ thể từ phiếu lương của họ mỗi kỳ lương và gửi tiền vào tài khoản. Thay vì sử dụng tiền của FSA để thanh toán trực tiếp cho các chi phí, các chi phí đó được trả tiền túi và phải xin hoàn lại.

Quyền lợi Chăm sóc Người phụ thuộc: Tín dụng Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc

Tín dụng chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc là một khoản tín dụng thuế dành cho những người đóng thuế đã trả tiền cho việc chăm sóc con cái, vợ / chồng hoặc người phụ thuộc của họ để họ có thể làm việc hoặc tìm việc làm. IRS duy trì một trang thông tin toàn diện liên quan đến tín dụng chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc, bao gồm các yêu cầu về tính đủ điều kiện và thời gian, số tiền có thể được yêu cầu và thông tin về các biểu mẫu cần hoàn thành. Khoản tín dụng thuế này (không phải là khoản khấu trừ) làm giảm gánh nặng thuế đối với đồng đô la.

Kế hoạch Giải cứu Mỹ, được Tổng thống Biden ký ngày 11 tháng 3 năm 2021, bao gồm các khoản giảm thuế hào phóng cho những người có thu nhập thấp và trung bình. Ban đầu được giới hạn ở mức 35% chi phí đủ điều kiện lên đến $ 2,100, tín dụng chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc hiện được giới hạn ở mức 50% chi phí đủ điều kiện lên đến $ 4,000 cho một cá nhân đủ điều kiện và $ 8,000 cho hai người trở lên vào năm 2021. Ngoài ra, tín dụng là hoàn toàn được hoàn lại cho năm 2021.

Quyền lợi Chăm sóc Phụ thuộc: Nghỉ phép Có lương

Ngày càng nhiều người sử dụng lao động cho phép công nhân của họ nghỉ phép có lương. Chín tiểu bang (California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island và Washington) và Đặc khu Columbia cung cấp nghỉ việc cho gia đình và y tế có lương (PFML). Hawaii cung cấp thời gian nghỉ phép có lương dưới hình thức bảo hiểm thương tật tạm thời. Hầu hết người lao động đủ điều kiện tham gia Đạo luật Nghỉ phép Gia đình và Y tế (FMLA), đạo luật này cung cấp tối đa 12 tuần nghỉ phép không lương mỗi năm để chăm sóc cho các thành viên trong gia đình.

Nguồn tham khảo: investmentopedia