Home Kiến Thức Kinh Tế Học Demographic Dividend là gì?

Demographic Dividend là gì?

0

Cổ tức nhân khẩu học là gì?

Cổ tức nhân khẩu học đề cập đến sự tăng trưởng trong nền kinh tế là kết quả của sự thay đổi cấu trúc tuổi của dân số một quốc gia. Sự thay đổi cơ cấu tuổi thường do giảm tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong.

Hiểu cổ tức nhân khẩu học

Trong khi hầu hết các quốc gia đã thấy sự cải thiện về tỷ lệ sống của trẻ em, tỷ lệ sinh vẫn ở mức cao ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở các quốc gia kém phát triển hơn. Do đó, những quốc gia này hiếm khi được hưởng một lợi ích kinh tế được gọi là cổ tức nhân khẩu học.

Cổ tức nhân khẩu học là sự xuất hiện ở một quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng bắt nguồn từ việc giảm tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong. Một quốc gia trải qua tỷ lệ sinh thấp cùng với tỷ lệ tử thấp sẽ nhận được cổ tức kinh tế hoặc lợi ích từ sự gia tăng năng suất của dân số lao động sau đó. Khi số lượng sinh được đăng ký ít hơn, số lượng trẻ phụ thuộc ngày càng ít hơn so với dân số lao động. Với ít người hỗ trợ hơn và nhiều người hơn trong lực lượng lao động, các nguồn lực của nền kinh tế được giải phóng và đầu tư vào các lĩnh vực khác để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của một quốc gia và sự thịnh vượng trong tương lai của dân chúng.

Để nhận được cổ tức nhân khẩu học, một quốc gia phải trải qua quá trình chuyển đổi nhân khẩu học, nơi quốc gia đó chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp chủ yếu ở nông thôn với mức sinh và tỷ lệ tử vong cao sang một xã hội công nghiệp thành thị với đặc điểm là mức sinh và tỷ lệ tử vong thấp. Trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi này, tỷ lệ sinh giảm, dẫn đến lực lượng lao động tạm thời tăng nhanh hơn so với dân số phụ thuộc vào nó. Tất cả những thứ khác đều bình đẳng, thu nhập bình quân đầu người cũng tăng nhanh hơn trong thời gian này. Lợi ích kinh tế này là khoản cổ tức đầu tiên mà một quốc gia đã trải qua quá trình chuyển đổi nhân khẩu học nhận được.

Tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong giảm làm tăng năng suất lao động của dân số, dẫn đến cổ tức về nhân khẩu học.

Các loại cổ tức nhân khẩu học

Giai đoạn cổ tức đầu tiên thường kéo dài trong một thời gian dài — thường là năm thập kỷ trở lên. Tuy nhiên, cuối cùng, tỷ lệ sinh giảm làm giảm tốc độ tăng lực lượng lao động. Trong khi đó, những cải tiến trong y học và thực hành y tế tốt hơn dẫn đến dân số già ngày càng gia tăng, làm giảm thu nhập bổ sung và chấm dứt cổ tức nhân khẩu học. Ở giai đoạn này, tất cả những thứ khác đều bình đẳng, thu nhập bình quân đầu người tăng với tốc độ giảm nhanh và cổ tức nhân khẩu học đầu tiên trở nên âm.

Dân số lao động lớn tuổi đang phải đối mặt với thời gian nghỉ hưu kéo dài có động lực mạnh mẽ để tích lũy tài sản để nuôi sống bản thân. Những tài sản này thường được đầu tư vào cả các phương tiện đầu tư trong nước và quốc tế, làm tăng thêm thu nhập quốc dân của một quốc gia. Sự gia tăng thu nhập quốc dân được gọi là khoản cổ tức thứ hai tiếp tục nhận được vô thời hạn.

Những lợi ích nhận được từ quá trình chuyển đổi nhân khẩu học không tự động và cũng không được đảm bảo. Bất kỳ cổ tức nhân khẩu học nào phụ thuộc vào việc chính phủ có thực hiện các chính sách phù hợp trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, quản trị và kinh tế hay không. Ngoài ra, mức cổ tức nhân khẩu học mà một quốc gia nhận được phụ thuộc vào mức độ năng suất của thanh niên, điều này phụ thuộc vào trình độ đi học, thực tiễn việc làm ở một quốc gia, thời gian và tần suất sinh con, cũng như kinh tế. các chính sách giúp cha mẹ trẻ làm việc dễ dàng hơn. Số tiền cổ tức cũng gắn liền với năng suất của người lớn tuổi, phụ thuộc vào các ưu đãi về thuế, các chương trình y tế, và các chính sách lương hưu và hưu trí.

Có bốn lĩnh vực chính mà một quốc gia có thể tìm thấy cổ tức nhân khẩu học:

  1. Tiết kiệm — Trong thời kỳ nhân khẩu học, tiết kiệm cá nhân tăng lên và có thể được sử dụng để kích thích nền kinh tế.
  2. Cung cấp lao động — Thêm nhiều công nhân vào lực lượng lao động, bao gồm nhiều phụ nữ hơn.
  3. Vốn nhân lực — Với số lần sinh ít hơn, cha mẹ có thể phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho mỗi đứa trẻ, dẫn đến kết quả giáo dục và sức khỏe tốt hơn.
  4. Tăng trưởng kinh tế – GDP bình quân đầu người tăng do tỷ lệ phụ thuộc giảm.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Cổ tức nhân khẩu học là tăng trưởng kinh tế do sự thay đổi cơ cấu dân số của một quốc gia, thường là kết quả của việc giảm tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong.
  • Cổ tức nhân khẩu học xuất hiện khi năng suất của dân số lao động tăng lên, điều này làm tăng thu nhập bình quân đầu người.
  • Giai đoạn đầu tiên cho cổ tức nhân khẩu học có thể kéo dài 50 năm hoặc hơn và sau đó giai đoạn thứ hai có thể kéo dài vô thời hạn khi dân số già đầu tư vào nhiều phương tiện đầu tư khác nhau.
  • Cổ tức nhân khẩu học có thể được tìm thấy với tiết kiệm, cung cấp lao động, vốn nhân lực và tăng trưởng kinh tế.

Nguồn tham khảo: investmentopedia