Home Kiến Thức Kinh Tế Học Degree of Financial Leverage – DFL Definition là gì?

Degree of Financial Leverage – DFL Definition là gì?

0

Mức độ Đòn bẩy Tài chính – DFL là gì?

Mức độ đòn bẩy tài chính (DFL) là tỷ lệ đòn bẩy đo lường mức độ nhạy cảm của thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của một công ty đối với những biến động trong thu nhập hoạt động của công ty do những thay đổi trong cấu trúc vốn của công ty. Mức độ đòn bẩy tài chính (DFL) đo lường tỷ lệ phần trăm thay đổi trong EPS đối với một đơn vị thay đổi trong thu nhập hoạt động, còn được gọi là thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT).

Tỷ lệ này chỉ ra rằng mức độ đòn bẩy tài chính càng cao thì thu nhập càng biến động. Vì lãi suất thường là một khoản chi phí cố định, nên đòn bẩy sẽ phóng đại lợi nhuận và EPS. Điều này là tốt khi thu nhập từ hoạt động kinh doanh đang tăng lên, nhưng nó có thể là một vấn đề khi thu nhập hoạt động đang chịu áp lực.

Công thức cho DFL là

DFL = % thay đổi trong EPS % thay đổi trong EBIT text {DFL} = frac {% text {thay đổi trong EPS}} {% text {thay đổi trong EBIT}}

DFL = % thay đổi EBIT % thay đổi trong EPS

DFL cũng có thể được biểu diễn bằng phương trình dưới đây:

DFL=EBITEBITQuan tâm text {DFL} = frac { text {EBIT}} { text {EBIT} – text {Sở thích}}

DFL = EBIT EBIT lãi vay

1:42

Mức độ đòn bẩy tài chính (DFL)

Mức độ đòn bẩy tài chính cho bạn biết điều gì?

DFL càng cao, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) càng biến động. Vì lãi vay là một khoản chi phí cố định nên đòn bẩy sẽ phóng đại lợi nhuận và EPS, điều này rất tốt khi thu nhập hoạt động tăng nhưng có thể là một vấn đề trong thời điểm kinh tế khó khăn khi thu nhập hoạt động chịu nhiều áp lực.

DFL là vô giá trong việc giúp một công ty đánh giá số nợ hoặc đòn bẩy tài chính mà công ty nên lựa chọn trong cấu trúc vốn của mình. Nếu thu nhập từ hoạt động kinh doanh tương đối ổn định, thì thu nhập và EPS cũng sẽ ổn định và công ty có thể đủ khả năng gánh một khoản nợ đáng kể. Tuy nhiên, nếu công ty hoạt động trong lĩnh vực có thu nhập từ hoạt động kinh doanh khá biến động, thì có thể cần thận trọng để hạn chế nợ ở mức dễ quản lý.

Việc sử dụng đòn bẩy tài chính rất khác nhau tùy theo ngành và lĩnh vực kinh doanh. Có nhiều lĩnh vực công nghiệp trong đó các công ty hoạt động với mức độ đòn bẩy tài chính cao. Các cửa hàng bán lẻ, hãng hàng không, cửa hàng tạp hóa, công ty tiện ích và tổ chức ngân hàng là những ví dụ điển hình. Thật không may, việc sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính của nhiều công ty trong các lĩnh vực này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc buộc rất nhiều công ty trong số họ phải nộp đơn phá sản theo Chương 11.

Ví dụ bao gồm RH Macy (1992), Trans World Airlines (2001), Great Atlantic & Pacific Tea Co (A&P) (2010) và Midwest Generation (2012). Hơn nữa, việc sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính là thủ phạm chính dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ từ năm 2007 đến năm 2009. Sự sụp đổ của Lehman Brothers (2008) và một loạt các tổ chức tài chính có sử dụng đòn bẩy tài chính cao khác là những ví dụ điển hình cho những phân nhánh tiêu cực có liên quan với việc sử dụng cơ cấu vốn có khả năng vay nợ cao.

Tóm tắt ý chính

  • Mức độ đòn bẩy tài chính (DFL) là một tỷ lệ đòn bẩy đo lường mức độ nhạy cảm của thu nhập trên mỗi cổ phiếu của một công ty đối với những biến động trong thu nhập hoạt động do những thay đổi trong cấu trúc vốn của công ty đó.
  • Tỷ lệ này chỉ ra rằng mức độ đòn bẩy tài chính càng cao thì thu nhập càng biến động.
  • Việc sử dụng đòn bẩy tài chính rất khác nhau tùy theo ngành và lĩnh vực kinh doanh.

Ví dụ về cách sử dụng DFL

Hãy xem xét ví dụ sau để minh họa khái niệm. Giả sử công ty giả định BigBox Inc. có thu nhập hoạt động hoặc thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) là 100 triệu đô la trong Năm 1, với chi phí lãi vay là 10 triệu đô la và có 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành. (Để rõ ràng, chúng ta hãy bỏ qua ảnh hưởng của thuế vào lúc này.)

Do đó, EPS cho BigBox trong Năm 1 sẽ là:
Operating Income of $100 Million  $10 Million Interest Expense

100 Million Shares Outstanding

=

$

0

.

9

0

frac{text{Operating Income of $100 Million }-text{ $10 Million Interest Expense}}{text{100 Million Shares Outstanding}}=$0.90

100 Million Shares OutstandingOperating Income of $100 Million  $10 Million Interest Expense=$0.90

Mức độ đòn bẩy tài chính (DFL) là:

100 triệu đô la 100 triệu đô la 10 triệu đô la = 1 . 1 1 frac { text { $ 100 Triệu}} { text { $ 100 Triệu} – text { $ 10 Triệu}} = 1,11

$ 100 Triệu $ 10 Triệu $ 100 Triệu = 1 . 1 1

Điều này có nghĩa là cứ 1% thay đổi EBIT hoặc thu nhập hoạt động, thì EPS sẽ thay đổi 1,11%.

Bây giờ, giả sử rằng BigBox có thu nhập hoạt động tăng 20% trong Năm 2. Đáng chú ý, chi phí lãi vay cũng không đổi ở mức 10 triệu đô la trong Năm 2. Do đó, EPS cho BigBox trong Năm 2 sẽ là:

Trong trường hợp này, EPS đã tăng từ 90 xu trong Năm 1 lên 1,10 đô la trong Năm 2, tương ứng với mức thay đổi 22,2%.

Điều này cũng có thể thu được từ số DFL = 1,11 x 20% (EBIT thay đổi) = 22,2%.

Nếu EBIT giảm xuống còn 70 triệu đô la trong Năm 2, thì tác động lên EPS sẽ như thế nào? EPS sẽ giảm 33,3% (nghĩa là DFL là 1,11 x -30% thay đổi trong EBIT). Điều này có thể dễ dàng xác minh vì EPS, trong trường hợp này, sẽ là 60 xu, tương ứng với mức giảm 33,3%.

Nguồn tham khảo: investmentopedia