Home Kiến Thức Kinh Tế Học Demand Schedule là gì?

Demand Schedule là gì?

0

Lịch trình nhu cầu là gì?

Trong kinh tế học, biểu cầu là một bảng thể hiện lượng cầu của một hàng hóa hoặc dịch vụ ở các mức giá khác nhau. Biểu nhu cầu có thể được vẽ biểu đồ dưới dạng đường cầu liên tục trên biểu đồ trong đó trục Y biểu thị giá và trục X biểu thị số lượng.

1:23

Biểu cầu

Hiểu lịch trình nhu cầu

Một lịch trình nhu cầu thường bao gồm hai cột. Cột đầu tiên liệt kê giá cho một sản phẩm theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Cột thứ hai liệt kê số lượng sản phẩm mong muốn hoặc nhu cầu ở mức giá đó. Giá được xác định dựa trên nghiên cứu thị trường.

Khi dữ liệu trong biểu đồ nhu cầu được vẽ biểu đồ để tạo ra đường cầu, nó cung cấp một minh chứng trực quan về mối quan hệ giữa giá cả và nhu cầu, cho phép dễ dàng ước tính nhu cầu đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ tại bất kỳ điểm nào dọc theo đường cong.

Biểu nhu cầu lập bảng số lượng hàng hóa mà người tiêu dùng sẽ mua ở các mức giá nhất định.

Lịch trình Cầu so với Lịch trình Cung cấp

Lịch trình cầu thường được sử dụng cùng với lịch trình cung ứng, cho biết số lượng hàng hóa sẽ được cung cấp cho thị trường bởi các nhà sản xuất ở các mức giá nhất định. Bằng cách vẽ đồ thị cả hai lịch trình trên biểu đồ với các trục được mô tả ở trên, có thể có được một biểu đồ đồ họa về động lực cung và cầu của một thị trường cụ thể.

Trong một mối quan hệ cung cầu điển hình, khi giá của hàng hóa hoặc dịch vụ tăng lên, lượng cầu có xu hướng giảm. Nếu tất cả các yếu tố khác bằng nhau, thị trường đạt trạng thái cân bằng tại đó lịch trình cung và cầu giao nhau. Tại thời điểm này, giá tương ứng là giá cân bằng trên thị trường, và lượng tương ứng là lượng cân bằng trao đổi trên thị trường.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Các nhà phân tích có thể ước tính nhu cầu đối với hàng hóa tại bất kỳ thời điểm nào dọc theo lịch trình nhu cầu.
  • Lịch trình nhu cầu, được sử dụng cùng với lịch trình cung cấp, cung cấp hình ảnh mô tả trực quan về động lực cung và cầu của thị trường.

Các yếu tố bổ sung theo yêu cầu

Giá cả không phải là yếu tố duy nhất quyết định nhu cầu đối với một sản phẩm cụ thể. Nhu cầu cũng có thể bị ảnh hưởng bởi số thu nhập khả dụng hiện có, sự thay đổi về chất lượng của hàng hóa được đề cập, quảng cáo hiệu quả và thậm chí cả các kiểu thời tiết.

Sự thay đổi giá của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu. Nếu giá của một sản phẩm tăng, nhu cầu về sản phẩm thay thế có thể tăng lên, trong khi giá của một sản phẩm giảm có thể làm tăng nhu cầu về sản phẩm bổ sung của nó. Ví dụ, việc tăng giá của một thương hiệu máy pha cà phê có thể làm tăng nhu cầu về máy pha cà phê tương đối rẻ hơn do đối thủ cạnh tranh sản xuất. Nếu giá của tất cả các máy pha cà phê giảm, nhu cầu về cà phê, một sản phẩm bổ sung cho thị trường máy pha cà phê, có thể tăng lên khi người tiêu dùng tận dụng lợi thế của việc giảm giá trong các máy pha cà phê.

Nguồn tham khảo: investmentopedia